DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Simbabwe {n} Zimbabve {i}
der Simbabwer {m} Zimbabveli {i}
der Similikalander {m} taklit merserize yapma kalenderi {i}
der Simpel {m} ahmak {i}
der Simpel {m} alık {i}
der Simpel {m} aptal {i}
simpel {adj} basit {s}
der Simpel {m} budala {i}
simpel {adj} sade {s}
simpel {adj} yalın {s}
simpikx {a} basit {a}
das Simplex {n} [Sprachw]yalın kelime {i}
die Simplifikation {f} basitleştirme {i}
die Simplifikation {f} sadeleştirme {i}
simplifizieren {v} basitleştirmek {v}
simplifizieren {v} sadeleştirmek {v}
die Simplizität {f} basitlik {i}
die Simplizität {f} sadelik {i}
das Sims {n} korniş {i}
Sims {nm} pervaz {nm}
simsen {v} smsleşmek {fi}
der Simulant {m} hastalık hastası {i}
der Simulant {m} ikiyüzlü {i}
der Simulant {m} kendini hastaymış gibi gösteren kişi {i}
der Simulant {m} riyakar {i}
die Simulation {f} hasta taklidi yapmak {i}
die Simulation {f} simulasyon {i}
der Simulator {m} benzeteç {i}
der Simulator {m} simülatör {i}
simulieren {v} ... numarası yapmak {fi}
simulieren {itr} endişe duymak {itr}
simulieren {itr} endişelenmek {itr}
simulieren {v} hastalık pozu yapmak {fi}
simulieren {v} ikiyüzlü olmak {v}
simulieren {itr} kaygılanmak {itr}
simulieren {v} kendini hastaymış gibi göstermek {v}
simulieren {v} yapar gibi görünmek {fi}
die Simulierung {f} benzetim {i}
die Simulierung {f} simülasyon {i}
simultan {adj} aynı zamanda {s}
simultan {allg} aynı zamanda olan {allg}
simultan {a} eşanlı {a}
simultan {allg} eşzaman {allg}
simultan {adj} eşzamanlı {s}
simultan {adj} müşterek {s}
simultan {adj} ortak {s}
simultan {a} simultane {a}
simultan {adv} aynı anda {adv}
simultan {a} bilhassa {a}
simultan {adv} çünkü {adv}
simultan {adv} en başta {adv}
simultan {adv} [Sprachw]eşzamanlı olarak {adv}
simultan {adv} hele {adv}
simultan {adv} hep beraber {adv}
simultan {adv} hep birden {adv}
simultan {adv} her şeyden önce {adv}
simultan {adv} ilk olarak {adv}
simultan {adv} ilkin {adv}
simultan {adv} özellikle {adv}
die Simultanbühne {f} [Theat]bir oyun esnasında birden çok yerin aynı anda gösterilmesi {i}
die Simultanbühne {f} [Theat]simultane sahne {i}
das Simultandolmetschen {n} simultane çeviri {i}
das Simultandolmetschen {n} simültane çeviri {i}
das Simultandolmetschen {n} simültane çevirmenlik {i}
der Simultandolmetscher {m} simültane çevirmen {i}
simultanes Dolmetschen {allg} eşzamanlı tercüme yapmak {allg}
die Simultanität {f} aynı zamanda olma {i}
die Simultanität {f} eşzamanlılık {i}
die Simultanität {f} zamandaşlık {i}
der Simultanrechner {m} eşanlı bilgisayar {i}
der Simultanrechner {m} eşzamanlı bilgisayar {i}
die Simultanschule {f} Protestan ve Katolik öğrencilerin beraberce okudukları okul {i}
das Simultanspiel {n} [Sp]satrançda bir oyuncunun aynı anda birden çok rakiple oynaması {i}