DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Krieg {m} [mil.]düşmanlık {i}
der Krieg {m} [mil.]geçimsizlik {i}
der Krieg {m} [mil.]harp {i}
der Krieg {m} [mil.]savaş {i}
der Krieg {m} [mil.]sürtüşme {i}
Krieg erklären {allg} [mil.]savaş ilan etmek {allg}
Krieg führen {allg} mücade etmek {allg}
Krieg führen {allg} savaşı sürdürmek {allg}
Krieg führend {adj} [mil.]muharip {s}
Krieg führend {adj} [mil.]savaş halinde bulunan {s}
Krieg führend {adj} [mil.]savaşan {s}
kriegen {v} almak {v}
kriegen {v} birisini tutmak {v}
kriegen {v} elde etmek {v}
kriegen {v} ele geçirmek {v}
kriegen {v} yakalamak {v}
der Krieger {m} [mil.]asker {i}
der Krieger {m} muharip {i}
der Krieger {m} savaşçı {i}
das Kriegerdenkmal {n} şehitler anıtı {i}
die Kriegerin {f} muharip {i}
die Kriegerin {f} savaşçı {i}
kriegerisch {adj} cengaver {s}
kriegerisch {adj} kavgacı {s}
kriegerisch {adj} muharip {s}
kriegerisch {adj} savaş ile ilgili {s}
kriegerisch {adj} savaşçı {s}
kriegerische Auseinandersetzung {allg} silahlı çatışma {allg}
kriegerische Politik {allg} düşmanca politika {allg}
kriegerische Politik {allg} savaşçı politika {allg}
die Kriegführung {f} [mil.]savaşım {i}
die Kriegführung {f} [mil.]savaşın sevk ve idaresi {i}
die Kriegführung {f} [mil.]savaşma {i}
die Kriegsakademie {f} [mil.]savaş akademisi {i}
die Kriegsanleihe {f} savaş için borçlanma {i}
die Kriegsanleihe {f} savaş istikrazı {i}
die Kriegsartikel {pl} [Jur.]savaş hükümleri {ç}
die Kriegsartikel {pl} [mil.]savaş malzemeleri {ç}
der Kriegsausbruch {m} savaş çıkması {i}
die Kriegsausrüstung {f} savaş donanımı {i}
die Kriegsausrüstung {f} savaş teçhizatı {i}
die Kriegsauszeichnung {f} [mil.]harp madalyası {i}
der Kriegsbedarf {m} [mil.]harp malzemesi {i}
der Kriegsbedarf {m} [mil.]savaş malzemesi {i}
das Kriegsbeil {n} savaş baltası {i}
die Kriegsbemalung {f} Kızılderililerin savaş öncesi vücutlarını boyaması {i}
die Kriegsbemalung {f} savaş boyası {i}
der Kriegsberichterstatter {m} savaş muhabiri {i}
kriegsbeschädigt {adj} [mil.]harp malulü {s}
kriegsbeschädigt {adj} [mil.]savaştan zarar görmüş {s}
der Kriegsbeschädigter {m} [mil.]harp malulü {i}
der Kriegsdienst {m} [mil.]askerlik hizmeti {i}
der Kriegsdienst {m} [mil.]savaş hizmeti {i}
der Kriegsdienst {m} [mil.]seferberlik görevi {i}
der Kriegsdienstverweigerer {m} [mil.]silah altında askerlik görevini reddeden {i}
die Kriegsdienstverweigerung {f} [mil.]askerlik görevi yapmayı reddetme {i}
die Kriegsdienstverweigerung {f} [mil.]askerlik hizmetinden kaçınma {i}
die Kriegsdienstverweigerung {f} [Jur.]savaşmayı reddetme {i}
die Kriegsentschädigung {f} [mil.]harp tazminatı {i}
die Kriegsentschädigung {f} savaş tazminatı {i}
die Kriegserklärung {f} [Pol.]resmi savaş ilanı {i}
die Kriegserklärung {f} [Pol.]savaş ilanı {i}
die Kriegsflagge {f} [mil.]savaş bayrağı {i}
die Kriegsflotte {f} [mil.]deniz kuvvetleri {i}
die Kriegsflotte {f} [mil.]donanma {i}
der Kriegsfreiwillige {m} savaş gönüllüsü {i}
das Kriegsgebiet {n} [mil.]harp sahası {i}
das Kriegsgebiet {n} [mil.]savaş alanı {i}
der Kriegsgefährte {m} [mil.]silah arkadaşı {i}
der Kriegsgefangene {m} [mil.]savaş esiri {i}
der Kriegsgefangene {m} [mil.]savaş tutsağı {i}
der Kriegsgefangenenlager {m} [mil.]esir kampı {i}
der Kriegsgefangener {m} savaş esiri {i}
der Kriegsgefangener {m} savaş tutsağı {i}
die Kriegsgefangenschaft {f} esaret {i}
die Kriegsgefangenschaft {f} esir olma {i}
die Kriegsgefangenschaft {f} esirlik {i}
die Kriegsgefangenschaft {f} savaş esareti {i}
die Kriegsgefangenschaft {f} savaş tutsaklığı {i}
der Kriegsgegner {m} düşman {i}
Indirekte Treffer
der den Krieg erklären {v} savaş ilan etmek {fi}
gerechter Krieg {m} haklı savaş {i}
der gerechter Krieg {m} adil savaş {i}
der Heiliger Krieg {allg} [Rel.]cihad {allg}
im Krieg fallen {allg} savaşta şehit düşmek {allg}
im Krieg fallen {allg} şehit olmak {allg}
kalter Krieg {allg} [Pol.]soğuk savaş {allg}
kalter Krieg {allg} [Pol.]sinir harbi {allg}
Krieg erklären {allg} [mil.]savaş ilan etmek {allg}
Krieg führen {allg} savaşı sürdürmek {allg}
Krieg führen {allg} mücade etmek {allg}
Krieg führend {adj} [mil.]savaşan {s}
Krieg führend {adj} [mil.]savaş halinde bulunan {s}
Krieg führend {adj} [mil.]muharip {s}