DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Erfolg {m} akıbet {i}
der Erfolg {m} başarı {i}
der Erfolg {m} etki {i}
der Erfolg {m} kar {i}
der Erfolg {m} kazanç {i}
der Erfolg {m} muvaffakıyet {i}
der Erfolg {m} netice {i}
der Erfolg {m} semere {i}
der Erfolg {m} sonuç {i}
der Erfolg {m} sükse {i}
der Erfolg {m} tesir {i}
der Erfolg {m} verim {i}
der Erfolg {m} zafer {i}
Erfolg erzielen {allg} başarıya ulaşmak {allg}
Erfolg erzielen {allg} sonuç elde etmek {allg}
Erfolg haben {v} başarılı olmak {fi}
Erfolg haben {v} başarmak {fi}
Erfolg haben {v} sükse yapmak {fi}
Erfolg haben {v} zafer kazanmak {fi}
Erfolg versprechend {adj} başarı umudu olan {s}
Erfolg versprechend {adj} başarı vaadeden {s}
Erfolg versprechend {adj} geleceği başarılarla dolu olma ihtimali olan {s}
erfolgen {v} çıkmak {fi}
erfolgen {v} gelmek {fi}
erfolgen {itr} meydana gelmek {itr}
erfolgen {itr} meyve vermek {itr}
erfolgen {itr} olmak {itr}
erfolgen {itr} sonuç vermek {itr}
erfolgen {itr} vuku bulmak {itr}
erfolgen {itr} yapılmak {itr}
die Erfolghascherei {f} başarı tutkusu {i}
die Erfolghascherei {f} zafer hırsı {i}
erfolglos {adj} başarısız {s}
erfolglos {adv} beyhude {adv}
erfolglos {adv} boşuna {adv}
erfolglos {a} muvaffakıyetsiz {a}
erfolglos {adv} nafile {adv}
erfolglos {adj} neticesiz {s}
erfolglos {adj} sonuçsuz {s}
erfolglos {a} verimsiz {a}
die Erfolglosigkeit {f} akamet {i}
die Erfolglosigkeit {f} başarısızlık {i}
die Erfolglosigkeit {f} beyhudelik {i}
die Erfolglosigkeit {f} muvaffakıyetsizlik {i}
erfolgreich {adj} başarılı {s}
erfolgreich {adv} başarıyla {adv}
erfolgreich {adj} muvaffak {s}
erfolgreich {a} muvaffakıyetli {a}
erfolgreich {adj} verimli {s}
erfolgreich bekämpfen {allg} mağlup etmek {allg}
erfolgreich bekämpfen {allg} yenmek {allg}
erfolgreich durchführen {allg} başarmak {allg}
erfolgreich durchführen {allg} muvaffak olmak {allg}
erfolgreiches Erledigen {allg} beceri {allg}
erfolgsabhängig {a} başarıya bağlı {a}
erfolgsabhängig {a} kara yönelik {a}
die Erfolgsabwendung {f} netice önlemesi {i}
die Erfolgsanalyse {f} kar ve zarar analizi {i}
die Erfolgsanalyse {f} performans analizi {i}
der Erfolgsanteil {m} başarı payı {i}
der Erfolgsanteil {m} kar payı {i}
die Erfolgsaussichten {pl} başarı ümidi {ç}
der Erfolgsautor {m} başarılı yazar {i}
die Erfolgsbeteiligung {f} kara katılma {i}
die Erfolgsbeteiligung {f} kardan hisse {i}
erfolgsbezogen {a} kara yönelik {a}
die Erfolgsbilanz {f} başarı raporu {i}
die Erfolgsbilanz {f} gelir tablosu {i}
die Erfolgsbilanz {f} kar ve zarar hesabı {i}
die Erfolgschance {f} başarı ihtimali {i}
die Erfolgschance {f} başarı şansı {i}
das Erfolgsdelikt {n} neticesi harekete bitişik olmayan suç {i}
das Erfolgserlebnis {n} başarılı sonuç {i}
das Erfolgserlebnis {n} [Psych]başarı duygusu {i}
die Erfolgshaftung {f} netice sorumluluğu {i}
das Erfolgshonorar {n} başarıya bağlı ücret {i}
das Erfolgskonto {n} işletme hesabı {i}
das Erfolgskonto {n} kar ve zarar hesabı {i}
die Erfolgskontrolle {f} etkinlik kontrolü {i}
der Erfolgskurs {m} başarı çizgisi {i}