DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Rekapitalisierung {f} [ökon.]sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi {i}
die Rekapitulation {f} kısaca tekrar özetleme {i}
rekapitulieren {v} konuyu kısaca yeniden toparlamak {v}
rekapitulieren {v} özetini çıkararak tekrar etmek {v}
rekaputilieren {allg} yeniden özetlemek {allg}
rekeln {v} kaykılmak {fi}
rekeln {v} maça beyi gibi kurulmak {fi}
rekeln {v} uzanarak oturmak {fi}
rekeln {v} yan gelip yatmak {fi}
rekeln {v} yayılarak oturmak {fi}
der Reklamant {m} reklamasyon sahibi {i}
der Reklamant {m} şikayetçi {i}
die Reklamation {f} hak iddia etme {i}
die Reklamation {f} hak iddiası {i}
die Reklamation {f} hak arama {i}
die Reklamation {f} şikayet {i}
die Reklame {f} reklam {i}
die Reklame {f} tanıtım {i}
Reklame aufgeben {v} gazeteye ilan vermek {fi}
Reklame machen {allg} reklamını yapmak {allg}
Reklame machen {allg} tanıtmak {allg}
der Reklameartikel {m} eşantiyon {i}
der Reklameartikel {m} reklam amaçlı indirimli mal {i}
der Reklameartikel {m} reklam malzemesi {i}
der Reklameartikel {m} tanıtım fiyatlı satış {i}
der Reklamefeldzug {m} reklam kampanyası {i}
der Reklamefeldzug {m} tanıtım kampanyası {i}
reklamieren {v} itiraz etmek {fi}
reklamieren {itr} şikayet etmek {itr}
reklamieren {itr} şikayetçi olmak {itr}
reklamieren {v} siparişin gönderilmesini istemek {v}
reklamieren {itr} yakınmak {itr}
rekognoszieren {v} [mil.]arazi keşfi yapmak {v}
rekognoszieren {v} [mil.]araziyi araştırmak {v}
die Rekombination {f} [Phy]çözünme yoluyla çıkan parçaların tekrar birleşmesi {i}
die Rekombination {f} [Phy]rekombinasyon {i}
rekommandiert {adj} taahhütlü {s}
rekommandiert {adj} taahhütlü gönderi {s}
die Rekompens {f} [Jur.]tazminat {i}
die Rekompens {f} [Jur.]zararını giderme {i}
die Rekompens {f} [Jur.]zararını karşılama {i}
die Rekompensation {f} [Jur.]tazminat {i}
die Rekompensation {f} [Jur.]zararını giderme {i}
die Rekompensation {f} [Jur.]zararını karşılama {i}
rekompensieren {v} zararı tazmin etmek {v}
rekompensieren {v} zararını gidermek {v}
rekompensieren {v} zararını karşılamak {v}
rekonstruieren {v} antik değerdeki şeyleri yeniden oluşturmak {v}
rekonstruieren {v} eski haline geri getirmek {v}
rekonstruieren {v} [Sprachw]eski yapıları {v}
rekonstruieren {v} olayın oluşum şeklini tespit etmek {v}
rekonstruieren {v} yeniden kurmak {fi}
die Rekonstruktion {f} rekonstrüksiyon {i}
die Rekonstruktion {f} yeniden eski haline getirme {i}
die Rekonstruktion {f} yeniden oluşturma {i}
rekonstruktiv {adj} rekonstrüktif {s}
rekonvaleszent {adj} iyileşen {s}
der Rekonvaleszent {m} iyileşmeye başlayan hasta {i}
rekonvaleszent {adj} iyileşmeye doğru giden {s}
die Rekonvaleszenz {f} [Med.]iyileşme {i}
die Rekonvaleszenz {f} [Med.]nekahet {i}
die Rekonvaleszenz {f} [Med.]toparlanma {i}
die Rekonvaleszenz {f} [Med.]iyileşme dönemi {i}
rekonvaleszieren {itr} iyileşmek {itr}
rekonvaleszieren {itr} yeniden sağlığına kavuşmak {itr}
der Rekord {m} en iyi derece {i}
der Rekord {m} rekor {i}
Rekord brechen {allg} rekor kırmak {allg}
der Rekorder {m} teyp {i}
die Rekordernte {f} rekor teşkil eden ürün {i}
der Rekordflug {m} rekor uçuşu {i}
die Rekordgeschwindigkeit {f} rekor hız {i}
der Rekordhalter {m} rekortmen {i}
der Rekordinhaber {m} rekor sahibi {i}
der Rekordinhaber {m} rekortmen {i}
die Rekordleistung {f} rekor düzeyde randıman {i}
die Rekordleistung {f} yüksek performans {i}
der Rekordler {m} rekor kıran {i}
der Rekordler {m} rekor sahibi {i}
der Rekordler {m} rekortmen {i}