DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
Gesetze erlassen {allg} [Jur.]kanun çıkarmak {allg}
der Gesetzentwurf {m} [Jur.]kanun tasarısı {i}
der Gesetzentwurf {m} kanun taslağı {i}
der Gesetzentwurf {m} [Jur.]yasa tasarısı {i}
die Gesetzesanalogie {f} kanuni kıyas {i}
die Gesetzesänderung {f} kanun değişikliği {i}
die Gesetzesanwendung {f} kanunu uygulaması {i}
die Gesetzesanwendung {f} yasayı uygulaması {i}
der Gesetzesartikel {m} kanun maddesi {i}
die Gesetzesbestimmung {f} kanun değişikliği {i}
die Gesetzesbestimmung {f} yasa değişikliği {i}
der Gesetzesbrecher {m} yasayı çiğneyen {i}
die Gesetzeseinheit {f} kanun birimi {i}
der Gesetzesentwurf {m} kanun tasarısı {i}
der Gesetzesentwurf {m} yasa önergesi {i}
der Gesetzesentwurf {m} yasa tasarısı {i}
gesetzesfrei {allg} kanunsuz {allg}
die gesetzesfreie Verwaltung {f} kanunsuz yönetim {i}
die Gesetzesgrundlage {f} [Jur.]sevk maddesi {i}
die Gesetzeskollision {f} kanunların çatışması {i}
der Gesetzeskonflikt {m} kanunların çatışması {i}
die Gesetzeskonkurrenz {f} kanuna aykırı {i}
die Gesetzeskraft {f} kanun erki {i}
die Gesetzeskraft {f} kanun geçerliliği {i}
die Gesetzeskraft {f} kanun kuvveti {i}
die Gesetzeskraft {f} kanuniyet {i}
gesetzeskundig {adj} kanuna vakıf olma {s}
gesetzeskundig {adj} kanunları iyi bilme {s}
die Gesetzeslücke {f} kanunda açık {i}
die Gesetzeslücke {f} kanundak boşluk {i}
die Gesetzeslücke {f} yasadaki boşluk {i}
die Gesetzesnovelle {f} yasaya yapılan ek {i}
die Gesetzesnovelle {f} yasayla ilgili düzenleme {i}
das Gesetzesrecht {n} [Jur.]yasa hukuku {i}
die Gesetzessammlung {f} düstur {i}
die Gesetzessammlung {f} yasa derlemesi {i}
der Gesetzestext {m} kanun metni {i}
die Gesetzesübertretung {f} kanunu çiğneme {i}
die Gesetzesübertretung {f} yasaya karşı gelme {i}
die Gesetzesumgehung {f} kanuna karşı gelme {i}
die Gesetzesumgehung {f} kanuna karşı hile {i}
die Gesetzesumgehung {f} yasalara karşı gelme {i}
der Gesetzesvollzug {m} kanunların icrası {i}
der Gesetzesvollzug {m} yasaların icrası {i}
der Gesetzesvorbehalt {m} kanunda yazılı durumların saklı tutulması {i}
die Gesetzesvorlage {f} kanun tasarısı {i}
die Gesetzesvorlage {f} kanun taslağı {i}
die Gesetzesvorlage {f} kanun teklifi {i}
die Gesetzesvorlage {f} yasa tasarısı {i}
die Gesetzesvorlage {f} yasa teklifi {i}
der Gesetzesvorschlag {m} kanun teklifi {i}
der Gesetzesvorschlag {m} yasa teklifi {i}
der Gesetzesweg {m} kanuni yol {i}
der Gesetzesweg {m} yasal yol {i}
die Gesetzeswidrigkeit {f} kanunlara aykırılık {i}
die Gesetzeswidrigkeit {f} yasalara aykırılık {i}
Indirekte Treffer
die allgemeine Gesetze {allg} genel kanunlar {allg}
allgemeine Gesetze {allg} umumi kanunlar {allg}
bestehende Gesetze {allg} [Jur.]meri kanunlar {allg}
bestehende Gesetze {allg} [Jur.]geçerli yasalar {allg}
die Gesetze kennen {allg} yasaları bilmek {allg}
die Gesetze kennen {allg} kanunları {allg}
Gesetze erlassen {allg} [Jur.]kanun çıkarmak {allg}