DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
belastbar {adj} [Tec]dayanıklı {s}
belastbar {adj} yük veya sıkıntı kaldırır {s}
die Belastbarkeit {f} dayanıklılık {i}
die Belastbarkeit {f} [Tec]yükleme kapasitesi {i}
belasten {v} [Jur.]aleyhinde şahitlik yapmak {v}
belasten {v} birisine yüklemek {v}
belasten {v} [Handel]borç altına sokmak {v}
belasten {v} [Handel]borçlandırmak {v}
belasten {v} endişeye boğmak {v}
belasten {v} ipotekle takyit etmek {fi}
belasten {v} itham etmek {fi}
belasten {v} kaydetmek {fi}
belasten {v} kayıtlamak {fi}
belasten {v} sıkıntı vermek {v}
belasten {v} suç isnat etmek {v}
belasten {v} suçlamak {v}
belasten {v} tahmil etmek {fi}
belasten {v} takyit etmek {fi}
belasten {v} yüklemek {fi}
belasten {v} zimmete geçirmek {fi}
belasten {itr} ağır gelmek {itr}
belasten {itr} ağırlık vermek {itr}
die belasten {pl} [ökon.]borçlar {ç}
belasten {itr} sıkıntı vermek {itr}
belasten {itr} sıkmak {itr}
belasten {itr} tazyik etmek {itr}
belasten {itr} yük olmak {itr}
die belasten {pl} [ökon.]yüküm {ç}
belasten {v} borca girmek {fi}
belasten {v} borca gitmek {fi}
belasten {v} kendini suçlu çıkarmak {fi}
belastend {allg} kayıtlayıcı {allg}
belastend {adj} sıkıntı verici {s}
belastend {adj} suçlayıcı {s}
belastende Aussagen machen {allg} [Jur.]aleyhinde ifade vermek {allg}
belastet {adv} kalıtımsal hastalık taşıyıcı {adv}
belastet {adv} meşgul {adv}
belastetes Eigentum {allg} ipotekli mülkiyet {allg}
belastetes Eigentum {allg} yükümlü mülkiyet {allg}
belästigen {v} asılmak {fi}
belästigen {v} askıntı olmak {v}
belästigen {v} başını ağrıtmak {v}
belästigen {v} birisine kancayı takmak {v}
belästigen {v} birisine sataşmak {v}
belästigen {v} canını sıkmak {v}
belästigen {v} huzurunu kaçırmak {v}
belästigen {v} musallat olmak {v}
belästigen {v} rahatsız etmek {fi}
belästigen {v} sarkıntılık etmek {v}
belästigen {v} sataşmak {fi}
belästigen {v} tebelleş olmak {fi}
belästigen {v} sırnaşmak {v}
die Belästigung {f} askıntı olma {i}
die Belästigung {f} rahatsız etme {i}
die Belästigung {f} rahatsızlık {i}
die Belästigung {f} sarkıntılık {i}
die Belästigung {f} sataşma {i}
die Belästigung {f} taciz {i}
die Belästigung {f} taciz etme {i}
die Belastung {f} ağırlık {i}
die Belastung {f} bir taşıtın toplam azami ağırlığı {i}
die Belastung {f} [Handel]borç {i}
die Belastung {f} [Med.]kalıtımsal hastalık {i}
die Belastung {f} kayıtlama {i}
die Belastung {f} sıkıntı verme {i}
die Belastung {f} stres {i}
die Belastung {f} [Jur.]suçlayıcı kanıt {i}
die Belastung {f} tahmil {i}
die Belastung {f} takyit {i}
die Belastung {f} yük {i}
die Belastung {f} yükleme {i}
die Belastung {f} yüklenme {i}
die Belastung {f} [Jur.]yükümlülük {i}
Belastung haben {v} sorumluluk sahibi olmak {fi}
das Belastungs-EKG {n} yüklemeli EKG {i}
die Belastungsanzeige {f} borç dekontu {i}
die Belastungsanzeige {f} [Handel]borçlu dekontu {i}
die Belastungsaufgabe {f} borç kaydı {i}
die Belastungsaufgabe {f} zimr kaydı {i}
die Belastungsbuchung {f} borç kaydı {i}