TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bütün {tan.} alle {Art.}
bütün {a} aller {a}
bütün {a} alles {a}
bütün {s} ganz {adj}
bütün {a} gänzlich {a}
bütün {s} gesamt {adj}
bütün {i} das Integral {n}
bütün {i} das Komplet {n}
bütün {s} nahtlos {adj}
bütün {önk} Pan- {prä}
bütün {i} der Rahmen {m}
bütün {s} rein {adj}
bütün {s} restlos {adj}
bütün {s} sämtlich {adj}
bütün {i} die Summe {f}
bütün {s} total {adj}
bütün {s} ungeteilt {adj}
bütün {s} voll {adj}
bütün {s} völlig {adj}
bütün {s} vollkommen {adj}
bütün {s} vollständig {adj}
bütün Almanları kapsayan {s} alldeutsch {adj}
bütün ayrıntılarıyla {allg} in allen Einzelheiten {allg}
bütün ayrıntısı {allg} das Drum und Dran {allg}
bütün dünyaca {adv} allerseits {adv}
bütün dünyaca {adv} allseits {adv}
bütün duvarı kaplayan raf {i} die Regalwand {f}
bütün ekmek {i} der Brotlaib {m}
bütün ekmek {i} der Laib {m}
bütün enerji {i} die Vollkraft {f}
bütün eşyaların altüst olması {i} der Sauhaufen {m}
bütün güçleri elinde tutan {s} omnipotent {adj}
bütün gücüyle {allg} mit aller Gewalt {allg}
bütün gün {allg} den ganzen Tag über {allg}
bütün gün çalışmak {allg} rund um die Uhr arbeiten {allg}
bütün haline getirmek {v} komplementieren {v}
bütün haline koymak {allg} zu einem ganzen zusammensetzen {allg}
bütün hasılat {i} der Gesamtumsatz {m}
bütün itibarını kaybetmek {allg} unten durch sein {allg}
bütün kanı akmış {allg} ausgeblutet {allg}
bütün kaygılarım {allg} alle mein Sorgen {allg}
bütün kelime yöntemi {i} die Ganzheitsmethode {f}
bütün kitaplar {allg} all Bücher {allg}
bütün kozlarını kullanmak {allg} alle Trümpfe ausspielen {allg}
bütün olarak {adv} ganzheitlich {adv}
bütün olarak satmak {allg} im Stück verkaufen {allg}
bütün olmayan {s} defizient {adj}
bütün oluşturan {adv} integral {adv}
bütün rizikolar {allg} alle Risiken {allg}
bütün sene {allg} volles Jahr {allg}
bütün teferruatı {allg} das Drum und Dran {allg}
bütün ülke {allg} das ganze Land {allg}
bütün ünlüler ile "b {allg} stimmhafte Laute {allg}
bütün üzüntülerim {allg} alle mein Sorgen {allg}
bütün vücudu yıkama {i} das Vollbad {n}
bütün yerler satılmış {s} ausgebucht {adj}
bütün yıl boyunca {allg} das ganze Jahr hindurch {allg}
bütün zorluklara rağmen {allg} auf Biegen oder Brechen {allg}
bütüncül {a} totalitär {a}
bütüne ekleme {i} die Integration {f}
bütünleme {i} die Ergänzung {f}
bütünleme {i} die Vervollkommnung {f}
bütünleme {i} die Vervollständigung {f}
bütünleme dersi {i} das Repetitorium {n}
bütünleme sınavı {i} die Nachprüfung {f}
bütünleme sınavı {i} [hayb]der Schwanz {m}
bütünleme sınavı {i} die Wiederholungsprüfung {f}
bütünlemek {v} ergänzen {v}
bütünlemek {v} komplementieren {v}
bütünlemek {v} komplettieren {v}
bütünlemek {fi} repetieren {v}
bütünlemek {v} vervollkommnen {v}
bütünlemek {v} vervollständigen {v}
bütünlenme {i} die Vervollständigung {f}
bütünleşme {i} die Integration {f}
bütünleşmek {fi} integrieren {v}
bütünleşmiş {adv} integriert {adv}
bütünleşmiş {s} [eko]verflochten {adj}
bütünleştirici {s} integrativ {adj}
bütünleştirme sistemi {i} das Einheitensystem {n}
Indirekte Treffer
ağacın bütün yaprakları {i} das Laubwerk {n}
anlamsal olarak bütün {i} das Paket {n}
bir bütün ekmek {allg} ein ganzes Brot {allg}
birçok parçadan oluşan bir bütün {i} der Komplex {m}
birine hakikati bütün çıplaklığıyla anlatmak {allg} jemandem reinen Wein einschenken {allg}
bütün Almanları kapsayan {s} alldeutsch {adj}
bütün ayrıntılarıyla {allg} in allen Einzelheiten {allg}
bütün ayrıntısı {allg} das Drum und Dran {allg}
bütün dünyaca {adv} allerseits {adv}
bütün dünyaca {adv} allseits {adv}
bütün duvarı kaplayan raf {i} die Regalwand {f}
bütün ekmek {i} der Laib {m}
bütün ekmek {i} der Brotlaib {m}
bütün enerji {i} die Vollkraft {f}
bütün eşyaların altüst olması {i} der Sauhaufen {m}
bütün güçleri elinde tutan {s} omnipotent {adj}
bütün gücüyle {allg} mit aller Gewalt {allg}
bütün gün {allg} den ganzen Tag über {allg}
bütün gün çalışmak {allg} rund um die Uhr arbeiten {allg}
bütün haline getirmek {v} komplementieren {v}
bütün haline koymak {allg} zu einem ganzen zusammensetzen {allg}
bütün hasılat {i} der Gesamtumsatz {m}
bütün itibarını kaybetmek {allg} unten durch sein {allg}
bütün kanı akmış {allg} ausgeblutet {allg}
bütün kaygılarım {allg} alle mein Sorgen {allg}
bütün kelime yöntemi {i} die Ganzheitsmethode {f}
bütün kitaplar {allg} all Bücher {allg}
bütün kozlarını kullanmak {allg} alle Trümpfe ausspielen {allg}
bütün olarak {adv} ganzheitlich {adv}
bütün olarak satmak {allg} im Stück verkaufen {allg}
bütün olmayan {s} defizient {adj}
bütün oluşturan {adv} integral {adv}
bütün rizikolar {allg} alle Risiken {allg}
bütün sene {allg} volles Jahr {allg}
bütün teferruatı {allg} das Drum und Dran {allg}
bütün ülke {allg} das ganze Land {allg}
bütün ünlüler ile "b {allg} stimmhafte Laute {allg}
bütün üzüntülerim {allg} alle mein Sorgen {allg}
bütün vücudu yıkama {i} das Vollbad {n}
bütün yerler satılmış {s} ausgebucht {adj}
bütün yıl boyunca {allg} das ganze Jahr hindurch {allg}
bütün zorluklara rağmen {allg} auf Biegen oder Brechen {allg}
dini bütün {s} [din]fromm {adj}
kalbin bütün arterlerinin iltihaplanması {i} die Panarteritis {f}
Lütfen bütün önemli temel bilgileri doldurun {allg} Bitte alle relevanten Grunddaten füllen {allg}