DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Ranch {f} Kuzey Amerikada büyükbaş hayvan çiftliği {i}
der Rancher {m} asker {i}
der Rancher {m} hayvan yetistirici {i}
der Rancher {m} rancer {i}
der Rand {m} ağız {i}
der Rand {m} çene {i}
rand {a} çevresel {a}
der Rand {m} etek {i}
der Rand {m} kenar {i}
der Rand {m} kıyı {i}
der Rand {m} marj {i}
der Rand {m} sınır {i}
der Rand {m} {i}
der Rand {m} yamaç {i}
die Randale {f} gürültü {i}
die Randale {f} kargaşa {i}
Randale machen {allg} gürültü yapmak {allg}
Randale machen {allg} kargaşa çıkarmak {allg}
randalieren {itr} gürültü çıkarmak {itr}
randalieren {v} gürültü patırtı etmek {fi}
randalieren {itr} kargaşa çıkarmak {itr}
randalieren {itr} paldır küldür saldırıya geçmek {itr}
randalieren {v} yaygara koparmak {fi}
der Randalierer {m} gürültü çıkararak etrafını rahatsız eden kişi {i}
die Randbemerkung {f} çıkıntı {i}
die Randbemerkung {f} çıkma {i}
die Randbemerkung {f} derkenar {i}
die Randbemerkung {f} iğneleme {i}
die Randbemerkung {f} kırıcı söz {i}
die Randbemerkung {f} sayfa kenarı notu {i}
der Rändelhieb {m} grup kenar kesimi {i}
die Randerscheinung {f} değersiz etki {i}
die Randerscheinung {f} önemsiz yan etki {i}
das Randfeuer {n} havaalanlarında pist kenar ışıkları {i}
die Randfigur {f} önemsiz figüran {i}
das Randgebiet {n} ana bilim dalı yanında daha önemsiz bir araştırma alanı {i}
das Randgebiet {n} bir alanın yanındaki arazi {i}
das Randgebiet {n} yan alan {i}
die Randgruppe {f} küçük sosyal grup {i}
das Randintegral {n} çevre integrali {i}
randlos {adj} çerçevesiz {s}
das Random-Access-Programmieren {n} [EDV]rasgele erişimli programlama {i}
der Random-Access-speicher {m} [EDV]rasgele erişimli bellek {i}
das Random-Programmieren {n} [EDV]rasgele erişimli programlama {i}
der Random-Speicher {m} [EDV]rasgele erişimli bellek {i}
die Randspannung {f} çevre gerilimi {i}
der Randstein {m} [Verk.]kaldırım taşı {i}
der Randstein {m} [Verk.]bordür taşı {i}
der Randstreifen {m} [Auto]banket {i}
die Randverwerfung {f} sınır basamağı {i}
die Randverwerfung {f} sınır fayı {i}
randvoll {adj} ağzına kadar dolu {s}
randvoll {adj} tıka basa dolu {s}
der Randwiderstand {m} kenar mukavemeti {i}
die Randzone {f} kenar sahası {i}
der Rang {m} [Theat]balkon {i}
der Rang {m} basamak {i}
der Rang {m} derece {i}
der Rang {m} galeri {i}
der Rang {m} kademe {i}
der Rang {m} kadir {i}
der Rang {m} mertebe {i}
der Rang {m} [mil.]rütbe {i}
der Rang {m} şans oyununda dilim {i}
der Rang {m} sınıf {i}
der Rang {m} sınıf {i}
der Rang {m} sıra {i}
der Rang {m} sosyal durum {i}
Rang und Namen haben {allg} namı olmak {allg}
Rang und Namen haben {allg} popüler olmak {allg}
Rang und Namen haben {allg} ünlü kimse olmak {allg}
das Rangabzeichen {n} [mil.]rütbe işareti {i}
die Rangälteste {f} kıdemli {i}
der Rangältester {m} kıdemli {i}
die Range {f} afacan çocuk {i}
die Range {f} yaramaz çocuk {i}
rangeln {v} didişmek {fi}
Rangfolge {allg} hiyerarşi {allg}
die Rangfolge {f} sıradüzeni {i}
der Rangierbahnhof {m} [Eisenb.]manevra istasyonu {i}