DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Ausland {n} dışülke {i}
das Ausland {n} gurbet {i}
das Ausland {n} yabancı ülkeler {i}
das Ausland {n} yabancılar {i}
das Ausland {n} yurtdışı {i}
der Ausländer {m} ecnebi {i}
der Ausländer {m} yabanci {i}
der Ausländer {m} yabancı {i}
das Ausländeramt {n} yabancılar dairesi {i}
das Ausländeramt {n} yabancılar şubesi {i}
die Ausländerangelegenheiten {pl} yabancı işleri {ç}
der Ausländeranteil {m} yabancı oranı {i}
die Ausländerbeauftragte {f} [Pol.]yabancılar görevlisi {i}
Ausländerbeauftragter {nom} [Pol.]yabancılar görevlisi {i}
die Ausländerbehörde {f} yabancılar dairesi {i}
die Ausländerbehörde {f} yabancılar şubesi {i}
der Ausländerbeirat {m} [Pol.]yabancılar meclisi {i}
die Ausländerei {f} ecnebi taklitçiliği {i}
die Ausländerei {f} yabancıya özenme {i}
ausländerfeindlich {adj} yabancı düşmanı {s}
ausländerfeindlich {adj} yabancıları sevmeyen {s}
die Ausländerfeindlichkeit {f} yabancı düşmanlığı {i}
ausländerfreundlich {adj} yabancı dostu {s}
das Ausländergesetz {n} [Jur.]yabancılar kanunu {i}
das Ausländergesetz {n} yabancılar yasası {i}
das Ausländergesetz {n} [Jur.]yabancılarla ilgili kanun {i}
das Ausländerguthaben {n} yabancılara ait mevduat {i}
der Ausländerhass {m} yabancı düşmanlığı {i}
die Ausländerin {f} ecnebi {i}
die Ausländerin {f} yabanci {i}
die Ausländerin {f} yabancı {i}
das Ausländerrecht {n} [Jur.]yabancı hakları {i}
das Ausländerrecht {n} [Jur.]yabancılar kanunu {i}
das Ausländerrecht {n} [Jur.]yabancılar hukuku {i}
ausländisch {adj} ecnebi {s}
ausländisch {adj} yabancı {s}
ausländische Bank {allg} yabancı banka {allg}
ausländische Devisen {allg} döviz {allg}
ausländische Devisen {allg} ödemenin ertelenmesi {allg}
ausländische Firma {allg} yabancı firma {allg}
ausländische Gesellschaft {allg} yabancı şirket {allg}
die ausländische Gesellschaften {pl} yabancı ortaklıklar {ç}
die ausländische Gesellschaften {pl} yabancı şirketler {ç}
ausländische Kapitalgesellschaft {allg} yabancı şirket {allg}
ausländische Staaten {allg} yabancı ülkeler {allg}
die ausländische Studierende {pl} yabancı üniversite öğrencileri {ç}
ausländische Wertpapiere {allg} [Handel]yabancı menkul kıymetler {allg}
ausländische Zahlungsmittel {allg} döviz {allg}
ausländische Zahlungsmittel {allg} yabancı para {allg}
ausländischer Arbeiter {allg} yabancı işçi {allg}
ausländischer Arbeitnehmer {allg} yabancı işçi {allg}
ausländischer Investor {allg} yabancı yatırımcı {allg}
ausländischer Lehrer {allg} yabancı öğretmen {allg}
ausländischer Lieferanschrift {allg} yabancı ülkede teslim adresi {allg}
ausländischer Schüler {allg} yabancı öğrenci {allg}
Ausländisches Geld {allg} yabancı para {allg}
ausländisches Konto {allg} yabancı hesabı {allg}
der Auslandsabsatz {m} [Handel]dış piyasalardaki satış {i}
der Auslandsabsatz {m} dış satışlar {i}
der Auslandsabsatz {m} ihracat {i}
der Auslandsabsatz {m} [Handel]yurt dışındaki satış {i}
die Auslandsaktiven {pl} [Handel]yabancı varlıklar {ç}
die Auslandsaktivitäten {pl} yurtdışı faaliyetleri {ç}
die Auslandsanlage {f} dış yatırım {i}
die Auslandsanlage {f} yurtdışında yatırım {i}
die Auslandsanleihe {f} dış kaynaklı kredi {i}
der Auslandsaufenthalt {m} yurtdışında ikamet {i}
der Auslandsauftrag {m} dış sipariş {i}
der Auslandsauftrag {m} [Handel]yurtdışı siparişi {i}
der Auslandsauftrag {m} yurtdışından verilen sipariş {i}
die Auslandsbeziehungen {pl} dış ilişkiler {ç}
die Auslandsbezüge {pl} dışalımlar {ç}
die Auslandsbezüge {pl} ithalat {ç}
das Auslandsdefizit {n} dış açık {i}
das Auslandsdelikt {n} yabancı memlekette işlenen suç {i}
die Auslandsdeutsche {f} Almanya dışında yaşayan Almanlar {i}
die Auslandserfahrung {f} dış deneyim {i}
die Auslandserfahrung {f} yurtdışında deneyim {i}
die Auslandserfahrung {f} yurtdışında tecrübe {i}
die Auslandserträge {pl} dış gelirler {ç}
Indirekte Treffer
die Abfluss von Geld ins Ausland {allg} paranın yurtdışına kaçması {allg}
Abfluss von Geld ins Ausland {allg} paranın yurtdışına akması {allg}
Abfluss von Geld ins Ausland {allg} paranın yurtdışına akışı {allg}
im Ausland {adv} hariçte {adv}
im Ausland {a} dışarıda {a}
im Ausland {allg} yurtdışında {allg}
im Ausland {adv} dışarda {adv}
im Ausland {allg} dışarda {allg}
im Ausland {adv} açıkta {adv}
im Ausland {adv} yurtdışında {adv}
im Ausland {adv} açık havada {adv}
im Ausland lebende türkische Staatsbürger {m} gurbetçi {i}
der ins Ausland {allg} yurt dışına {allg}
ins Ausland fahren {allg} yurtdışına gitmek {allg}
ins Ausland versenden {allg} ihraç etmek {allg}
Investitionen im Ausland {allg} yurtdışında yatırımlar {allg}
Investitionen im Ausland {allg} dış yatırımlar {allg}
Kreditaufnahme im Ausland {allg} dış borçlanma {allg}
Kreditaufnahme im Ausland {allg} yurtdışında kredi alma {allg}
Mission im Ausland {allg} görevli olarak yurtdışına gidiş {allg}
pflichtgemäß ins Ausland fahren {allg} görev gereği yurtdışına gitmek {allg}