DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
vermachen {allg} bir şeyi birisine miras olarak bırakmak {allg}
vermachen {v} miras bırakmak {v}
vermachen {v} vasiyet etmek {v}
vermachen {v} vasiyetle bırakmak {fi}
das Vermächtnis {n} tereke {i}
das Vermächtnis {n} vasiyet {i}
das Vermächtnis {n} [Jur.]vasiyet yoluyla bırakılan mal {i}
das Vermächtnis {n} vasiyetname {i}
der Vermächtnisnehmer {m} lehine yapılan vasiyet {i}
vermählen {v} evlenmek {fi}
das Vermahlen {n} öğütme {i}
vermahlen {v} öğütmek {v}
vermählen {v} başgöz etmek {v}
vermählen {v} evlendirmek {v}
vermählen {v} evlenmek {fi}
Vermählte {mf} yeni evli kişi {mf}
die Vermählung {f} evlendirme {i}
die Vermählung {f} evlenme {i}
die Vermählung {f} evlilik {i}
die Vermählungsanzeige {f} evlilik ilanı {i}
vermarken {v} işaretlemek {v}
vermarken {v} ölçümlemek {v}
vermarkten {v} [Handel]pazarlamak {v}
vermarkten {v} [Handel]piyasaya sürmek {v}
vermarkten {v} [Handel]satışını yapmak {v}
vermarkten {v} [Handel]satmak {v}
die Vermarktung {f} pazarlama {i}
die Vermarktung {f} pazarlanma {i}
vermasseln {v} berbat etmek {v}
vermasseln {v} bozmak {v}
vermasseln {v} eline yüzüne bulaştırmak {v}
vermasseln {v} rezil etmek {v}
vermasseln {v} yanlış yapmak {v}
vermasseln {v} yüzüne gözüne bulaştırmak {fi}
die Vermassung {f} kümeleme {i}
die Vermassung {f} kümelenme {i}
die Vermassung {f} yığınlama {i}
vermauern {v} duvar örmek {v}
vermauern {v} duvarla çevirmek {v}
vermauern {v} duvarla kapamak {v}
vermehren {v} artmak {fi}
vermehren {v} çoğalmak {fi}
vermehren {v} fazlalaşmak {fi}
vermehren {v} üremek {fi}
vermehren {v} arttırmak {v}
vermehren {v} çoğaltmak {v}
vermehren {v} fazlalaştırmak {v}
vermehren {v} üretmek {v}
vermehrt {adj} giderek daha çok {s}
die Vermehrung {f} artırma {i}
die Vermehrung {f} artma {i}
die Vermehrung {f} çoğalma {i}
die Vermehrung {f} çoğaltma {i}
vermeidbar {adj} kaçınılabilir {s}
vermeiden {v} çekinmek {v}
vermeiden {v} kaçınmak {fi}
vermeiden {v} sakınmak {v}
vermeidhar {adj} kaçınılabilir {s}
vermeidhar {adj} önlenebilir {s}
vermeidhar {adj} sakınılabilir {s}
die Vermeidung {f} kaçınılma {i}
die Vermeidung {f} kaçınma {i}
die Vermeidung {f} sakınılma {i}
die Vermeidung {f} sakınma {i}
vermeil {adj} kıpkırmızı {s}
das Vermeil {n} yaldızlanmış gümüş {i}
vermeintlich {adj} farz edilen {s}
vermeintlich {adj} hesaba katılan {s}
vermeintlich {adj} sözde {s}
vermeintlich {a} sözümona {a}
vermeintlich {adj} varsayılan {s}
vermeintlich {adj} varsayım {s}
vermeintlich {adj} zannedilen {s}
vermelden {v} bildirmek {v}
vermelden {v} haber vermek {v}
vermengen {v} karışmak {fi}
vermengen {v} birleştirmek {fi}
vermengen {v} harmanlamak {v}
vermengen {v} karıştırmak {v}
die Vermengung {f} birleştirme {i}