TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yukarı {adv} aufwärts {adv}
yukarı {adv} herauf {adv}
yukarı {adv} hinan {adv}
yukarı {adv} hinauf {adv}
yukarı {allg} nach oben {allg}
yukarı {adv} oben {adv}
yukarı {i} der Obere {m}
yukarı {a} oberer {a}
yukarı {allg} oberer Teil {allg}
yukarı {s} übergeordnet {adj}
yukarı akımlı hava {allg} aufsteigender Luftstrom {allg}
Yukarı Bavyera {allg} Oberbayern {allg}
yukarı çekmek {fi} [den]aufholen {v}
yukarı çekmek {fi} aufrecken {v}
yukarı çekmek {fi} aufziehen {v}
yukarı çekmek {fi} heraufziehen {v}
yukarı çekmek {v} raffen {v}
yukarı çıkan yol {i} der Aufstieg {m}
yukarı çıkarmak {fi} heraufholen {v}
yukarı çıkarmak {fi} hinauftreiben {v}
yukarı çıkarmak {v} liften {v}
yukarı çıkış {i} der Aufstieg {m}
yukarı çıkmak {fi} aufsteigen {v}
yukarı çıkmak {fi} heraufkommen {v}
yukarı çıkmak {fi} hinauffahren {v}
yukarı çıkmak {fi} hinaufgehen {v}
yukarı çıkmak {fi} hinaufsteigen {v}
yukarı çıkmak {fi} hochsteigen {v}
yukarı çıkmak {itr} steigen {itr}
yukarı çıkmak {allg} zum Chef gehen {allg}
yukarı çıkmasını rica etmek {fi} hinaufbitten {v}
yukarı çıkmaya çalışmak {fi} aufstreben {v}
yukarı doğru {adv} aufwärts {adv}
yukarı doğru bakmak {fi} aufgucken {v}
yukarı doğru bakmak {fi} Aufsehen {v}
yukarı doğru bükmek {fi} aufkrümmen {v}
yukarı doğru çekmek {fi} hochziehen {v}
yukarı doğru çıkan {i} die Auffahrt {f}
yukarı doğru çıkmak {fi} aufquellen {v}
yukarı doğru kaldırmak {fi} aufrühren {v}
yukarı doğru kaldırmak {v} heben {v}
yukarı doğru sıçramak {fi} aufspringen {v}
yukarı doğru sıçramak {fi} aufbäumen {v}
yukarı doğru sıvamak {fi} aufraffen {v}
yukarı doğru taramak {fi} hochkämmen {v}
yukarı fırlamak {fi} aufschießen {v}
Yukarı Frankonya {allg} Oberfranken {allg}
yukarı gelmesini rica etmek {fi} heraufbitten {v}
yukarı getirmek {fi} hinaufbringen {v}
yukarı kaldırmak {fi} anheben {v}
yukarı kaldırmak {fi} aufheben {v}
yukarı kaldırmak {fi} aufhöhen {v}
yukarı kaldırmak {fi} aufklappen {v}
yukarı kaldırmak {fi} aufschlagen {v}
yukarı kaldırmak {fi} aufschürzen {v}
yukarı kaldırmak {fi} hochhalten {v}
yukarı kaldırmak {fi} hochheben {v}
yukarı kaldırmak {allg} in die Höhe heben {allg}
yukarı kaldırmak {v} raffen {v}
yukarı kaldırmak {v} schürzen {v}
yukarı kıvırmak {fi} aufkrempeln {v}
yukarı kıvırmak {fi} aufstülpen {v}
yukarı kıvırmak {fi} aufwerfen {v}
yukarı kıvrılmış {s} aufgekrempelt {adj}
yukarı taşımak {fi} hinauftragen {v}
yukarı tırmanmak {fi} hinaufarbeiten {v}
yukarı tırmanmak {itr} steigen {itr}
yukarı tükürsen bıyık durumu {s} zweischneidig {adj}
yukarı uzatmak {fi} aufrecken {v}
yukarıda {adv} droben {adv}
yukarıda {s} hoch gestellt {adj}
yukarıda {a} oben {a}
yukarıda açıklandığı gibi {allg} wie oben gesagt {allg}
yukarıda adı geçen {adv} eben genannt {adv}
yukarıda adı geçen {adv} oben erwähnt {adv}
yukarıda adı geçen olay {mf} Obige {mf}
yukarıda adıgeçen {adv} eingangserwähnt {adv}
yukarıda anılan {adv} eben genannt {adv}
yukarıda anılan {adv} eingangserwähnt {adv}
yukarıda belirtilen {s} obig {adj}
Indirekte Treffer
ağır bir şeyi yukarı çekmek {v} hieven {v}
akıntı yukarı {adv} stromaufwärts {adv}
akıntı yukarı {adv} stroman {adv}
akış yukarı {a} flussaufwärts {a}
akış yukarı {a} stromaufwärts {a}
aşağı yukarı {öt} wohl {prp}
aşağı yukarı {adv} beiläufig {adv}
aşağı yukarı {adv} schier {adv}
aşağı yukarı {s} halbwegs {adj}
aşağı yukarı {adv} vielleicht {adv}
aşağı yukarı {öt} bei {prp}
aşağı yukarı {adv} schätzungsweise {adv}
aşağı yukarı {adv} etwa {adv}
aşağı yukarı {adv} ungefähr {adv}
aşağı yukarı {adv} annäherungsweise {adv}
aşağı yukarı {adv} Rund {adv}
aşağı yukarı {adv} zirka {adv}
aşağı yukarı {adv} circa {adv}
aşağı yukarı {öt} um {prp}
aşağı yukarı {öt} an {prp}
aşağı yukarı {s} präterpropter {adj}
aşağı yukarı {adv} ziemlich {adv}
aşağı yukarı {adv} bereits {adv}
aşağı yukarı {allg} über den Daumen gepeilt {allg}
aşağı yukarı {adv} nahezu {adv}
aşağı yukarı benzemek {fi} anahneln {v}
asansörle yukarı çıkmak {fi} hinauffahren {v}
aşığı tükürsek sakal yukarı tükürsen bıyık {allg} die Qual der Wahl haben {allg}
bacağın dizden yukarı kısmı {i} [anat]der Oberschenkel {m}
baş yukarı {i} das Überhauen {n}
başını kaldırarak yukarı bakmak {fi} aufschauen {v}
belden yukarı resim {i} das Brustbild {n}
bir aşağı bir yukarı {allg} hinauf und hinunter {allg}
bir aşağı bir yukarı {a} hin und her {a}
bir aşağı bir yukarı {allg} auf und ab {allg}
çapayı yukarı çekmek {fi} aufwinden {v}
dört köşeli ve yukarı doğru çıktıkça ucu sivrileşen taş sütun {i} der Obelisk {m}
eller yukarı {allg} Hände hoch! {allg}
eller yukarı {allg} Hände hoch {allg}
eller yukarı! {allg} Hände hoch {allg}
fıskiyede aşağı akan suyun yeniden yukarı aktarılması sistemi {i} die Umwälzanlage {f}
merdivenden yukarı {adv} treppauf {adv}
rampa yukarı çıkan yol {i} die Auffahrt {f}
üç aşağı beş yukarı {adv} schätzungsweise {adv}
üç aşağı beş yukarı {adv} annähernd {adv}
üç aşağı beş yukarı {s} präterpropter {adj}
üç aşağı beş yukarı {adv} zirka {adv}
üç aşağı beş yukarı {adv} nahezu {adv}
üç aşağı beş yukarı {adv} ziemlich {adv}
üç aşağı beş yukarı {adv} circa {adv}
üç aşağı beş yukarı {adv} vermutlich {adv}
üç aşağı beş yukarı {adv} beiläufig {adv}
üç aşağı beş yukarı aynı {allg} ziemlich das Gleiche {allg}
üç aşağı beş yukarı aynı olma {i} die Annäherung {f}
vinçle yukarı kaldırmak {fi} aufwinden {v}
yazının yukarı bölümü {adv} oben {adv}
yokuş yukarı {adv} bergauf {adv}
yokuş yukarı {adv} bergan {adv}
yokuş yukarı çıkan yol {i} die Auffahrt {f}
yokuş yukarı çıkmak {allg} bergan gehen {allg}
yokuş yukarı gidiş {i} die Bergfahrt {f}
yokuş yukarı gitmek {allg} bergauf steigen {allg}
yukarı akımlı hava {allg} aufsteigender Luftstrom {allg}
Yukarı Bavyera {allg} Oberbayern {allg}
yukarı çekmek {v} raffen {v}
yukarı çekmek {fi} heraufziehen {v}
yukarı çekmek {fi} aufziehen {v}
yukarı çekmek {fi} aufrecken {v}
yukarı çekmek {fi} [den]aufholen {v}
yukarı çıkan yol {i} der Aufstieg {m}