TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ihtiyacı karşılama {allg} Deckung des Bedarfs {allg}
ihtiyacı karşılamak {allg} Bedarf befriedigen {allg}
ihtiyacı karşılamak {allg} Bedarf decken {allg}
ihtiyacı karşılamak {allg} den Bedarf decken {allg}
ihtiyacı olmak {fi} bedürfen {v}
ihtiyacı olmak {a} benötigen {a}
ihtiyacı olmak {fi} brauchen {v}
ihtiyacı olmak {fi} nötig haben {v}
ihtiyacı olmak {v} benötigen {v}
ihtiyacı olmak {v} brauchen {v}
ihtiyacı olmak {allg} gut gebrauchen können {allg}
ihtiyacı gidermek {allg} eindecken {allg}
ihtiyacı sağlamak {v} decken {v}
Indirekte Treffer
bakıma ihtiyacı olan {s} schonungsbedürftig {adj}
bir şeyi yapma ihtiyacı duymak {allg} bemüßigen {allg}
bütçe ihtiyacı {i} der Haushaltsbedarf {m}
bütçe ihtiyacı {i} die Haushaltsanforderung {f}
bütçenin ihtiyacı {i} die Etatanforderung {f}
değişim ihtiyacı {i} der Änderungsbedarf {m}
dinlenme ihtiyacı duyan {s} ruhebedürftig {adj}
eğitim ihtiyacı {i} das Bildungsbedürfnis {n}
eksikliği hissedilen bir şeyi telafi etme ihtiyacı {i} der Nachholbedarf {m}
eleman ihtiyacı {i} die Personalmangel {f}
enerji ihtiyacı {i} der Leistungsbedarf {m}
enerji ihtiyacı {i} der Energiebedarf {m}
enerji ihtiyacı olmadığı zamanlarda suyun yukarıya pompalandığı hidroelektrik santral {i} das Pumpspeicherwerk {n}
finansman ihtiyacı {i} der Finanzierungsbedarf {m}
giderme ihtiyacı {i} der Nachholbedarf {m}
gıda ihtiyacı {i} der Nahrungsbedarf {m}
gübre ihtiyacı {i} das Düngerbedürfnis {n}
hava ihtiyacı {i} der Luftbedarf {m}
ihtiyacı karşılama {allg} Deckung des Bedarfs {allg}
ihtiyacı karşılamak {allg} den Bedarf decken {allg}
ihtiyacı karşılamak {allg} Bedarf decken {allg}
ihtiyacı karşılamak {allg} Bedarf befriedigen {allg}
ihtiyacı olmak {fi} nötig haben {v}
ihtiyacı olmak {fi} brauchen {v}
ihtiyacı olmak {a} benötigen {a}
ihtiyacı olmak {allg} gut gebrauchen können {allg}
ihtiyacı olmak {fi} bedürfen {v}
ihtiyacı olmak {v} brauchen {v}
ihtiyacı olmak {v} benötigen {v}
ikame ihtiyacı {i} der Ersatzbedarf {m}
işgücü ihtiyacı {i} der Arbeitskräftebedarf {m}
işgücü ihtiyacı {i} der Kräftebedarf {m}
izne ihtiyacı olan {s} urlaubsreif {adj}
kalori ihtiyacı {i} der Kalorienbedarf {m}
kamu sektörü borçlanma ihtiyacı {allg} Kreditbedarf der öffentlichen Hand {allg}
kamu sektörü sermaye ihtiyacı {allg} Kapitalbedarf öffentlichen Hand {allg}
kamu sektörün borçlanma ihtiyacı {allg} Geldaufnahmebedarf der öffentlichen Hand {allg}
kapasite ihtiyacı {i} der Kräftebedarf {m}
kapasite ihtiyacı {i} der Kapazitätsbedarf {m}
katılmaya ihtiyacı olan {allg} mitwirkungsbedürftig {allg}
katılmaya ihtiyacı olan idari işlem {i} der Mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt {m}
kendi ihtiyacı {i} der Eigenbedarf {m}
kireç ihtiyacı {i} der Kalkbedarf {m}
kok ihtiyacı {i} der Koksbedarf {m}
kredi ihtiyacı {i} der Kreditbedarf {m}
likidite ihtiyacı {i} der Liquiditätsbedarf {m}
nakit ihtiyacı {i} der Liquiditätsbedarf {m}
nakit ihtiyacı {i} der Geldbedarf {m}
nakit ihtiyacı {allg} Bedarf an liquiden Mitteln {allg}
normal durumda gerekli geçim ihtiyacı {i} der Regelbedarf {m}
oksijen ihtiyacı {i} der Sauerstoffbedarf {m}
olağandışı uyku ihtiyacı {i} [hek]die Schlafsucht {f}
özel derse ihtiyacı olmak {allg} Nachhilfestunden brauchen {allg}
özsermaye ihtiyacı {i} der Eigenkapitalbedarf {m}
personel ihtiyacı {i} der Kräftebedarf {m}
protein ihtiyacı {i} der Eiweißbedarf {m}
reforma ihtiyacı olan {s} reformbedürftig {adj}
sermaye ihtiyacı {i} der Kapitalbedarf {m}
stok ihtiyacı {i} der Lagerbedarf {m}
stok ihtiyacı {i} die Lageranforderung {f}
su ihtiyacı {i} der Durst {m}
tuz ihtiyacı {i} der Salzbedarf {m}
üretim gücü ihtiyacı {i} der Kapazitätsbedarf {m}
vatanın savunma ihtiyacı {i} der Wehrbedarf {m}
vitamin ihtiyacı {i} der Vitaminbedarf {m}
yaşam ihtiyacı {i} der Lebensbedarf {m}
yatırım ihtiyacı {i} [tic]der Anlagebedarf {m}
yatırım yapma ihtiyacı {i} der Anlagebedarf {m}
yenileme ihtiyacı {i} der Ersatzbedarf {m}
yer ihtiyacı {i} der Raumbedarf {m}
yıllık sermaye ihtiyacı {i} der Jahreskapitalbedarf {m}
zaman ihtiyacı {i} der Zeitaufwand {m}