DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Anlegebrücke {f} iskele {i}
die Anlegebrücke {f} yanaşmalık {i}
die Anlegebrückegebühr {f} [Naut.]palamar ücreti {i}
die Anlegebrückegebühr {f} [Naut.]yanaşma harcı {i}
anlegen {v} ateşlemek {fi}
anlegen {v} bebek emzirmek {fi}
anlegen {v} bir şeyi bir yere koymak {fi}
anlegen {v} çevirmek {fi}
anlegen {v} doğrultmak {fi}
anlegen {v} donanmak {fi}
anlegen {v} donatılmak {fi}
anlegen {v} elbise giymek {fi}
anlegen {v} giymek {fi}
anlegen {v} hayvan bağlamak {fi}
anlegen {v} hayvan zincirlemek {fi}
anlegen {v} inşa etmek {fi}
anlegen {v} iskeleye yanaşmak {fi}
anlegen {v} kanal atmak {fi}
anlegen {v} kanal inşa etmek {fi}
anlegen {v} kopmak {fi}
anlegen {v} kurmak {fi}
anlegen {v} [mil.]nişan almak {fi}
anlegen {v} organize etmek {fi}
anlegen {v} para yatırmak {fi}
anlegen {v} plan hazırlamak {fi}
anlegen {v} rıhtıma yanaşmak {fi}
anlegen {v} silah yöneltmek {fi}
anlegen {v} silahla nişan almak {fi}
anlegen {v} sobaya ateş vermek {fi}
anlegen {v} tesis etmek {fi}
anlegen {v} yapıştırmak {fi}
anlegen {v} yapmak {fi}
anlegen {v} yara pansuman etmek {fi}
anlegen {v} yara sarmak {fi}
anlegen {v} yatırım yapmak {fi}
anlegen {v} yatırmak {fi}
anlegen {v} zincire vurmak {fi}
anlegen {v} ziynet takmak {fi}
der Anlegeplatz {m} [Naut.]iskele {i}
der Anleger {m} [Tec]kağıt yükleyici {i}
der Anleger {m} mudi {i}
der Anleger {m} verici {i}
der Anleger {m} yatırımcı {i}
die Anlegerkreise {pl} yatırımcılar çevresi {ç}
die Anlegerkreise {pl} yatırımcılar kesimi {ç}
die Anlegerkreise {pl} yatırımcılar sektörü {ç}
die Anlegestelle {f} [Naut.]iskele {i}
die Anlegung {f} konma {i}
die Anlegung {f} konulma {i}
anlehnen {v} aralık bırakmak {fi}
anlehnen {v} bir yere dayamak {fi}
anlehnen {v} dayamak {fi}
anlehnen {v} yaslamak {fi}
anlehnen {v} bir şeye dayanmak {fi}
anlehnen {v} dayanmak {fi}
anlehnen {v} yaslanmak {fi}
die Anlehnung {f} bağlı olma {i}
die Anlehnung {f} başkasına dayanma {i}
die Anlehnung {f} destek {i}
die Anlehnung {f} ikmal {i}
die Anlehnung {f} taklit etme {i}
die Anlehnung {f} yardım {i}
die Anlehnung {f} dayanma {i}
die Anlehnung {f} destek alma {i}
die Anleihe {f} alıntı yapma {i}
die Anleihe {f} alıp kullanma {i}
die Anleihe {f} başkasından bir şey alma {i}
die Anleihe {f} bono {i}
die Anleihe {f} borç alma {i}
die Anleihe {f} borçlanma {i}
die Anleihe {f} borçlanma senedi {i}
die Anleihe {f} iktibas {i}
die Anleihe {f} istikraz {i}
die Anleihe {f} ödünç alma {i}
die Anleihe {f} tahvil {i}
Anleihe auflegen {v} borçlanma senetleri ihraç etmek {fi}
Anleihe aufnehmen {allg} [Handel]akdetmek {allg}
Anleihe aufnehmen {allg} [Handel]borçlanmak {allg}
Anleihe bedienen {v} borçlanma senetleri kullanmak {fi}
Anleihe begeben {v} borçlanma senetleri ihraç etmek {fi}