DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Unterhalt {m} bakım {i}
der Unterhalt {m} ekmek parası {i}
der Unterhalt {m} geçim {i}
der Unterhalt {m} hayat mücadelesi {i}
der Unterhalt {m} idare {i}
der Unterhalt {m} infak {i}
der Unterhalt {m} [Jur.]nafaka {i}
der Unterhalt {m} tamirat {i}
der Unterhalt {m} [Handel]yönetim {i}
unterhalten {allg} bir şey ile oyalanmak {allg}
unterhalten {allg} vakit geçirmek {allg}
unterhalten {allg} birisiyle sohbet etmek {allg}
unterhalten {allg} muhabbet etmek {allg}
unterhalten {v} eğlenmek {fi}
unterhalten {v} konuşmak {fi}
unterhalten {v} sohbet etmek {fi}
unterhalten {v} laflamak {fi}
unterhalten {v} bakımını sağlamak {v}
unterhalten {v} bakmak {fi}
unterhalten {v} beslemek {fi}
unterhalten {v} birisini sohbetle meşgul etmek {v}
unterhalten {v} çalıştırmak {v}
unterhalten {v} devam ettirmek {v}
unterhalten {v} eğlendirmek {fi}
unterhalten {v} ekmek parası kazanmak {v}
unterhalten {v} geçimini temin etmek {v}
unterhalten {v} güldürmek {fi}
unterhalten {v} [Handel]işletmek {v}
unterhalten {v} konuşarak tutmak {v}
unterhalten {v} sohbet etmek {fi}
unterhalten {v} sürdürmek {v}
unterhalten {v} yönetmek {fi}
unterhalten {v} hoş beş etmek {fi}
unterhaltend {adj} eğlenceli {s}
unterhaltend {adj} şakacı {s}
unterhaltsam {adj} eğlenceli {s}
unterhaltsam {adj} eğlendirici {s}
unterhaltsam {adj} enteresan {s}
unterhaltsam {a} gülünç {a}
unterhaltsam {a} hoş vakit geçirtebilen {a}
unterhaltsam {adj} ilginç {s}
unterhaltsam {a} latifeli {a}
unterhaltsam {adj} oyalayıcı {s}
der Unterhaltsanspruch {m} [Jur.]nafaka hakkı {i}
die Unterhaltsbeihilfe {f} nafaka ek yardımı {i}
unterhaltsberechtigt {adj} nafaka hakkı sahibi {s}
die Unterhaltskosten {pl} bakım masrafları {ç}
die Unterhaltskosten {pl} geçim masrafları {ç}
die Unterhaltsleistungen {pl} [Jur.]nafakalar {ç}
die Unterhaltspflicht {f} [Jur.]bakma yükümlülüğü {i}
die Unterhaltspflicht {f} [Jur.]bakmakla yükümlü olma {i}
die Unterhaltspflicht {f} [Jur.]geçimini temin etme yükümlülüğü {i}
die Unterhaltspflicht {f} nafaka yükümlülüğü {i}
unterhaltspflichtig {adj} [Jur.]bakmakla yükümlü {s}
unterhaltspflichtig {adj} [Jur.]geçimini temin etmekle yükümlü {s}
das Unterhaltsrecht {n} [Jur.]nafaka hukuku {i}
der Unterhaltsvorschuss {m} nafaka öndeneği {i}
die Unterhaltszahlung {f} nafaka ödemesi {i}
die Unterhaltung {f} bakım {i}
die Unterhaltung {f} eğlence {i}
die Unterhaltung {f} eğlenme {i}
die Unterhaltung {f} ekmek parası {i}
die Unterhaltung {f} geçim {i}
die Unterhaltung {f} hayat mücadelesi {i}
die Unterhaltung {f} hoşbeş {i}
die Unterhaltung {f} idare {i}
die Unterhaltung {f} konuşma {i}
die Unterhaltung {f} muhabbet {i}
die Unterhaltung {f} [Jur.]nafaka {i}
die Unterhaltung {f} sohbet {i}
die Unterhaltung {f} söyleşi {i}
die Unterhaltung {f} tamirat {i}
die Unterhaltung {f} [Handel]yönetim {i}
die Unterhaltungselektronik {f} elektronik eğlence aletleri {i}
das Unterhaltungsgeschäft {n} eğlence sektörü {i}
die Unterhaltungskosten {pl} bakım giderleri {ç}
die Unterhaltungsliteratur {f} edebi değeri olmayan sıradan roman veya hikaye {i}
die Unterhaltungsmusik {f} eğlendirici müzik {i}
die Unterhaltungsmusik {f} hafif müzik {i}
die Unterhaltungsmusik {f} hoş vakit geçirten müzik {i}
Indirekte Treffer
die angemessener Unterhalt {allg} uygun nafaka {allg}
Anspruch auf Unterhalt {allg} [Jur.]nafaka hakkı {allg}
Auszahlung von Unterhalt {allg} [Med.]nafaka ödemesi {allg}
Gewährung von Unterhalt {allg} [Jur.]nafaka verme {allg}
Klage auf Unterhalt {allg} nafaka davası {allg}
seinen Unterhalt verdienen {allg} geçimini temin etmek {allg}
seinen Unterhalt verdienen {allg} ekmeğini kazanmak {allg}