TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
üçüncü {s} dritte {adj}
üçüncü {a} Dritter {a}
üçüncü {a} drittes {a}
üçüncü bir yerle ilgili {s} [yerb]tertiär {adj}
üçüncü borçlu {i} der Drittschuldner {m}
üçüncü çağın son dönemi {i} [yerb]das Pliozän {n}
üçüncü çoğul şahıs {allg} [dilb]dritte Person Plural {allg}
üçüncü derecede {adv} drittens {adv}
üçüncü derecede likidite {allg} Liquidität dritten Grades {allg}
üçüncü dönem {i} [yerb]das Oligozän {n}
üçüncü dönem {i} [yerb]das Tertiär {n}
üçüncü döneme ait {s} [yerb]tertiär {adj}
üçüncü dünya {allg} die Dritte Welt {allg}
Üçüncü Dünya Ülkeleri {allg} [pol]die Dritte Welt {allg}
üçüncü geçmiş zaman {i} [dilb]das Plusquamperfekt {n}
üçüncü işlem {i} das Drittgeschäft {n}
Üçüncü kat {s*be} [mim]dritter Stock {s*be}
üçüncü kişi {i} die Dritte {f}
üçüncü kişi {allg} dritte Person {allg}
üçüncü kişi {i} der Dritter {m}
üçüncü kişi hesabına sözleşme {allg} Vertrag zu Lasten Dritter {allg}
üçüncü kişi lehine {allg} zugunsten Dritter {allg}
üçüncü kişi lehine sözleşme {allg} Vertrag zugunsten Dritter {allg}
üçüncü kişiler adına menkul değer emisyonu {allg} Effektenemission auf fremde Rechnung {allg}
üçüncü kişiler için ücretlerin ıslahı {allg} aktive Lohnveredelung {allg}
üçüncü kişilerin tazminat hakları {allg} Haftungsansprüche Dritter {allg}
üçüncü kişinin hasarı {i} der Drittschaden {m}
üçüncü kişinin zararı {i} der Drittschaden {m}
üçüncü kişiye edim {allg} Leistung an Dritte {allg}
üçüncü kişiye karşı sorumluluk {allg} Haftung gegenüber Dritten {allg}
üçüncü kuvvet denklemi {allg} kubische Gleichung {allg}
üçüncü lehtar {i} der Drittbegünstigter {m}
üçüncü müşteri {i} der Drittkunde {m}
üçüncü nesil {i} die Dritte Generation {f}
üçüncü nüsha {i} die Drittausfertigung {f}
üçüncü nüsha {i} die Drittschrift {f}
üçüncü olarak {s} dritte {adj}
üçüncü olarak {adv} drittens {adv}
üçüncü olarak {allg} zum Dritten {allg}
üçüncü oyuncu {i} [tiy]der Tritagonist {m}
üçüncü şahıs {i} der Dritter {m}
üçüncü şahıs {i} der Drittperson {m}
üçüncü şahıslardan {fi} [Redw.]durch dritte {v}
üçüncü sınıf {s} drittklassig {adj}
üçüncü sınıf otel {allg} drittklassiges Hotel {allg}
üçüncü taraf {i} der Dritter {m}
üçüncü tekil şahıs {allg} [dilb]dritte Person Singular {allg}
üçüncü ülke {i} das Drittland {n}
üçüncü zaman {i} [yerb]die Erdneuzeit {f}
üçüncü zaman {i} [coğ]das Känozoikum {n}
üçüncülük {allg} dritte Stelle {allg}
üçüncülük {allg} dritter Platz {allg}
üçüncünün korunması {i} der Drittschutz {m}
üçüncü {adv} drittens {adv}
üçüncü {allg} zum Dritten {allg}
Indirekte Treffer
bir sayının üçüncü kuvveti {i} [mat]der Kubus {m}
bir sayının üçüncü kuvveti {s} [mat]kubisch {adj}
en iyi üçüncü {adv} drittbest {adv}
en yaşlı üçüncü kişi {adv} drittältest {adv}
geviş getiren hayvanın midesinin üçüncü gözü {i} der Psalter {m}
geviş hayvanlarında üçüncü mide {i} der Blättermagen {m}
hacizde üçüncü kişi {i} die Drittschuldnerin {f}
hacizde üçüncü kişi {i} der Drittschuldner {m}
hakkını üçüncü şahsa devreden {i} [tic]der Abtretender {m}
iki kişinin tartışmasını fırsat bilip durumdan faydalanan üçüncü kişi {allg} der lachende Dritte {allg}
kendi ve üçüncü şahıs hesabına faaliyet {allg} Geschäft auf eigene und fremde Rechnung {allg}
kendi ve üçüncü şahıs hesabına {allg} Geschäft auf eigene und fremde Rechnung {allg}
kendi ve üçüncü şahıs hesabına ticaret {allg} Geschäft auf eigene und fremde Rechnung {allg}
Paskalya'dan sonraki üçüncü pazar günü {tnz} [din]Jubilate {oA}
sağdan üçüncü {adv} drittrechts {adv}
soldan üçüncü {adv} drittlinks {adv}
sondan üçüncü {adv} drittletzt {adv}
sorumluluğu bulunmayan üçüncü kişinin zararı {i} [huk]der Drittschaden {m}
üçüncü bir yerle ilgili {s} [yerb]tertiär {adj}
üçüncü borçlu {i} der Drittschuldner {m}
üçüncü çağın son dönemi {i} [yerb]das Pliozän {n}
üçüncü çoğul şahıs {allg} [dilb]dritte Person Plural {allg}
üçüncü derecede {adv} drittens {adv}
üçüncü derecede likidite {allg} Liquidität dritten Grades {allg}
üçüncü dönem {i} [yerb]das Tertiär {n}
üçüncü dönem {i} [yerb]das Oligozän {n}
üçüncü döneme ait {s} [yerb]tertiär {adj}
üçüncü dünya {allg} die Dritte Welt {allg}
Üçüncü Dünya Ülkeleri {allg} [pol]die Dritte Welt {allg}
üçüncü geçmiş zaman {i} [dilb]das Plusquamperfekt {n}
üçüncü işlem {i} das Drittgeschäft {n}
Üçüncü kat {s*be} [mim]dritter Stock {s*be}
üçüncü kişi {i} die Dritte {f}
üçüncü kişi {i} der Dritter {m}
üçüncü kişi {allg} dritte Person {allg}
üçüncü kişi hesabına sözleşme {allg} Vertrag zu Lasten Dritter {allg}
üçüncü kişi lehine {allg} zugunsten Dritter {allg}
üçüncü kişi lehine sözleşme {allg} Vertrag zugunsten Dritter {allg}
üçüncü kişiler adına menkul değer emisyonu {allg} Effektenemission auf fremde Rechnung {allg}
üçüncü kişiler için ücretlerin ıslahı {allg} aktive Lohnveredelung {allg}
üçüncü kişilerin tazminat hakları {allg} Haftungsansprüche Dritter {allg}
üçüncü kişinin hasarı {i} der Drittschaden {m}
üçüncü kişinin zararı {i} der Drittschaden {m}
üçüncü kişiye edim {allg} Leistung an Dritte {allg}
üçüncü kişiye karşı sorumluluk {allg} Haftung gegenüber Dritten {allg}
üçüncü kuvvet denklemi {allg} kubische Gleichung {allg}
üçüncü lehtar {i} der Drittbegünstigter {m}
üçüncü müşteri {i} der Drittkunde {m}
üçüncü nesil {i} die Dritte Generation {f}
üçüncü nüsha {i} die Drittschrift {f}
üçüncü nüsha {i} die Drittausfertigung {f}
üçüncü olarak {adv} drittens {adv}
üçüncü olarak {s} dritte {adj}
üçüncü olarak {allg} zum Dritten {allg}
üçüncü oyuncu {i} [tiy]der Tritagonist {m}
üçüncü şahıs {i} der Drittperson {m}
üçüncü şahıs {i} der Dritter {m}
üçüncü şahıslardan {fi} [Redw.]durch dritte {v}
üçüncü sınıf {s} drittklassig {adj}
üçüncü sınıf otel {allg} drittklassiges Hotel {allg}
üçüncü taraf {i} der Dritter {m}
üçüncü tekil şahıs {allg} [dilb]dritte Person Singular {allg}
üçüncü ülke {i} das Drittland {n}
üçüncü zaman {i} [coğ]das Känozoikum {n}
üçüncü zaman {i} [yerb]die Erdneuzeit {f}