DeutschTürkisch 
Abkürzungen
USA Vereinigte StaatenABD Amerika Birleşik Devletleri
Direkte Treffer
abdachen {v} eğim vermek {fi}
abdachen {v} meyil vermek {fi}
die Abdachung {f} [Geo]bayır {i}
die Abdachung {f} [Geo]meyil {i}
abdämmen {v} durdurmak {fi}
abdämmen {v} engellemek {fi}
abdämmen {v} mani olmak {fi}
die Abdämmung {f} set çekme {i}
der Abdampf {m} [Tec]atık buhar {i}
der Abdampf {m} [Tec]çürük gaz {i}
abdampfen {v} buharlaşarak uçmak {fi}
abdampfen {v} buharlaşmak {fi}
abdampfen {v} harekete geçmek {fi}
abdämpfen {v} buharı kesmek {fi}
abdämpfen {v} sesini kısmak {fi}
das Abdampfgefäß {n} [Tec]atık buhar kabı {i}
der Abdampfkessel {m} [Tec]atık gaz kazanı {i}
das Abdampfrohr {n} [Tec]atık buhar borusu {i}
die Abdampfturbine {f} [Tec]atık buhar türbini {i}
die Abdampfturbine {f} [Tec]çürük buhar türbini {i}
die Abdampfung {f} buğulaşma {i}
die Abdampfung {f} buharlaşma {i}
die Abdämpfung {f} hafifletme {i}
die Abdämpfung {f} hızını kesme {i}
die Abdämpfung {f} kısma {i}
das Abdampfungsgefäß {n} [Tec]buharlaşma kabı {i}
abdanken {v} ayrılmak {fi}
abdanken {v} feragat etmek {fi}
abdanken {v} işi bırakmak {fi}
abdanken {v} işten ayrılmak {fi}
abdanken {v} işten çekilmek {fi}
abdanken {v} istifa etmek {fi}
abdanken {v} saltanatı terk etmek {fi}
abdanken {v} tahtan çekilmek {fi}
die Abdankung {f} ayrılma {i}
die Abdankung {f} işten ayrılma {i}
die Abdankung {f} istifa {i}
die Abdankung {f} saltanatın terki {i}
die Abdankung {f} tahtan çekilme {i}
die Abdankung {f} terhis {i}
die Abdankungserklärung {f} istifa dilekçesi {i}
abdarren {v} [Tec]fırında kurutmak {fi}
abdarren {v} [Tec]fırınlamak {fi}
abdecken {v} açığı kapamak {fi}
abdecken {v} açığı karşılamak {fi}
abdecken {v} derisi yüzmek {fi}
abdecken {v} kaldırmak {fi}
abdecken {v} kapağını açmak {fi}
abdecken {v} örtüsünü kaldırmak {fi}
abdecken {v} sofrayı toplamak {fi}
abdecken {v} üstünü açmak {fi}
der Abdecker {m} hayvan leşlerini veya kadavralarını ortadan kaldıran kimse {i}
die Abdeckerei {f} hayvan leşlerinin veya kadavralarının yok edildiği yer {i}
die Abdeckplane {f} naylon örtü {i}
die Abdeckscheibe {f} [Ind.]kapak {i}
der Abdeckstein {m} [Arc]harpuşta {i}
die Abdeckung {f} bedel {i}
die Abdeckung {f} duvar saçağı {i}
die Abdeckung {f} güvence {i}
die Abdeckung {f} karşılık {i}
die Abdeckung {f} kuvertür {i}
die Abdeckung {f} markaj {i}
die Abdeckung {f} kapak {i}
die Abdeckung {f} bariyer {i}
die Abdeckvorrichtung {f} kapak açma tertibatı {i}
abdichten {v} contalamak {fi}
abdichten {v} izole etmek {fi}
abdichten {v} kalafatlamak {fi}
abdichten {v} sıkıştırmak {fi}
abdichten {v} sızdırmaz hale getirmek {fi}
abdichten {v} sızdırmaz yapmak {fi}
abdichten {v} vidalamak {fi}
die Abdichtung {f} contalama {i}
die Abdichtung {f} izole etme {i}
die Abdichtung {f} sıkıştırma {i}
die Abdichtung {f} vidalama {i}
die Abdichtung {f} yalıtım {i}
abdienen {v} [mil.]askerlik görevini tamamlamak {fi}
abdienen {v} verilen görevi yerine getirmek {fi}
die Abdikation {f} işten ayrılma {i}