DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
rege {adj} canlı {s}
rege {adj} çevik {s}
rege {adj} dinç {s}
rege {adj} hareketli {s}
rege {a} işlek {a}
rege Investitionstätigkeit {allg} canlı yatırım faaliyeti {allg}
rege Investitionstätigkeit {allg} yoğun yatırım faaliyeti {allg}
die Regel {f} adet {i}
die Regel {f} adet kanaması {i}
die Regel {f} aybaşı {i}
die Regel {f} aybaşı kanaması {i}
die Regel {f} düzgü {i}
die Regel {f} esaslar {i}
die Regel {f} kaide {i}
die Regel {f} kural {i}
die Regel {f} kurallar {i}
die Regel {f} norm {i}
die Regel {f} [Med.]regl {i}
die Regel {f} standart {i}
die Regel {f} talimatname {i}
die Regel {f} usul {i}
die Regel {f} yönetmelik {i}
regelbar {adj} ayarlanabilir {s}
regelbar {adj} ayarlı {s}
der Regelbedarf {m} normal durumda gerekli geçim ihtiyacı {i}
das Regelbeispiel {n} kurallaşmış örnek {i}
die Regelblutung {f} adet görme {i}
die Regelblutung {f} adet kanaması {i}
die Regelblutung {f} [Med.]aybaşı kanaması {i}
die Regeldetri {f} mal üçlü kuralı {i}
die Regeldetri {f} üç bilinenle bir bilinmeyeni bulma hesabı {i}
das Regelgerät {n} ayar aleti {i}
regellos {adj} çapraşık {s}
regellos {adj} düzensiz {s}
regellos {adj} kaidesiz {s}
regellos {adj} karışık {s}
regellos {adj} kuralsız {s}
die Regellosigkeit {f} düzensizlik {i}
die Regellosigkeit {f} kaidesizlik {i}
die Regellosigkeit {f} kuralsızlık {i}
regelmäßig {adj} belli aralıklarla tekrarlanan {s}
regelmäßig {adj} düzenli {s}
regelmäßig {adj} düzgün {s}
regelmäßig {adj} kurala uygun {s}
regelmäßig {adj} kurallı {s}
regelmäßig {adj} normal {s}
regelmäßig {adj} olağan {s}
regelmäßig {adv} düzenli olarak {adv}
regelmäßig anfallende Arbeit {allg} düzenli aralarla yapılması gereken {allg}
regelmäßige Verben {allg} çekimi kurallı fiiller {allg}
regelmäßiger Kunde {allg} devamlı müşteri {allg}
regelmäßiger Kunde {allg} sürekli alıcı {allg}
regelmäßiger Puls {allg} düzenli nabız {allg}
regelmäßiges Einkommen {allg} düzenli gelir {allg}
die Regelmäßigkeit {f} düzenlilik {i}
die Regelmäßigkeit {f} düzgünlük {i}
die Regelmäßigkeit {f} kurala uygunluk {i}
die Regelmäßigkeit {f} kurallılık {i}
die Regelmäßigkeit {f} olağanlık {i}
regeln {v} ayarlamak {fi}
regeln {v} düzeltmek {fi}
regeln {v} düzene koymak {v}
regeln {v} düzene sokmak {v}
regeln {v} düzenlemek {v}
regeln {v} kontrol etmek {fi}
regeln {v} kurala bağlamak {v}
regeln {v} tertip etmek {fi}
regeln {v} yoluna koymak {fi}
regelrecht {a} adam akıllı {a}
regelrecht {adj} adamakıllı {s}
regelrecht {adj} adeta {s}
regelrecht {a} iyice {a}
regelrecht {adj} kural dahilinde {s}
regelrecht {adj} kurala uygun {s}
regelrecht {a} muntazam {a}
regelrecht {adj} sanki {s}
regelrecht {adv} düpedüz {adv}
die Regelstrafe {f} kural cezası {i}
die Regelung {f} ayar {i}
die Regelung {f} ayarlama {i}
Indirekte Treffer
die rege Investitionstätigkeit {allg} canlı yatırım faaliyeti {allg}
rege Investitionstätigkeit {allg} yoğun yatırım faaliyeti {allg}