DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
aufmachen {v} açmak {fi}
aufmachen {v} asmak {fi}
aufmachen {v} çözmek {fi}
aufmachen {v} düzeltmek {fi}
aufmachen {v} düzene sokmak {fi}
aufmachen {v} hazırlamak {fi}
aufmachen {v} kurmak {fi}
aufmachen {v} monte etmek {fi}
aufmachen {v} süslemek {fi}
aufmachen {v} takmak {fi}
aufmachen {v} tanzim etmek {fi}
aufmachen {v} tesis etmek {fi}
aufmachen {v} başlamak {fi}
aufmachen {v} yola çıkmak {fi}
aufmachen {v} yola koyulmak {fi}
die Aufmachung {f} arz için yapılış şekli {i}
die Aufmachung {f} cafcaf {i}
die Aufmachung {f} dizgi {i}
die Aufmachung {f} gösteriş {i}
die Aufmachung {f} hava {i}
die Aufmachung {f} kılık {i}
die Aufmachung {f} kılık kıyafet {i}
die Aufmachung {f} kıyafet {i}
die Aufmachung {f} şatafat {i}
die Aufmachung {f} [Handel]sergileme {i}
die Aufmachung {f} süs {i}
die Aufmachung {f} takdim için yapılış şekli {i}
die Aufmachung {f} üst baş {i}
die Aufmachung {f} yapılış {i}
aufmalen {v} bir şeyin üstüne resim yapmak {fi}
der Aufmarsch {m} [mil.]gösteri {i}
der Aufmarsch {m} [mil.]kol halinde yürüyüş {i}
der Aufmarsch {m} [mil.]resmi geçit {i}
der Aufmarsch {m} [mil.]savaş hali durumu {i}
der Aufmarsch {m} [mil.]toplantı {i}
das Aufmarschgebiet {n} [mil.]yığınak sahası {i}
aufmarschieren {v} [mil.]kol halinde yürümek {fi}
aufmarschieren {v} [mil.]resmi geçit yapmak {fi}
aufmarschieren {v} [mil.]yayılmak {fi}
aufmarschieren {v} [mil.]yığınak yapmak {fi}
aufmarschieren lassen {allg} [mil.]konuşlandırmak {allg}
aufmarschieren lassen {v} yerleştirmek {fi}
aufmauern {v} inşa etmek {fi}
aufmauern {v} kurmak {fi}
aufmauern {v} tanzim etmek {fi}
aufmauern {v} yapmak {fi}
aufmeißeln {v} keski yardımıyla açmak {fi}
aufmerken {v} dikkat etmek {fi}
aufmerken {v} dikkatle dinlemek {fi}
aufmerken {v} kulak vermek {fi}
aufmerksam {adj} dikkatli {s}
aufmerksam {adj} kibar {s}
aufmerksam {adj} nazik {s}
aufmerksam machen {v} ikaz etmek {fi}
die Aufmerksamkeit {f} dikkat {i}
die Aufmerksamkeit {f} ikram {i}
die Aufmerksamkeit {f} iltifat {i}
die Aufmerksamkeit {f} itina {i}
die Aufmerksamkeit {f} riayet {i}
die Aufmerksamkeit {f} uyma {i}
Aufmerksamkeit erregen {v} [Redw.]dikkat çekmek {fi}
Aufmerksamkeit schenken {allg} birisini dikkatle dinlemek {allg}
aufmessen {v} [Arc]bina ölçüsü almak {fi}
aufmessen {v} [Arc]binayı ölçmek {fi}
aufmessen {v} [Arc]elbise ölçüsü almak {fi}
aufmischen {v} pataklamak {fi}
aufmischen {v} kargaşa çıkartmak {fi}
aufmöbeln {v} canlandırmak {fi}
aufmöbeln {v} hareketlendirmek {fi}
aufmontieren {v} üzerine monte etmek {fi}
aufmontieren {v} üzerine montelemek {fi}
aufmucken {v} ayaklanmak {fi}
aufmucken {v} isyan etmek {fi}
aufmucken {v} karşı gelmek {fi}
aufmuntern {v} canlandırmak {fi}
aufmuntern {v} cesaret vermek {fi}
aufmuntern {v} gayrete getirmek {fi}
aufmuntern {v} heveslendirmek {fi}
aufmuntern {v} nemlendirmek {fi}
aufmuntern {v} neşelendirmek {fi}