DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Interessengebiet {n} ilgi alanı {i}
das Interessengebiet {n} ilgi sahası {i}
die Interessengemeinschaft {f} çıkar birliği {i}
die Interessengruppe {f} çıkar grubu {i}
die Interessengruppe {f} menfaat grubu {i}
der Interessenkauf {m} destek alımı {i}
der Interessenkauf {m} destekleme alımı {i}
die Interessenkollision {f} çıkar çatışması {i}
die Interessenkollision {f} menfaat uyuşmazlığı {i}
die Interessenlehre {f} ilgi öğretisi {i}
interessenlos {adj} ilgisiz {s}
interessenlos {adj} kayıtsız {s}
die Interessensphäre {f} ilgi sahası {i}
der Interessent {m} [Handel]alıcı {i}
der Interessent {m} almaya istekli {i}
der Interessent {m} çıkarı olan {i}
der Interessent {m} ilgi gösteren {i}
der Interessent {m} ilgili {i}
der Interessent {m} istekli {i}
der Interessent {m} katılımcı {i}
der Interessent {m} menfaati olan {i}
der Interessent {m} talip {i}
die Interessentin {f} talip {i}
der Interessenverband {m} bir grubun ya da bireylerin çıkarlarını korumak için kurdukları dernek {i}
die Interessenvertretung {f} çıkar temsilciliği {i}
die Interessenvertretung {f} lobi {i}
das Interessenzentrum {n} ilgi merkezi {i}
das Interessenzentrum {n} ilgi odağı {i}
Indirekte Treffer
das für eigene Interessen instrumentalisieren {allg} [Redw.]kendi çıkarları için kullanmak {allg}
seine Interessen wahr nehmen {allg} menfaatlerini korumak {allg}
versicherbare Interessen {allg} sigorta edilebilir çıkarlar {allg}
versicherungsfähige Interessen {allg} sigorta edilebilir çıkarlar {allg}
Wahrnehmung eigener Interessen {allg} kendi menfaatlerini koruma {allg}