DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Qual {f} azap {i}
die Qual {f} büyük acı {i}
die Qual {f} eza {i}
die Qual {f} eziyet {i}
die Qual {f} ızdırap {i}
quälen {v} acı çektirmek {v}
quälen {v} acı vermek {v}
quälen {v} canından bezdirmek {v}
quälen {v} eziyet etmek {fi}
quälen {v} ıstırap vermek {fi}
quälen {v} sıkmak {v}
quälen {v} acı çekmek {fi}
quälen {v} ıstırap çekmek {fi}
quälen {v} kendine eziyet etmek {fi}
quälen {v} kendini üzmek {fi}
quälend {adj} üzücü {s}
die Quälerei {f} acı verici {i}
die Quälerei {f} acı çektirme {i}
die Quälerei {f} acı verme {i}
die Quälerei {f} ağır {i}
die Quälerei {f} eziyet {i}
die Quälerei {f} ızdırap {i}
die Quälerei {f} sıkıntı verme {i}
die Quälerei {f} taciz {i}
die Quälerei {f} yorucu {i}
die Quälerei {f} zahmetli {i}
quälerisch {adj} acı veren {s}
quälerisch {adj} üzen {s}
quälerisch {adj} üzüntü veren {s}
der Quälgeist {m} baş belası {i}
der Quälgeist {m} rahatsız edici kişi {i}
der Quälgeist {m} rahatsızlık veren kişi {i}
die Qualifikation {f} değerlendirme {i}
die Qualifikation {f} [Sp]eleme {i}
die Qualifikation {f} kalifikasyon {i}
die Qualifikation {f} niteleme {i}
die Qualifikation {f} yetenek ve uygunluk açısından aranılan niteliklere sahip olma {i}
die Qualifikation {f} yeterlik {i}
das Qualifikitionsspiel {n} [Sp]eleme maçı {i}
qualifizieren {v} değerlendirmek {v}
qualifizieren {v} eğitip yetiştirmek {v}
qualifizieren {v} eğitmek {v}
qualifizieren {v} kalifiye etmek {v}
qualifizieren {v} kalitelendirmek {fi}
qualifizieren {v} kalitesini arttırmak {fi}
qualifizieren {v} nitelemek {v}
qualifizieren {v} nitelendirmek {fi}
qualifizieren {v} ustalaştırmak {v}
qualifizieren {v} vasıflandırmak {fi}
qualifizieren {allg} yeteneğini göstermek {allg}
qualifiziert {a} ehliyetli {a}
qualifiziert {a} kalifiye {a}
qualifiziert {allg} mevsuf {allg}
qualifiziert {a} nitelikli {a}
qualifiziert {a} vasıflı {a}
qualifizierte Arbeitskräfte {allg} kalifiye işgücü {allg}
qualifizierte Arbeitskräfte {allg} vasıflı işgücü {allg}
die qualifizierte Mehrheit {f} nitelikli çoğunluk {i}
qualifizierte Minderheit {allg} şartlı azınlık {allg}
qualifizierte Mitarbeiter {allg} yetenekli elemanlar {allg}
die qualifizierte Straftat {f} nitelikli suç {i}
qualifizierter Diebstahl {oA} [Jur.]nitelikli hırsızlık {tnz}
qualifizierter Diebstahl {allg} suçu ağırlaştırıcı nedenlerden dolayı daha ağır şekilde cezalandırılan hırsızlık {allg}
der qualifizierter Versuch {m} nitelikli teşebbüs {i}
qualifiziertes Personal {allg} [ökon.]ara eleman {allg}
die Qualifizierung {f} kalitelendirme {i}
die Qualifizierung {f} kalitesini arttırma {i}
die Qualifizierung {f} nitelendirme {i}
die Qualifizierung {f} vasıflandırma {i}
die Qualität {f} cins {i}
die Qualität {f} hususiyet {i}
die Qualität {f} kalite {i}
die Qualität {f} nitelik {i}
die Qualität {f} özellik {i}
die Qualität {f} sınıf {i}
die Qualität {f} [Sprachw]ünlü tınısı {i}
die Qualität {f} vasıf {i}
die Qualität {f} yapı {i}
qualitativ {a} kalitatif {a}
qualitativ {adv} kalite açısından {adv}
Indirekte Treffer
die Qual der Wahl haben {allg} iki arada bir derede kalmak {allg}
die Qual der Wahl haben {allg} aşığı tükürsek sakal yukarı tükürsen bıyık {allg}