DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Redakteur {m} redaktör {i}
der Redakteur {m} yayın kurumunda yazıları değerlendiren ve derleyen kişi {i}
die Redaktion {f} gazete yazı kurulu {i}
die Redaktion {f} redaksiyon {i}
die Redaktion {f} yazı işleri {i}
die Redaktion {f} yazı kurulu {i}
die Redaktion {f} yazı yazma {i}
die Redaktion {f} yazıyı kaleme alma {i}
der Redaktionsschluss {m} sayfayı bağlama {i}
die Rede {f} anma konuşması {i}
die Rede {f} deyiş {i}
die Rede {f} hitap {i}
die Rede {f} ifade tarzı {i}
die Rede {f} kelam {i}
die Rede {f} konuşma {i}
die Rede {f} nutuk {i}
die Rede {f} rivayet {i}
die Rede {f} söylenti {i}
die Rede {f} söylev {i}
die Rede {f} söyleyiş biçimi {i}
die Rede {f} söz {i}
Rede abbrechen {allg} konuşmayı kesmek {allg}
die Redefigur {f} etkili anlatım {i}
die Redefigur {f} farklı ifade biçimi {i}
der Redefluss {m} akıcı konuşma {i}
der Redefluss {m} sürekli konuşma {i}
die Redefreiheit {f} düşüncelerini serbestçe açıklama özgürlüğü {i}
die Redefreiheit {f} ifade özgürlüğü {i}
die Redefreiheit {f} konuşma özgürlüğü {i}
die Redegabs {f} ifade yeteneği {i}
die Redegabs {f} söz söyleme yeteneği {i}
redegewandt {adj} ağzı laf yapan {s}
redegewandt {a} belagatli {a}
redegewandt {adj} iyi konuşma yeteneği olan {s}
die Redekunst {f} güzel konuşma sanatı {i}
die Redekunst {f} retorik {i}
reden {v} demek {fi}
reden {v} ifade etmek {fi}
das Reden {n} konuşma {i}
reden {v} konuşmak {fi}
reden {v} nutuk atmak {fi}
reden {v} söylemek {fi}
reden {v} söylev vermek {fi}
reden aus dem Stegreif {v} hazırlıksız konuşmak {fi}
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold {allg} söz gümüşse {allg}
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold {allg} sükut altındır {allg}
reden wie einem der Schnabel gewachsen ist {allg} hiç çekinmeden konuşmak {allg}
die Redensart {f} deyim {i}
die Redensart {f} tabir {i}
die Rederei {f} boş konuşma {i}
die Rederei {f} boş söz {i}
die Rederei {f} gevezelik {i}
die Rederei {f} laklak {i}
der Redeschwall {m} seri ve sürekli konuşma {i}
der Redeschwall {m} söz tufanı {i}
das Redeverbot {n} konuşma yasağı {i}
die Redewendung {f} değişken ifade {i}
die Redewendung {f} deyimsi {i}
die Redewendung {f} deyiş {i}
die Redewendung {f} konuşma kalıbı {i}
redigieren {v} bir yazının redaksiyonunu yapmak {v}
die Redingote {f} redingot {i}
der Rediskont {m} [Handel]kırılmış senedin bankaca bir başka bankaya satılması {i}
der Rediskont {m} reeskont {i}
redivivus {adj} dirilmiş {s}
redivivus {adj} yeniden canlanmış {s}
redivivus {adj} yenilenmiş {s}
redlich {adv} adamakıllı {adv}
redlich {adj} büyük {s}
redlich {adj} çok {s}
redlich {adj} çok büyük {s}
redlich {adj} dürüst {s}
redlich {adv} fazlaca {adv}
redlich {adj} güvenilir {s}
redlich {adj} namuslu {s}
redlich {adv} oldukça {adv}
redlich {adj} özü sözü bir {s}
redlich {adv} pek {adv}
redlich {adj} sadık {s}
die Redlichkeit {f} azamet {i}