DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Verkehr {m} birliktelik {i}
der Verkehr {m} cinsel ilişki {i}
der Verkehr {m} ilişki {i}
der Verkehr {m} işlemler {i}
der Verkehr {m} muameleler {i}
der Verkehr {m} sürüm {i}
der Verkehr {m} trafik {i}
der Verkehr {m} ulaşım {i}
verkehren {itr} araçla işlemek {itr}
verkehren {itr} çalışmak {itr}
verkehren {itr} geçmek {itr}
verkehren {v} gidip gelmek {fi}
verkehren {v} işlemek {fi}
verkehren {v} tersine çevirmek {v}
verkehren {v} tersyüz etmek {v}
verkehren mit {v} görüşmek {fi}
verkehren mit {v} ile arkadaşlık etmek {fi}
der Verkehrpolizist {m} trafık polisi {i}
der Verkehrs- und Tarifverbund {m} toplu taşımada tarife birliği {i}
die Verkehrsader {f} trafik ana arter {i}
die Verkehrsader {f} yoğun trafik akışı olan yol {i}
die Verkehrsampel {f} trafik ışığı {i}
die Verkehrsampel {f} trafik lambası {i}
das Verkehrsamt {n} trafik dairesi {i}
das Verkehrsaufkommen {n} taşınan insan {i}
die Verkehrsbehinderung {f} trafiği tıkayan {i}
der Verkehrsbericht {m} [Verk.]yol durumu {i}
die Verkehrsbetriebe {pl} toplu taşıma işletmesi {ç}
die Verkehrsbetriebe {pl} ulaşım işletmesi {ç}
das Verkehrsbüro {n} trafik danışma bürosu {i}
das Verkehrsbüro {n} turizm danışma bürosu {i}
das Verkehrschaos {n} trafik kargaşası {i}
das Verkehrsdelikt {n} trafik suçu {i}
die Verkehrsdichte {f} trafik sıkışıklığı {i}
die Verkehrsdichte {f} trafik yoğunluğu {i}
die Verkehrsdisziplin {f} trafik disiplini {i}
die Verkehrsdurchsage {f} trafik ve yol durumu haberi {i}
die Verkehrserziehung {f} trafik eğitimi {i}
die Verkehrserziehungswoche {f} trafik eğitim haftası {i}
das Verkehrsflugzeug {n} sivil uçak {i}
das Verkehrsflugzeug {n} yolcu uçağı {i}
der Verkehrsfluss {m} trafik akışı {i}
verkehrsfrei {adj} araç trafiğine kapatılmış {s}
verkehrsfrei {adj} trafiğe kapalı {s}
der Verkehrsfunk {m} trafik radyo yayını {i}
der Verkehrsgarten {m} sürücü alıştırma pisti {i}
verkehrsgerecht {adj} trafik kurallarına riayet eden {s}
verkehrsgerecht {adj} trafik kurallarına uyan {s}
das Verkehrsgeschäft {n} trafik işi {i}
das Verkehrshindernis {n} trafiğe mani olan şey {i}
das Verkehrshindernis {n} trafiğin akışına engel olan şey {i}
die Verkehrsinfrastruktur {f} [Verk.]ulaşım altyapısı {i}
die Verkehrsinsel {f} orta kaldırım {i}
die Verkehrsinsel {f} refüj {i}
die Verkehrsinsel {f} trafik adasi {i}
der Verkehrsknotenpunkt {m} birçok caddenin kesiştiği nokta {i}
der Verkehrsknotenpunkt {m} kavşak {i}
die Verkehrskontrolle {f} trafik kontrolü {i}
die Verkehrslage {f} trafik ve yol durumu {i}
der Verkehrslärm {m} trafik gürültüsü {i}
die Verkehrsmeldung {f} trafik ve yol durumu haberi {i}
der Verkehrsminister {m} Ulaştırma Bakanı {i}
das Verkehrsministerium {n} ulaştırma bakanlığı {i}
das Verkehrsmittel {n} taşıt {i}
das Verkehrsmittel {n} taşıt aracı {i}
das Verkehrsmittel {n} ulaşım aracı {i}
das Verkehrsnetz {n} ulaşım ağı {i}
das Verkehrsnetz {n} ulaşım şebekesi {i}
das Verkehrsopfer {n} trafik kurbanı {i}
die Verkehrsordnung {f} trafik tüzüğü {i}
die Verkehrspflicht {f} trafik yükümlülüğü {i}
die Verkehrspolizei {f} trafik memuru {i}
die Verkehrspolizei {f} trafik polisi {i}
der Verkehrspolizist {m} trafikte polis memuru {i}
das Verkehrsrecht {n} [Jur.]trafik hukuku {i}
die Verkehrsregel {f} trafik kuralları {i}
die Verkehrsregel {f} trafik yönetmeliği {i}
die Verkehrsregelung {f} trafik düzenlenmesi {i}
verkehrsreich {adj} trafik bakımından işlek {s}
das Verkehrsschild {n} trafik levhası {i}
Indirekte Treffer
das aus dem Verkehr ziehen {v} sürümden kaldırmak {fi}
brieflicher Verkehr {allg} mektuplaşma {allg}
brieflicher Verkehr {allg} mektuplaşarak yazışma {allg}
Datex-Verkehr {m} [EDV]bilgilerin elektronik ortamla transferi {i}
der Datex-Verkehr {m} [EDV]bilgilerin aktarılması {i}
der dem Verkehr übergeben {v} trafiğe açmak {fi}
in Verkehr bringen {allg} piyasaya sürmek {allg}
in Verkehr bringen {allg} tedavüle çıkarmak {allg}
in Verkehr bringen {v} tedavüle koymak {fi}
intimer Verkehr {allg} cinsel ilişki {allg}
Ministerium für Verkehr {n} [Pol.]Ulaştırma Bakanlığı {i}
das Örtlicher Verkehr {allg} yerel trafik {allg}
starker Verkehr {allg} yoğun trafik {allg}
Trunkenheit im Verkehr {f} [Jur.]sarhoşluğa rağmen trafiğe çıkma {i}