TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kılmak {v} tun {v}
Indirekte Treffer
aziz kılmak {itr} heiligen {itr}
aziz kılmak {v} heilig sprechen {v}
bağımlı kılmak {v} unterwerfen {v}
bağımlı kılmak {v} subordinieren {v}
bir şey hakkında karar kılmak {allg} entschließen {allg}
birisini bağımlı kılmak {allg} jdn zu etw verpflichten {allg}
birisini bir için vakıf kılmak {fi} einarbeiten {v}
birisini yetkili kılmak {v} bevollmächtigen {v}
birisini yetkili kılmak {v} begaben {v}
birisini yetkili kılmak {v} befugen {v}
değersiz kılmak {v} [tic]entwerten {v}
dermansız kılmak {fi} auszehren {v}
eşit kılmak {fi} gleichstellen {v}
eşit kılmak {fi} gleichgestalten {v}
etkisiz kılmak {itr} paralysieren {itr}
geçerli kılmak {allg} für rechtsgültig erklären {allg}
geçerli kılmak {v} validieren {v}
geçerli kılmak {allg} in Kraft setzen {allg}
geçerli kılmak {allg} geltend machen {allg}
geçersiz kılmak {v} entkräften {v}
geçersiz kılmak {fi} abschreiben {v}
geçersiz kılmak {fi} wegstreichen {v}
geçersiz kılmak {fi} ausstreichen {v}
geçersiz kılmak {allg} null und nichtig machen {allg}
geçersiz kılmak {fi} außer Kraft setzen {v}
geçersiz kılmak {fi} kaduzieren {v}
geçersiz kılmak {fi} aufheben {v}
geçersiz kılmak {allg} für kraftlos erklären {allg}
geçersiz kılmak {v} annullieren {v}
geçersiz kılmak amacıyla çizmek {fi} durchstreichen {v}
geçici olarak geçersiz kılmak {allg} zeitweilig aufheben {allg}
gelir vergisine tabi kılmak {allg} zur Einkommensteuer veranlagen {allg}
güçsüz kılmak {v} entwaffnen {v}
günahsız kılmak {v} [din]entsündigen {v}
hak sahibi kılmak {v} berechtigen {v}
hareketsiz kılmak {v} lähmen {v}
hoşnut kılmak {fi} befriedigen {v}
hükümsüz kılmak {fi} außer Kraft setzen {v}
hükümsüz kılmak {allg} null und nichtig machen {allg}
hükümsüz kılmak {v} annullieren {v}
hükümsüz kılmak {fi} kaduzieren {v}
hükümsüz kılmak {allg} [huk]für erklären {allg}
hükümsüz kılmak {fi} derogieren {v}
isteklerini yerine getirip hoşnut kılmak {v} befriedigen {v}
karar kılmak {fi} entschließen {v}
karar kılmak {allg} einen Entschluss fassen {allg}
mahsuldar kılmak {v} befruchten {v}
mali sorumluluğu hariç kılmak {allg} Haftpflicht ausschließen {allg}
mecbur kılmak {v} zwingen {v}
meskun kılmak {v} bevölkern {v}
meşru kılmak {itr} legalisieren {itr}
mezun kılmak {fi} ermächtigen {v}
mukavemetli kılmak {allg} beständig machen {allg}
muktedir kılmak {fi} befähigen {v}
mümkün kılmak {v} fördern {v}
mümkün kılmak {v} ermöglichen {v}
mümkün kılmak {fi} einrichten {v}
mütereddit kılmak {v} beirren {v}
mutlu kılmak {v} beseligen {v}
mutlu kılmak {v} beglücken {v}
mutlu kılmak {v} glücklich machen {v}
namaz kılmak {allg} das Gebet verrichten {allg}
namaz kılmak {itr} [din]beten {itr}
olumsuz kılmak {v} negieren {v}
özgür kılmak {fi} emanzipieren {v}
parasal olanaklı kılmak {itr} finanzieren {itr}
selahiyettar kılmak {v} bevollmächtigen {v}
sorumlu kılmak {allg} haftbar machen {allg}
sorumlu kılmak {v} behaften {v}
tabi kılmak {v} unterwerfen {v}
tabi kılmak {fi} unterordnen {v}
tabi kılmak {v} unterjochen {v}
tabi kılmak {v} subordinieren {v}
tabii kılmak {fi} unterordnen {v}
ulu kılmak {v} glorifizieren {v}
yetkili kılmak {fi} berechtigen {v}
yetkili kılmak {v} beauftragen {v}
yetkin kılmak {v} ermächtigen {v}
zorunlu kılmak {fi} Notwendig machen {v}