TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
takdir {i} die Abschätzung {f}
takdir {i} die Achtung {f}
takdir {i} die Anerkenntnis {f}
takdir {i} die Anerkennung {f}
takdir {i} die Anrechnung {f}
takdir {i} der Anschlag {m}
takdir {i} das Ansehen {n}
takdir {i} die Auszeichnung {f}
takdir {i} der Beifall {m}
takdir {i} die Bemessung {f}
takdir {i} die Berechnung {f}
takdir {i} die Beurteilung {f}
takdir {i} das Ermessen {n}
takdir {i} die Festsetzung {f}
takdir {i} das Gutdünken {n}
takdir {i} das Lob {n}
takdir {i} die Würdigung {f}
takdir bedeli {i} der Anerkennungsbetrag {m}
takdir edilen faiz haddi {i} der Anerkennungszinssatz {m}
takdir edilen fiyat {i} der Anerkennungspreis {m}
takdir edilen fiyat {i} der Anschlagpreis {m}
takdir edilmek {itr} gelten {itr}
takdir edilmemiş {s} unverstanden {adj}
takdir edilmeyen {s} verkannt {adj}
takdir etme {i} die Auszeichnung {f}
takdir etme {i} die Bewertung {f}
takdir etme {i} der Dank {m}
takdir etme {i} die Wertschätzung {f}
takdir etmek {fi} abschätzen {v}
takdir etmek {v} achten {v}
takdir etmek {fi} anerkennen {v}
takdir etmek {fi} anrechnen {v}
takdir etmek {fi} ansetzen {v}
takdir etmek {v} ästimieren {v}
takdir etmek {fi} aufschauen {v}
takdir etmek {fi} Aufsehen {v}
takdir etmek {allg} beifällig aufnehmen {allg}
takdir etmek {fi} bemessen {v}
takdir etmek {v} bestimmen {v}
takdir etmek {fi} beurteilen {v}
takdir etmek {v} ermessen {v}
takdir etmek {v} schätzen {v}
takdir etmek {fi} schätzen lernen {v}
takdir etmek {fi} taxieren {v}
takdir etmek {fi} wertschätzen {v}
takdir etmek {v} würdigen {v}
takdir fiyatı {i} der Schätzpreis {m}
takdir haddi {i} die Bemessungsgrenze {f}
takdir hakkı {i} das Ermessen {n}
takdir hakkı {i} die Ermessensfreiheit {f}
takdir hakkının kötüye kullanılması {allg} Missbrauch der Ermessensfreiheit {allg}
takdir hatası {i} der Ermessensmangel {m}
takdir kararı {i} die Ermessensentscheidung {f}
takdir kazanmak {v} ernten {v}
takdir komisyonu {i} die Bewertungskommission {f}
takdir konusu {i} die Ermessensfrage {f}
takdir payı {i} der Ermessensspielraum {m}
takdir süresi {i} der Bemessungszeitraum {m}
takdir yetkisi {i} das Ermessen {n}
takdir yetkisi {i} das Ermessensbefugnis {n}
takdir yetkisine ulaşamama {i} die Ermessensunterschreitung {f}
takdir yetkisini kullanmama {i} der Ermessensnichtgebrauch {m}
takdir yetkisinin kötüye kullanılması {allg} Missbrauch der Ermessensfreiheit {allg}
takdirde {öt} falls {prp}
takdire bağlı işlem {i} die Ermessenshandlung {f}
takdire değer {a} achtbar {a}
takdire değer {a} bewundemswert {a}
takdire değer {s} bewundernswert {adj}
takdire değer {s} bewundernswürdig {adj}
takdire değer {a} dankenswert {a}
takdire değer {a} lobenswert {a}
takdire değer {a} löblich {a}
takdire değer {s} rühmenswert {adj}
takdire layık {s} anerkennenswert {adj}
takdire layık {s} dankenswert {adj}
takdire layık {s} ordentlich {adj}
takdire şayan {s} achtbar {adj}
takdire şayan {s} achtenswert {adj}
takdire şayan {s} anerkennenswert {adj}
takdire şayan {s} anerkennungswert {adj}
Indirekte Treffer
birini çok takdir etmek {allg} auf jemanden große Stücke halten {allg}
değer takdir etmek {v} bonitieren {v}
değerini takdir etme {i} die Würdigung {f}
hakim tarafından cezanın takdir edilmesi {i} [huk]die Strafzumessung {f}
kişiye veya kuruma devlet tarafından verilen teşekkür veya takdir yazısı {i} die Ehrenurkunde {f}
kıymet takdir etme {i} die Berechnung {f}
kıymet takdir etmek {v} bewerten {v}
kıymet takdir etmek {fi} angeben {v}
kıymet takdir etmek {v} veranschlagen {v}
kıymet takdir komisyonu {i} [tic]die Abschätzungskommission {f}
mükafat takdir etmek {allg} Belohnung aufsetzen {allg}
şayan-ı takdir {s} lobenswert {adj}
şayan-ı takdir {s} lobenswerterweise {adj}
sonradan takdir edilmek {fi} durchdringen {v}
takdir bedeli {i} der Anerkennungsbetrag {m}
takdir edilen faiz haddi {i} der Anerkennungszinssatz {m}
takdir edilen fiyat {i} der Anschlagpreis {m}
takdir edilen fiyat {i} der Anerkennungspreis {m}
takdir edilmek {itr} gelten {itr}
takdir edilmemiş {s} unverstanden {adj}
takdir edilmeyen {s} verkannt {adj}
takdir etme {i} die Bewertung {f}
takdir etme {i} die Auszeichnung {f}
takdir etme {i} die Wertschätzung {f}
takdir etme {i} der Dank {m}
takdir etmek {fi} beurteilen {v}
takdir etmek {fi} aufschauen {v}
takdir etmek {fi} taxieren {v}
takdir etmek {v} achten {v}
takdir etmek {v} bestimmen {v}
takdir etmek {v} ästimieren {v}
takdir etmek {fi} schätzen lernen {v}
takdir etmek {fi} abschätzen {v}
takdir etmek {fi} bemessen {v}
takdir etmek {fi} ansetzen {v}
takdir etmek {v} schätzen {v}
takdir etmek {allg} beifällig aufnehmen {allg}
takdir etmek {v} würdigen {v}
takdir etmek {fi} anrechnen {v}
takdir etmek {v} ermessen {v}
takdir etmek {fi} Aufsehen {v}
takdir etmek {fi} wertschätzen {v}
takdir etmek {fi} anerkennen {v}
takdir fiyatı {i} der Schätzpreis {m}
takdir haddi {i} die Bemessungsgrenze {f}
takdir hakkı {i} das Ermessen {n}
takdir hakkı {i} die Ermessensfreiheit {f}
takdir hakkının kötüye kullanılması {allg} Missbrauch der Ermessensfreiheit {allg}
takdir hatası {i} der Ermessensmangel {m}
takdir kararı {i} die Ermessensentscheidung {f}
takdir kazanmak {v} ernten {v}
takdir komisyonu {i} die Bewertungskommission {f}
takdir konusu {i} die Ermessensfrage {f}
takdir payı {i} der Ermessensspielraum {m}
takdir süresi {i} der Bemessungszeitraum {m}
takdir yetkisi {i} das Ermessensbefugnis {n}
takdir yetkisi {i} das Ermessen {n}
takdir yetkisine ulaşamama {i} die Ermessensunterschreitung {f}
takdir yetkisini kullanmama {i} der Ermessensnichtgebrauch {m}
takdir yetkisinin kötüye kullanılması {allg} Missbrauch der Ermessensfreiheit {allg}