DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Einback {m} yumuşak ve sütlü çörek {i}
einbacken {v} içine bir şey katarak pişirmek {fi}
das Einbadverfahren {n} [Tec]tek banyolu yöntem {i}
einbahnig {adj} tek hatlı {s}
einbahnig {adj} tek yönlü kullanılabilen {s}
die Einbahnstraße {f} tek yönlü cadde {i}
die Einbahnstraße {f} tek yönlü yol {i}
einbalsamieren {v} bozulmaması için ilaçlamak {fi}
einbalsamieren {v} ölü tahnit etmek {fi}
einbalsamieren {v} tahnit etmek {fi}
die Einbalsamierung {f} tahnit {i}
der Einband {m} cilt {i}
der Einband {m} kap {i}
der Einband {m} kitap cildi {i}
die Einbanddecke {f} cilt kapağı {i}
einbändig {adj} ciltli {s}
einbasisch {adj} bazlı {s}
einbasische Säure {allg} bazlı asit {allg}
der Einbau {m} dahili tesisat {i}
der Einbau {m} demirbaş {i}
der Einbau {m} donatım {i}
der Einbau {m} [Arc] düzen {i}
der Einbau {m} içine takma {i}
der Einbau {m} içine yerleştirme {i}
der Einbau {m} montaj {i}
der Einbau {m} sonradan ekleme {i}
der Einbau {m} tamamlama {i}
einbauen {v} [Arc]eklemek {fi}
einbauen {v} [Arc]gömme yapmak {fi}
einbauen {v} [Arc]içine takmak {fi}
einbauen {v} [Arc]içine yerleştirmek {fi}
einbauen {v} [Arc]ilave etmek {fi}
einbauen {v} [Arc]katmak {fi}
einbauen {v} [Arc]monte etmek {fi}
einbauen {v} takmak {fi}
die Einbauküche {f} gömme mutfak {i}
die Einbauküche {f} hazır mutfak {i}
die Einbauleuchte {f} gizli ışık {i}
die Einbauleuchte {f} gömme ışık {i}
der Einbaum {m} bir ağaç gövdesinden oyularak yapılmış kayık {i}
die Einbaumöbel {pl} gömme eşya {ç}
die Einbaumöbel {pl} gömme mobilya {ç}
die Einbaumöbel {pl} yerli eşya {ç}
der Einbauschrank {m} gömme dolap {i}
die Einbauten {pl} demirbaşlar {ç}
die Einbeere {f} dört yapraklı tilki üzümü {i}
die Einbeere {f} [Bot.]tilki üzümü {i}
die Einbeere {f} tilkiüzümü {i}
einbegreifen {v} bünyesine dahil etmek {fi}
einbegreifen {v} dahil etmek {fi}
einbegreifen {v} hesaba katmak {fi}
einbegreifen {v} içine almak {fi}
einbegriffen {a} içinde {a}
einbehalten {v} alıkoymak {fi}
einbehalten {v} elde tutmak {fi}
einbehalten {v} elinde tutmak {fi}
einbehalten {v} geri vermemek {fi}
einbehalten {v} tevkif etmek {fi}
einbehalten {v} tutuklamak {fi}
einbehaltene Gewinne und Abschreibungen {allg} ertelenmiş kar ve amortismanlar {allg}
einbehaltene Steuer {allg} [Handel]stopaj vergisi {allg}
einbehaltener Gewinn {allg} dağıtılmayan kar {allg}
die Einbehaltung {f} alıkoyma {i}
die Einbehaltung {f} elinde tutma {i}
Einbehaltung der Lohnsteuer {allg} kazanç vergisini alıkoyma {allg}
Einbehaltung des Lohns {allg} ücreti alıkoyma {allg}
Einbehaltung und Abführung {allg} alıkoyma ve ödeme {allg}
das Einbehaltungsrecht {n} hapis hakkı {i}
das Einbehaltungsrecht {n} tevkif hakkı {i}
einbeinig {adj} tek bacaklı {s}
einbekennen {v} kabul etmek {fi}
einbekennen {v} tanımak {fi}
einbekennen {v} vergi bildiriminde bulunmak {fi}
die Einbekennung {f} kabul etme {i}
die Einbekennung {f} kabullenme {i}
die Einbekennung {f} tanıma {i}
die Einbekennung {f} vergi bildiriminde bulunma {i}
einbenennen {v} çağırmak {fi}
einbenennen {v} davet {fi}
einberufen {v} çağırmak {fi}