DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
abhaaren {v} deriyi tüylerden temizlemek {fi}
abhaaren {v} tüylerini gidermek {fi}
abhacken {v} balta ile kesmek {fi}
abhacken {v} baltalamak {fi}
abhaken {v} asılı şeyi indirmek {fi}
abhaken {v} çengelden çıkarmak {fi}
abhaken {v} işaret koymak {fi}
abhaken {v} işaretlemek {fi}
abhaken {v} puanlamak {fi}
abhaken {v} unutmak {fi}
abhalftern {v} atlatmak {fi}
abhalftern {v} başından savmak {fi}
abhalftern {v} yularını çözmek {fi}
abhalsen {v} kucaklamak {fi}
abhalsen {v} okşamak {fi}
abhalsen {v} sarılmak {fi}
abhalsen {v} sarmalamak {fi}
abhalten {v} birisini bir şeyden alıkoymak {fi}
abhalten {v} düzenlemek {fi}
abhalten {v} engellemek {fi}
abhalten {v} karadan açıkta kalmak {fi}
abhalten {v} kıyıdan ayrılmak {fi}
abhalten {v} mani olmak {fi}
abhalten {v} yapmak {fi}
die Abhaltung {f} alıkoyma {i}
die Abhaltung {f} engel olma {i}
die Abhaltung {f} mani olma {i}
Abhaltung einer Sitzung {allg} birleşim gerçekleştirme {allg}
Abhaltung einer Sitzung {allg} oturum yapma {allg}
der Abhaltungsgrund {m} alıkoyma {i}
der Abhaltungsgrund {m} engel olma {i}
der Abhaltungsgrund {m} engelleme {i}
der Abhaltungsgrund {m} mani olma {i}
abhandeln {v} ele almak {fi}
abhandeln {v} görüşmek {fi}
abhandeln {v} müzakere etmek {fi}
abhandeln {v} pazarlık etmek {fi}
abhandeln {v} tartışmak {fi}
abhanden {a} zayi {a}
abhanden gekommen {allg} kayıp {allg}
abhanden gekommen {allg} yitik {allg}
abhanden gekommen {allg} zayi {allg}
abhanden kommen {v} kaybetmek {fi}
abhanden kommen {v} kaybolmak {fi}
abhanden kommen {v} kaybolup gitmek {fi}
abhanden kommen {v} yerinde bulunmamak {fi}
abhanden kommen {v} yitmek {fi}
abhanden kommen {itr} zayi olmak {itr}
abhandenkommen {v} elden çıkmak {fi}
abhandenkommen {v} kaybolmak {fi}
die Abhandlung {f} araştırma {i}
die Abhandlung {f} inceleme {i}
die Abhandlung {f} makale {i}
die Abhandlung {f} yazı {i}
der Abhang {m} bayır {i}
der Abhang {m} iniş {i}
der Abhang {m} meyil {i}
der Abhang {m} şev {i}
der Abhang {m} yamaç {i}
abhängen {v} bağlamak {fi}
abhängen {v} bağlanmak {fi}
abhängen {itr} bağlantıyı kesmek {itr}
abhängen {v} bağlı olmak {fi}
abhängen {itr} bayatlamak {itr}
abhängen {v} birisini atlatmak {fi}
abhängen {v} çengelden çıkarmak {fi}
abhängen {v} müptela olmak {fi}
abhängen {itr} tabi olmak {itr}
abhängen {v} yerinden indirmek {fi}
abhängen von etw {allg} bir şeye bağlı olmak {allg}
abhängig {a} bağımlı {a}
abhängig {adj} bağlı {s}
abhängig {a} muallak {a}
abhängig {a} tabi {a}
abhängig machen von etw {allg} bir şeye şart koşmak {allg}
abhängig machen von etw {allg} şart ileri sürmek {allg}
Abhängig sein {v} müptela olmak {fi}
Abhängig sein {v} bağımlı olmak {fi}
die abhängige Gesellschaft {f} bağımlı şirket {i}
abhängige Gesellschaft {allg} bağlı şirket {allg}