TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
gelebilmek {allg} kommen können {allg}
gelebilsem {allg} wenn ich erst hinkäme {allg}
geleceğe ait kayıt {allg} transitorische Buchung {allg}
geleceğe doğru {allg} auf die Zukunft hin {allg}
geleceğe dönük {s} zukunftsbezogen {adj}
geleceğe dönük yatırımlar {allg} zukunftsorientierte Investitionen {allg}
geleceğe güven {i} die Zuversicht {f}
geleceğe inanç {i} der Zukunftsglaube {m}
geleceğe yönelik {s} zukunftsorientiert {adj}
geleceğe yönelik {s} zukunftsträchtig {adj}
geleceğe yönelik yatırımlar {allg} zukunftsorientierte Investitionen {allg}
geleceği başarılarla dolu olma ihtimali olan {s} Erfolg versprechend {adj}
geleceği gören {s} prospektiv {adj}
geleceği gören {s} verständig {adj}
geleceği gören {s} vorausschauend {adj}
geleceği gören kimse {i} der Seher {m}
geleceği görme {i} der Ausblick {m}
geleceği görme {i} [hek]die Übersichtigkeit {f}
geleceği görme {i} der Weitblick {m}
geleceği görmek {itr} hellsehen {itr}
geleceği görmek {allg} in die Zukunft blicken {allg}
geleceği inceleyen bilim dalı {i} die Futurologie {f}
geleceği iyi görebilen {s} scharf blickend {adj}
geleceği iyi görebilen {s} scharfsichtig {adj}
geleceği iyi göremeyen {s} [hek]kurzsichtig {adj}
geleceği iyi kestirememe {i} [hek]die Kurzsichtigkeit {f}
geleceği kestirebilme {i} der Scharfblick {m}
geleceği kestirebilme {i} die Weitsicht {f}
geleceği önceden söyleme {i} die Prophezeiung {f}
geleceği parlak {a} vielversprechend {a}
geleceğim {allg} ich werde kommen {allg}
geleceğin {s} künftig {adj}
geleceğin yıldızı {i} das Sternchen {n}
geleceğini bildirmek {allg} ansagen {allg}
gelecek {s} bevorstehend {adj}
gelecek {i} [dilb]das Futurum {n}
gelecek {s} künftig {adj}
gelecek {adv} demnächst {adv}
gelecek {a} nächster {a}
gelecek {i} die Perspektive {f}
gelecek {i} die Zukunft {f}
gelecek {a} zukünftig {a}
gelecek ağacı {i} der Zukunftsbaum {m}
gelecek ay {allg} nächsten Monat {allg}
gelecek bilimi {i} die Zukunftsforschung {f}
gelecek bir tehlikenin veya kötülüğün zamanında farkına varmak {allg} den Braten riechen {allg}
gelecek durak {allg} nächste Station {allg}
gelecek hafta {allg} nächste Woche {allg}
gelecek için hazırlamak {fi} vorbilden {v}
gelecek ile ilgili planlar {ç} die Zukunftspläne {pl}
gelecek istasyon {allg} nächste Station {allg}
gelecek kuşaklar {ç} die Nachfahren {pl}
gelecek kuşaklar {i} die Nachwelt {f}
gelecek nesiller {ç} die Nachfahren {pl}
gelecek nesiller {i} die Nachwelt {f}
gelecek nesillere bırakmak {v} überliefern {v}
gelecek pazar günü {allg} am kommenden Sonntag {allg}
gelecek planı {i} die Lebensplanung {f}
gelecek program {i} der Programmhinweis {m}
gelecek program {i} die Vorschau {f}
gelecek programların tanıtılması {i} die Programmvorschau {f}
gelecek sefer {allg} nächstes Mal {allg}
gelecek sene {allg} ein Jahr darauf {allg}
gelecek vaadeden {s} aussichtsreich {adj}
gelecek zaman {i} die Folgezeit {f}
gelecek zaman {i} [dilb]das Futur {n}
gelecek zaman {i} [dilb]das Futurum {n}
gelecek zaman {i} [dilb]die Zukunft {f}
gelecekçilik {i} der Futurismus {m}
gelecekle ilgili bilgiler vermek {itr} prophezeien {itr}
gelecekle ilgili işaret {i} das Menetekel {n}
gelecekle ilgili kötü haberler vermek {fi} unken {v}
gelecekle ilgili uyarı {i} das Menetekel {n}
gelecekte {adv} fernerhin {adv}
gelecekte {bağ} fürderhin {konj}
gelecekte {adv} hinfort {adv}
gelecekte {allg} in Zukunft {allg}
gelecekte {adv} inskünftig {adv}
gelecekte {adv} künftig {adv}
gelecekte {adv} weiterhin {adv}
Indirekte Treffer
ola beri gele {adv} spasseshalber {adv}