DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Misanthrop {m} insan sevmeyen kişi {i}
der Misanthrop {m} insanlardan nefret eden kişi {i}
der Misanthrop {m} mizantrop {i}
die Misanthropie {f} insanlardan kaçma {i}
die Misanthropie {f} insanlardan nefret etme {i}
die Misanthropie {f} mizantropi {i}
misantrophisch {adj} insanlardan kaçarak {s}
misantrophisch {adj} mizantropik {s}
der Mischapparat {m} karıştırma aleti {i}
die Mischbatterie {f} musluk bataryası {i}
die Mischbatterie {f} sıcak ve soğuk su muslukları bir arada olan batarya {i}
der Mischbecher {m} karıştırıcı mutfak aleti {i}
der Mischbecher {m} mikser {i}
der Mischbestand {m} karışık meşcere {i}
der Mischbetrieb {m} karma işletme {i}
das Mischbrot {n} karma undan yapılmış ekmek {i}
der Mischdünger {m} karışık gübre {i}
die Mischdüse {f} karıştırma memesi {i}
die Mischehe {f} [Rel.]farklı dinlere mensup kişilerin evlenmesi {i}
die Mischehe {f} farklı uluslardan oluşan evlilik {i}
das Mischelement {n} karışık eleman {i}
mischen {v} karışmak {fi}
das Mischen {n} karıştırma {i}
mischen {v} karıştırmak {v}
das Mischen {n} karma {i}
mischen {v} katıştırmak {v}
mischen {v} katmak {v}
mischen {allg} bir şeyin içine karışmak {allg}
mischen {allg} müdahale etmek {allg}
mischen {v} karışmak {fi}
der Mischer {m} karıştırıcı {i}
der Mischer {m} karıştırma aleti {i}
der Mischer {m} karıştırma işi yapan kişi {i}
der Mischer {m} mikser {i}
mischerbig {adj} [Bio]heterozigot {s}
die Mischfarbe {f} karışım rengi {i}
die Mischfinanzierung {f} karma finansman {i}
das Mischgarn {n} karışık iplik {i}
das Mischgas {n} karışık gaz {i}
das Mischgefäß {n} [Chem.]karıştırma kabı {i}
das Mischgeldsystem {n} [Handel]karışık para sistemi {i}
das Mischgemüse {n} türlü {i}
das Mischgewebe {n} karışık kumaş {i}
das Mischinsulin {n} karışım insülin {i}
das Mischinsulin {n} kısa ve uzun etki eden insülin karışımı {i}
die Mischkalkulation {f} karma hesap {i}
der Mischkondensator {m} karıştırma kondansatörü {i}
der Mischkonzern {m} konglomera {i}
der Mischkredit {m} [Handel]karışık kredi {i}
der Mischkristall {m} karışık kristal {i}
die Mischkultur {f} [Bot.]bikültür bitkilerinin bir arada ekilmesi {i}
die Mischkultur {f} karışık kültür {i}
die Mischkultur {f} karma kültür {i}
der Mischkurs {m} karma kur {i}
der Mischling {m} azma {i}
der Mischling {m} [Zoo]kırma {i}
der Mischling {m} melez {i}
der Mischling {m} metis {i}
der Mischmasch {m} karışıklık {i}
der Mischmasch {m} karmakarışık {i}
der Mischmasch {m} karmaşa {i}
die Mischmaschine {f} karıştırma makinesi {i}
die Mischmaschine {f} mikser {i}
das Mischmehl {n} paçal {i}
das Mischöl {n} karışık yağ {i}
die Mischpoche {f} aile efradı {i}
die Mischpoche {f} akraba {i}
die Mischpoche {f} cemiyet {i}
die Mischpoche {f} dernek {i}
die Mischpoke {f} akraba {i}
die Mischpoke {f} alle efradı {i}
die Mischpoke {f} cemiyet {i}
die Mischpoke {f} dernek {i}
der Mischpreis {m} ortalama fiyat {i}
das Mischpult {n} montaj masası {i}
das Mischpult {n} seslendirme masası {i}
das Mischpult {n} yönetim masası {i}
die Mischrasse {f} karışık ırk {i}
die Mischrasse {f} melez ırk {i}
die Mischrechnung {f} karma hesap {i}