DeutschTürkisch 
Abkürzungen
Kripo Kriminalpolizei asayiş polisi
Direkte Treffer
kribbelig {adj} çok hassas {s}
kribbelig {adj} öfkeli {s}
kribbelig {adj} sabırsız {s}
kribbelig {adj} sinirli {s}
kribbelig {adj} yerinde duramayan {s}
kribbeln {itr} gıdıklamak {itr}
kribbeln {itr} karıncalanmak {itr}
kribbeln {itr} kaşınmak {itr}
kribbeln {itr} kıpırdanmak {itr}
kribbeln {itr} uyuşmak {itr}
die Kricke {f} [Zoo]dağkeçisi boynuzu {i}
das Krickelkrakel {n} eciş bücüş yazı {i}
das Krickelkrakel {n} kargacık burgacık yazı {i}
das Krickelkrakel {n} okunamayacak halde yazı {i}
krickeln {itr} dalaşmak {itr}
krickeln {itr} huzursuzluk çıkarmak {itr}
krickeln {itr} kargacık burgacık yazmak {itr}
krickeln {itr} kavga çıkarmak {itr}
krickeln {itr} okunmaz şekilde yazmak {itr}
die Krickente {f} [Zoo]çakırkanat ördeği {i}
die Krickente {f} çamurcun {i}
die Krickente {f} cura {i}
die Krickente {f} kirik {i}
die Krickente {f} kırık {i}
das Kricket {n} [Sp]kriket {i}
das Kricket {n} [Sp]kriket oyunu {i}
der Kricketspieler {m} kriket oyuncusu {i}
der Kricketspieler {m} kriketçi {i}
die Krida {f} iflas {i}
der Kridar {m} [Handel]batkın {i}
die Kriebelkrankheit {f} [Med.]ergot zehirlenmesi {i}
die Kriebelkrankheit {f} [Med.]ergotizm {i}
die Krieche {f} [Bot.]erken meyve veren bir erik cinsi {i}
kriechen {v} dalkavukluk etmek {fi}
kriechen {itr} [Tec]deforme olmak {itr}
kriechen {v} el etek öpmek {fi}
kriechen {itr} etek öpmek {itr}
kriechen {v} görünmek {fi}
kriechen {v} sürtünmek {fi}
kriechen {itr} sürünmek {itr}
kriechen {itr} yağcılık etmek {itr}
kriechen {itr} yaltaklanmak {itr}
kriechen {itr} yerde sürünmek {itr}
kriechender Günsel {allg} kısa Mahmut {allg}
kriechender Günsel {allg} mayasıl otu {allg}
kriechender Hahnenfuß {allg} horoz ayağı {allg}
kriechender Hauhechel {allg} sabankıran {allg}
kriechendes Fingerkraut {allg} beşparmakotu {allg}
der Kriecher {m} dalkavuk {i}
der Kriecher {m} yağcı {i}
die Kriecherei {f} dalkavukluk {i}
die Kriecherei {f} yağcılık {i}
kriecherisch {adj} dalkavukça {s}
kriecherisch {adj} yağcılık yaparak {s}
die Kriechspur {f} tırmanma şeridi {i}
der Kriechstrom {m} [elek]kaçak akım {i}
das Kriechtempo {n} oldukça yavaş tempo {i}
das Kriechtier {n} surüngen {i}
das Kriechtier {n} [Zoo]sürüngen hayvan {i}
das Kriechtier {n} [Zoo]sürüngenler {i}
der Krieg {m} [mil.]düşmanlık {i}
der Krieg {m} [mil.]geçimsizlik {i}
der Krieg {m} [mil.]harp {i}
der Krieg {m} [mil.]savaş {i}
der Krieg {m} [mil.]sürtüşme {i}
Krieg erklären {allg} [mil.]savaş ilan etmek {allg}
Krieg führen {allg} mücade etmek {allg}
Krieg führen {allg} savaşı sürdürmek {allg}
Krieg führend {adj} [mil.]muharip {s}
Krieg führend {adj} [mil.]savaş halinde bulunan {s}
Krieg führend {adj} [mil.]savaşan {s}
kriegen {v} almak {v}
kriegen {v} birisini tutmak {v}
kriegen {v} elde etmek {v}
kriegen {v} ele geçirmek {v}
kriegen {v} yakalamak {v}
der Krieger {m} [mil.]asker {i}
der Krieger {m} muharip {i}
der Krieger {m} savaşçı {i}
das Kriegerdenkmal {n} şehitler anıtı {i}