TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
takyit {i} die Belastung {f}
takyit etmek {fi} belasten {v}
takyitsiz {allg} lastenfrei {allg}
Indirekte Treffer
ipotekle takyit etmek {fi} belasten {v}
takyit etmek {fi} belasten {v}