TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
başından bela ve felaket hiç eksik olmayan kimse {i} der Unglücksvogel {m}
başından bela ve felaket hiç eksik olmayan kimse {i} der Unglückswurm {m}
başından beri {allg} von vorne herein {allg}
başından geçmek {itr} widerfahren {itr}
başından itibaren {adv} von vornherein {adv}
başından olaylar geçmek {fi} durchmachen {v}
başından savmak {fi} abhalftern {v}
başından savmak {fi} abwimmeln {v}
başından savmak {fi} fortschicken {v}
başından savmak {fi} hinauskomplimentieren {v}
başından savmak {fi} jemanden kurz abfertigen {v}
başından savmak {allg} kurz abfertigen {allg}
başından savmak {fi} loswerden {v}
başından savmak {allg} entledigen {allg}
başından sonuna kadar geçmek {fi} durchmessen {v}
başından sonuna kadar prova etmek {fi} [tiy]durchproben {v}
Indirekte Treffer
aklını başından almak {v} verdrehen {v}
aklını başından almak {fi} jemandem den Kopf verdrehen {v}
aklını başından almak {allg} [den]jdm {allg}
araç ile bir başından öbür başına gitmek {v} durchfahren {v}
başından bela ve felaket hiç eksik olmayan kimse {i} der Unglücksvogel {m}
başından bela ve felaket hiç eksik olmayan kimse {i} der Unglückswurm {m}
başından beri {allg} von vorne herein {allg}
başından geçmek {itr} widerfahren {itr}
başından itibaren {adv} von vornherein {adv}
başından olaylar geçmek {fi} durchmachen {v}
başından savmak {fi} hinauskomplimentieren {v}
başından savmak {allg} entledigen {allg}
başından savmak {fi} fortschicken {v}
başından savmak {fi} loswerden {v}
başından savmak {fi} abwimmeln {v}
başından savmak {allg} kurz abfertigen {allg}
başından savmak {fi} abhalftern {v}
başından savmak {fi} jemanden kurz abfertigen {v}
başından sonuna kadar geçmek {fi} durchmessen {v}
başından sonuna kadar prova etmek {fi} [tiy]durchproben {v}
birini başından atmak {allg} jemandem den Laufpass geben {allg}
birisini başından savmak {allg} jdn abweisen {allg}
birisini başından savmak {allg} eine Abfuhr erteilen {allg}
birisini başından savmak {allg} vom Halse schaffen {allg}
en başından beri {adv} anbeginn {adv}
en başından itibaren {allg} gleich zuerst {allg}
işi başından aşkın {s} vielbeschäftigt {adj}
işi başından aşkın {s} überbeschäftigt {adj}
işi başından aşkın {s} geschäftig {adj}
işi başından aşmak {allg} alle Hände voll zu tun haben {allg}
işin başından tutmak {allg} den Anfang machen {allg}
kötü olaylar başından geçmek {allg} etwas am eigenen Leibe verspüren {allg}
ta başından {allg} von Anfang an {allg}