TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kelime {i} der Ausdruck {m}
kelime {i} [dilb]die Vokabel {f}
kelime {i} [dilb]das Wort {n}
kelime açısından zengin {s} wortreich {adj}
kelime ailesi {i} [dilb]die Wortfamilie {f}
kelime alanı {i} [dilb]das Wortfeld {n}
kelime anlamı {i} der Wortsinn {m}
kelime cambazlığı {i} die Wortspielerei {f}
kelime cambazlığı {i} die Wortwitzerei {f}
kelime defteri {i} das Vokabelheft {n}
kelime dizini {i} das Wortregister {n}
kelime hazinesi {i} das Wortgut {n}
kelime hazinesi {i} der Wortschatz {m}
kelime hazinesi geliştirme çalışması {i} die Wortschatzübung {f}
kelime hazinesi ile ilgili {s} [dilb]lexisch {adj}
kelime işlem {i} die Textverarbeitung {f}
kelime karışıklığı {i} [hek]die Paraphasie {f}
kelime kelime {allg} Wort für Wort {allg}
kelime kelime {s} wörtlich {adj}
kelime kökeni {i} [dilb]der Wortstamm {m}
kelime kökü {i} [dilb]der Wortstamm {m}
kelime oyunu {i} das Wortspiel {n}
kelime oyunu {i} der Wortwitz {m}
kelime oyunu yapma {i} die Wortspielerei {f}
kelime oyunu yapma {i} die Wortwitzerei {f}
kelime oyunu yapmak {v} kalauern {v}
kelime telafuzunda zorluk {i} die Dyslalie {f}
kelime türetme {i} die Wortschöpfung {f}
kelime türü {i} [dilb]die Wortart {f}
kelime uzunluğu {i} die Wortlänge {f}
kelime yapımı {i} [dilb]die Wortbildung {f}
kelime yaratma {i} die Wortschöpfung {f}
kelime zenginliği {i} der Wortreichtum {m}
kelime-i şahadet getirmek {allg} [din]das Glaubensbekenntnis ablegen {allg}
kelimece zengin {s} wortreich {adj}
kelimece zenginlik {i} der Wortreichtum {m}
kelimei şahadet {allg} Glaubensbekenntnis im Islam {allg}
kelimeler {allg} Vokabeln {allg}
kelimelere dökmek {v} versprachlichen {v}
kelimeleri ayrı yazma {i} die Getrenntschreibung {f}
kelimeleri birleşik yazma {i} die Zusammenschreibung {f}
kelimeleri tartarak söylemek {allg} jedes Wort auf die Goldwaage legen {allg}
kelimeleri titizlikle yorumlamak {allg} Worte klauben {allg}
kelimeleri ve cümleleri anlaşılmaz şekilde kullanma şeklindeki konuşma bozukluğu {i} die Paraphasie {f}
kelimenin tam anlamıyla {a} strenggenommen {a}
kelimesi kelimesine {s} wortgetreu {adj}
kelimesi kelimesine {a} wörtlich {a}
kelimesi kelimesine {s} wortwörtlich {adj}
kelimesi kelimesine çeviri {allg} wörtliche Übersetzung {allg}
Indirekte Treffer
alıntı kelime {i} das Lehnwort {n}
anahtar kelime {i} das Schlüsselwort {n}
bağımlı kelime {i} [dilb]das Verhältniswort {n}
bileşik kelime {i} [dilb]das Kompositum {n}
bileşik kelime yapmak {fi} zusammenschreiben {v}
birleşik kelime {i} [dilb]die Zusammensetzung {f}
birleşik kelime {allg} [dilb]zusammengesetztes Wort {allg}
bulmacanın çözümü olan kelime {i} das Lösungswort {n}
bütün kelime yöntemi {i} die Ganzheitsmethode {f}
dilsel kelime hazinesi {i} die Lexik {f}
kelime açısından zengin {s} wortreich {adj}
kelime ailesi {i} [dilb]die Wortfamilie {f}
kelime alanı {i} [dilb]das Wortfeld {n}
kelime anlamı {i} der Wortsinn {m}
kelime cambazlığı {i} die Wortwitzerei {f}
kelime cambazlığı {i} die Wortspielerei {f}
kelime defteri {i} das Vokabelheft {n}
kelime dizini {i} das Wortregister {n}
kelime hazinesi {i} der Wortschatz {m}
kelime hazinesi {i} das Wortgut {n}
kelime hazinesi geliştirme çalışması {i} die Wortschatzübung {f}
kelime hazinesi ile ilgili {s} [dilb]lexisch {adj}
kelime işlem {i} die Textverarbeitung {f}
kelime karışıklığı {i} [hek]die Paraphasie {f}
kelime kelime {s} wörtlich {adj}
kelime kelime {allg} Wort für Wort {allg}
kelime kökeni {i} [dilb]der Wortstamm {m}
kelime kökü {i} [dilb]der Wortstamm {m}
kelime oyunu {i} der Wortwitz {m}
kelime oyunu {i} das Wortspiel {n}
kelime oyunu yapma {i} die Wortspielerei {f}
kelime oyunu yapma {i} die Wortwitzerei {f}
kelime oyunu yapmak {v} kalauern {v}
kelime telafuzunda zorluk {i} die Dyslalie {f}
kelime türetme {i} die Wortschöpfung {f}
kelime türü {i} [dilb]die Wortart {f}
kelime uzunluğu {i} die Wortlänge {f}
kelime yapımı {i} [dilb]die Wortbildung {f}
kelime yaratma {i} die Wortschöpfung {f}
kelime zenginliği {i} der Wortreichtum {m}
kelime-i şahadet getirmek {allg} [din]das Glaubensbekenntnis ablegen {allg}
kitabi kelime {i} das Buchwort {n}
kök kelime {i} [dilb]das Stammwort {n}
konuyla ilgili önemli kelime {i} das Schlagwort {n}
konuyla ilgili önemli kelime {i} das Stichwort {n}
moda kelime {i} das Modewort {n}
öne sığınık kelime {i} [dilb]das Proklitikon {n}
onomatopeik kelime {s} [dilb]onomatopoetisch {adj}
son kelime {i} das Letztes Wort {n}
söylemesi oldukça zor kelime {i} der Zungenbrecher {m}
tek heceli kelime {s} [dilb]monosyllabisch {adj}
tek kelime anlamıyorum {allg} ich verstehe keine Silbe {allg}
yalın kelime {i} [dilb]das Simplex {n}
yansımalı kelime {s} [dilb]onomatopoetisch {adj}
yinelemeli kelime {i} [dilb]der Itinerarium {m}
zengin kelime dağarcığı {i} der Wortreichtum {m}