DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Werk {n} amel {i}
das Werk {n} davranış {i}
das Werk {n} düzenek {i}
das Werk {n} eser {i}
das Werk {n} fabrika {i}
das Werk {n} fiil {i}
das Werk {n} {i}
das Werk {n} işletme {i}
das Werk {n} kuruluş {i}
das Werk {n} mekanizma {i}
das Werk {n} meşgale {i}
das Werk {n} [mil.]savunma mevzii {i}
das Werk {n} tutum {i}
das Werk {n} uğraş {i}
das Werk {n} yapıt {i}
die Werkbank {f} çalışma tezgahı {i}
der Werkdruck {m} [Drck]basım {i}
der Werkdruck {m} [Drck]baskı {i}
werken {itr} çalışmak {itr}
werken {itr} eser yaratmak {itr}
werken {itr} hobi olarak uğraşmak {itr}
das Werken {n} okulda el işi dersi {i}
werken {itr} uğraşmak {itr}
der Werkführer {m} atölye şefi {i}
der Werkführer {m} ustabaşı {i}
werkgetreu {adj} özgün esere uygun olarak {s}
die Werkhygiene {f} işyeri sağlığı {i}
die Werkhygiene {f} işyerindeki tüm sağlık önlemleri {i}
die Werkleute {pl} işyerinde çalışan tüm işçiler {ç}
die Werklieferung {f} malzeme ve harcın verilmesi {i}
der Werklieferungsvertrag {m} malzeme ve harcın verilmesi yoluyla imalat anlaşması {i}
der Werklohn {m} ücreti {i}
der Werkmeister {m} atölye şefi {i}
der Werkmeister {m} ustabaşı {i}
der Werksarzt {m} işyeri doktoru {i}
der Werkschutz {m} işletme güvenliği {i}
der Werkschutz {m} işyeri güvenliği {i}
werkseigen {adj} işyerine ait {s}
werkseigen {adj} işyerinin {s}
werkseigener Güterverkehr {allg} şirketin özel eşya nakliyatı {allg}
die Werkseinstellungen {pl} [Tec]fabrika ayarları {ç}
die Werksküche {f} işyeri yemekhanesi {i}
der Werksleiter {m} atölye şefi {i}
der Werksleiter {m} ustabaşı {i}
die Werkspionage {f} işyeri casusluğu {i}
die Werkspionage {f} üretim sırları hakkında bilgi toplama {i}
die Werkstatt {f} atölye {i}
die Werkstatt {f} imalathane {i}
die Werkstatt {f} sanat atölyesi {i}
die Werkstatt {f} tamirhane {i}
die Werkstatt {f} işlik {i}
die Werkstätte {f} atölye {i}
der Werkstein {m} yapıtaşı {i}
der Werkstoff {m} hammadde {i}
der Werkstoff {m} malzeme {i}
die Werkstoffkunde {f} [Tec]malzeme bilimi {i}
das Werkstück {n} işlenen parça {i}
der Werkstudent {m} boş zamanlarında çalışan öğrenci {i}
der Werktag {m} çalışma günü {i}
der Werktag {m} günü {i}
der Werktag {m} işgünü {i}
der Werktag {m} mesai günü {i}
werktags {adv} çalışma günlerinde {adv}
werktags {adv} günlerinde {adv}
werktags {a} sair günler {a}
werktätig {adj} çalışan {s}
werktätig {adj} emekçi {s}
werktätig {adj} sahibi {s}
werktätig {adj} işçi {s}
Werktätiger {fm} çalışan {fm}
Werktätiger {fm} emekçi {fm}
Werktätiger {fm} sahibi {fm}
Werktätiger {fm} işçi {fm}
die Werktätigkeit {f} bir yerde düzenli olarak çalışma {i}
die Werktätigkeit {f} sahibi olma {i}
der Werktisch {m} çalışma tezgahı {i}
der Werktisch {m} tezgah {i}
der Werkunterricht {m} okulda el işi dersi {i}
der Werkvertrag {m} istisna sözleşmesi {i}
der Werkvertrag {m} [Jur.]üretim ve satışı bağlayıcı kontrat {i}
Indirekte Treffer
der ab Werk {allg} işletmede teslim {allg}
ab Werk {allg} fabrikadan teslim {allg}
ans Werk gehen {v} işe koyulmak {fi}
industrielles Werk {allg} sınai işletme {allg}
Lieferung ab Werk {allg} fabrika teslimi {allg}