DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Orient {m} doğu {i}
der Orient {m} şark {i}
der Orientale {m} doğulu {i}
der Orientale {m} oryantal {i}
der Orientale {m} şarklı {i}
orientalisch {adj} doğu ile ilgili {s}
orientalisch {adj} doğulu {s}
orientalisch {adj} doğuya ait {s}
orientalisch {adj} oryantal {s}
orientalisch {adj} şarklı {s}
orientalisches Saiteninstrument {allg} kanun {allg}
der Orientalist {m} doğu bilimcisi {i}
der Orientalist {m} doğu bilimlerini araştıran bilim adamı {i}
der Orientalist {m} oryantalist {i}
der Orientalist {m} şarkiyatçı {i}
die Orientalistik {f} doğu bilimi {i}
die Orientalistik {f} doğu kültürü araştırma bilimi {i}
die Orientalistik {f} oryantalizm {i}
die Orientalistik {f} şarkiyat {i}
die Orientalistin {f} şarkiyatçı {i}
orientieren {v} adapte etmek {v}
orientieren {v} bilgi vermek {v}
orientieren {v} bilgilendirmek {v}
orientieren {v} oryantasyon sağlamak {v}
orientieren {v} uyumunu sağlamak {v}
orientieren {v} yol göstermek {fi}
orientieren {v} yöneltmek {fi}
orientieren {v} bilgi edinmek {fi}
orientieren {v} bilgilenmek {fi}
orientieren {v} bulunduğu yeri yer ve yön açısından belirlemek {fi}
orientieren {v} konumunu belirlemek {fi}
orientieren {v} yolunu bulmak {fi}
orientieren {allg} bir konu hakkında bilgi toplamak {allg}
orientiert {a} yönelimli {a}
orientiert {a} yöneltilmiş {a}
die Orientierung {f} durum belirleme {i}
die Orientierung {f} konum belirleme {i}
die Orientierung {f} oryantasyon {i}
die Orientierung {f} yerini belirleme {i}
die Orientierung {f} yön tayin etme {i}
die Orientierung {f} yönelme {i}
die Orientierung {f} yöneltme {i}
die Orientierung {f} yönlendirme {i}
die Orientierungshilfe {f} yer bulma yardımı {i}
die Orientierungshilfe {f} yön bulma yardımı {i}
der Orientierungspunkt {m} referans noktası {i}
der Orientierungssinn {m} yön kestirme yeteneği {i}
die Orientierungsstufe {f} okulda eğitimi yönlendirme sınıfı {i}
original {adj} asıl {s}
das Original {n} asıl metin {i}
das Original {n} asıl nüsha {i}
das Original {n} asıl resim {i}
das Original {n} bir eserin ilk nüshası {i}
original {adj} esas {s}
das Original {n} garip kişi {i}
original {adj} gerçek {s}
original {adj} has {s}
original {adj} ilk {s}
original {adj} kendine has {s}
original {adj} kendine özgü {s}
das Original {n} orijinal {i}
original {adj} özgün {s}
das Original {n} taklit olmayan bir parça {i}
das Original {n} tip {i}
das Original {n} tuhaf kişi {i}
original {adj} yaratıcı {s}
der Originalbohrer {m} ana vida matkabı {i}
die Originaldaten {pl} ham veri {ç}
originalen {a} orijinal {a}
originales Gemälde {allg} asıl tablo {allg}
originales Gemälde {allg} orijinal tablo {allg}
die Originalfassung {f} asıl biçim {i}
die Originalfassung {f} orijinal biçim {i}
originalgetreu {adj} orijinaline uygun {s}
die Originalität {f} garip davranış {i}
die Originalität {f} kendine özgülük {i}
die Originalität {f} orijinallik {i}
die Originalität {f} özgünlük {i}
die Originalkopie {f} [Film]orijinal kopya {i}
die Originalverpackung {f} orijinal ambalaj {i}