TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yoğun {s} [fiz]dicht {adj}
yoğun {s} dicht gedrängt {adj}
yoğun {s} intensiv {adj}
yoğun {s} kompakt {adj}
yoğun {s} [bitk]saftig {adj}
yoğun {s} stark {adj}
yoğun {s} trübe {adj}
yoğun ateş {s} [ask]lebhaft {adj}
yoğun bakım {i} die Intensivbehandlung {f}
yoğun bakım {i} die Intensivpflege {f}
yoğun bakım birimi {i} [hek]die Intensivstation {f}
yoğun bakım hemşiresi {i} die Intensivschwester {f}
yoğun bakım servisi {i} die Intensivstation {f}
yoğun bakım ünitesi {i} [hek]die Wache {f}
yoğun bir şekilde {s} intensiv {adj}
yoğun bulut kümesi {ç} [metr]die Schäfchenwolken {pl}
yoğun çalışma {i} der Hochbetrieb {m}
yoğun çalışma gerektiren {a} arbeitsintensiv {a}
yoğun ders çalışma {allg} intensives Lernen {allg}
yoğun dönüş trafiği {i} die Rückreisewelle {f}
yoğun duman {i} der Qualm {m}
yoğun duman çıkarmak {itr} qualmen {itr}
yoğun duman yaymak {itr} schmauchen {itr}
yoğun duygular {allg} intensive Gefühle {allg}
yoğun emek {s} lohnintensiv {adj}
yoğun faaliyet {i} der Hochbetrieb {m}
yoğun faaliyette olmak {allg} Hochbetrieb haben {allg}
yoğun fiyat hareketleri {allg} starke Kursbewegungen {allg}
yoğun hava {i} der Duff {m}
yoğun kanama {i} [hek]der Blutstrom {m}
yoğun kur oynamaları {allg} starke Kursbewegungen {allg}
yoğun kurs {i} der Intensivkurs {m}
yoğun kurs {i} der Schnellkurs {m}
yoğun kütle {allg} dichte Masse {allg}
yoğun nüfus {allg} dichte Bevölkerung {allg}
yoğun nüfuslu {a} bevölkerungsreich {a}
yoğun nüfuslu {s} dicht bevölkert {adj}
yoğun nüfuslu bölge {i} das Ballungsgebiet {n}
yoğun rekabet piyasası {allg} dicht besetzter Markt {allg}
yoğun rekabet piyasası {allg} umkämpfter Markt {allg}
yoğun sermaye kaçışı {allg} massive Kapitalflucht {allg}
yoğun silah ateşi {i} [ask]der Kugelhagel {m}
yoğun sis {allg} dichter Nebel {allg}
yoğun tarım {allg} intensive Landwirtschaft {allg}
yoğun trafik {i} der Rückstau {m}
yoğun trafik {allg} starker Verkehr {allg}
yoğun trafik akışı olan yol {i} die Verkehrsader {f}
yoğun ve yorucu tedavi {i} [hek]die Rosskur {f}
yoğun yatırım faaliyeti {allg} rege Investitionstätigkeit {allg}
yoğun yerleşimli {allg} dicht besiedelt {allg}
yoğunlaşma {i} [fiz]die Kondensation {f}
yoğunlaşma {i} die Massierung {f}
yoğunlaşma {i} die Verdichtung {f}
yoğunlaşmak {itr} kondensieren {itr}
yoğunlaşmak {fi} verdichten {v}
yoğunlaşmak {fi} konzentrieren {v}
yoğunlaştırıcı {i} das Intensivum {n}
yoğunlaştırılmış {s} [kim]komprimiert {adj}
yoğunlaştırılmış {s} konzentriert {adj}
yoğunlaştırılmış insülin tedavisi {allg} intensivierte Insulintherapie {allg}
yoğunlaştırma {i} das Kondensieren {n}
yoğunlaştırmak {v} akkumulieren {v}
yoğunlaştırmak {fi} anspannen {v}
yoğunlaştırmak {v} dichten {v}
yoğunlaştırmak {fi} [tek]eindichten {v}
yoğunlaştırmak {v} intensivieren {v}
yoğunlaştırmak {v} komprimieren {v}
yoğunlaştırmak {v} kondensieren {v}
yoğunlaştırmak {v} konzentrieren {v}
yoğunlaştırmak {v} verdichten {v}
yoğunluğunu artırmak {v} [kim]verstärken {v}
yoğunluk {i} die Densität {f}
yoğunluk {i} [fiz]die Dichte {f}
yoğunluk {i} die Dichtigkeit {f}
yoğunluk {i} die Dichtkeit {f}
yoğunluk {i} die Frequenz {f}
yoğunluk {i} die Fülle {f}
yoğunluk {i} die Intensität {f}
yoğunluk {i} [fot]die Schwärzung {f}
yoğunluk {i} die Verdichtung {f}
Indirekte Treffer
bir duyguyu yoğun bir şekilde yaşamak {itr} glühen {itr}
bir etkinliğin veya bir işin hazırlığının yoğun düzeyde yürümesi {allg} etwas läuft auf Hochtouren {allg}
çok yoğun {s} hell {adj}
dışsatım-yoğun sanayi {allg} exportintensive Industrie {allg}
emek yoğun {a} lohnkostenintensiv {a}
emek-yoğun {a} arbeitsintensiv {a}
emek-yoğun {a} arbeitskostenintensiv {a}
emek-yoğun sanayi {allg} lohnkostenintensive Industrie {allg}
işçilik maliyeti yoğun {a} lohnkostenintensiv {a}
işçilik maliyeti yoğun {a} arbeitskostenintensiv {a}
işlerin en yoğun olduğu sezon {i} die Hochsaison {f}
nüfusu yoğun {s} übervölkert {adj}
piyasayı yoğun arzla basmak {allg} den Markt überschwemmen {allg}
şehirleşmenin yoğun olduğu bölge {i} der Ballungsraum {m}
şehirleşmenin yoğun olduğu bölge {i} das Ballungsgebiet {n}
sermaye-yoğun {a} kapitalintensiv {a}
trafiği çok yoğun cadde {i} die Einfallstraße {f}
trafiğin çok yoğun olduğu saatler {i} der Hochbetrieb {m}
trafiğin en yoğun olduğu saat {i} die Hauptverkehrszeit {f}
trafiğin yoğun olduğu saatler {i} der Stoßverkehr {m}
trafiğin yoğun olduğu yol {i} die Verkehrsstraße {f}
trafiğin yoğun zamanı {i} die Stoßzeit {f}
trafikte en yoğun zaman {i} die Spitzenzeit {f}
ücret yoğun {a} lohnintensiv {a}
yoğun ateş {s} [ask]lebhaft {adj}
yoğun bakım {i} die Intensivbehandlung {f}
yoğun bakım {i} die Intensivpflege {f}
yoğun bakım birimi {i} [hek]die Intensivstation {f}
yoğun bakım hemşiresi {i} die Intensivschwester {f}
yoğun bakım servisi {i} die Intensivstation {f}
yoğun bakım ünitesi {i} [hek]die Wache {f}
yoğun bir şekilde {s} intensiv {adj}
yoğun bulut kümesi {ç} [metr]die Schäfchenwolken {pl}
yoğun çalışma {i} der Hochbetrieb {m}
yoğun çalışma gerektiren {a} arbeitsintensiv {a}
yoğun ders çalışma {allg} intensives Lernen {allg}
yoğun dönüş trafiği {i} die Rückreisewelle {f}
yoğun duman {i} der Qualm {m}
yoğun duman çıkarmak {itr} qualmen {itr}
yoğun duman yaymak {itr} schmauchen {itr}
yoğun duygular {allg} intensive Gefühle {allg}
yoğun emek {s} lohnintensiv {adj}
yoğun faaliyet {i} der Hochbetrieb {m}
yoğun faaliyette olmak {allg} Hochbetrieb haben {allg}
yoğun fiyat hareketleri {allg} starke Kursbewegungen {allg}
yoğun hava {i} der Duff {m}
yoğun kanama {i} [hek]der Blutstrom {m}
yoğun kur oynamaları {allg} starke Kursbewegungen {allg}
yoğun kurs {i} der Intensivkurs {m}
yoğun kurs {i} der Schnellkurs {m}
yoğun kütle {allg} dichte Masse {allg}
yoğun nüfus {allg} dichte Bevölkerung {allg}
yoğun nüfuslu {s} dicht bevölkert {adj}
yoğun nüfuslu {a} bevölkerungsreich {a}
yoğun nüfuslu bölge {i} das Ballungsgebiet {n}
yoğun rekabet piyasası {allg} umkämpfter Markt {allg}
yoğun rekabet piyasası {allg} dicht besetzter Markt {allg}
yoğun sermaye kaçışı {allg} massive Kapitalflucht {allg}
yoğun silah ateşi {i} [ask]der Kugelhagel {m}
yoğun sis {allg} dichter Nebel {allg}
yoğun tarım {allg} intensive Landwirtschaft {allg}
yoğun trafik {allg} starker Verkehr {allg}
yoğun trafik {i} der Rückstau {m}
yoğun trafik akışı olan yol {i} die Verkehrsader {f}
yoğun ve yorucu tedavi {i} [hek]die Rosskur {f}
yoğun yatırım faaliyeti {allg} rege Investitionstätigkeit {allg}
yoğun yerleşimli {allg} dicht besiedelt {allg}