TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
suya atlamak {allg} ins Wasser springen {allg}
suya atlayarak intihar etmek {allg} ertränken {allg}
suya bastırmak {v} sprengen {v}
suya batırmak {v} befeuchten {v}
suya batırmak {fi} durchdrücken {v}
suya batırmak {fi} einweichen {v}
suya batırmak {allg} ins Wasser tauchen {allg}
suya batırmak {fi} untertauchen {v}
suya batmak {fi} untersinken {v}
suya batmak {fi} untertauchen {v}
suya daldırmak {allg} ins Wasser tauchen {allg}
suya daldırmak {fi} untertauchen {v}
suya dalma {i} das Tauchen {n}
suya dalmak {fi} untersinken {v}
suya dalmak {fi} untertauchen {v}
suya dayanıklı {allg} Wasser beständig {allg}
suya dayanıklı {s} wasserfest {adj}
suya dayanıklı sargı bezi {i} [hek]der Billrothbatist {m}
suya dökmek {fi} ausspritzen {v}
suya düşme sesi {ünl} pitsch {Inter}
suya düşmek {fi} danebengehen {v}
suya düşmek {allg} es verbietet sich {allg}
suya düşmek {fi} flachfallen {v}
suya düşmek {allg} in die Hose gehen {allg}
suya düşmek {allg} ins Wasser fallen {allg}
suya düşmek {fi} zerschlagen {v}
suya düşürmek {fi} hintertreiben {v}
suya düşürmek {fi} umstoßen {v}
suya girmek {itr} baden {itr}
suya gömülmek {itr} sinken {itr}
suya inme {i} die Wasserlandung {f}
suya inme {i} die Wasserung {f}
suya inmek {itr} wassern {itr}
suya karşı dayanıklılık {i} die Wasserbeständigkeit {f}
suya sabuna karışmama politikası {i} der Neutralismus {m}
suya sokmak {fi} baden {v}
suya tutarak temizlemek {fi} ausspülen {v}
Indirekte Treffer
balıklama suya dalma {i} der Kopfsprung {m}
bardağı suya tutarak çalkalamak {fi} ausschwenken {v}
birinin planını suya düşürmek {allg} jemandem einen Strich durch die Rechnung machen {allg}
bu suya düştü {allg} damit ist es Essig {allg}
çamaşırı sodalı suya batırmak {i} die Beuche {f}
gemiyi suya indirmek {fi} [den]ablaufen lassen {v}
gemiyi suya indirmek {fi} ablaufen {v}
hafifçe suya daldırmak {v} dippen {v}
hayalleri suya düşmek {fi} austräumen {v}
kaynar suya atmak {fi} abbrühen {v}
kaynar suya daldırmak {v} blanchieren {v}
kendini suya atmak {allg} ins Wasser stürzen {allg}
keteni suya bastırmak {v} [teks]rösten {v}
kıyıdan suya uzanan çıkıntı {i} die Buhne {f}
kızaktan suya inme {i} [den]der Ablauf {m}
sade suya çorba {i} die Wassersuppe {f}
şişmesi veya yumuşaması için suya bastırmak {v} quellen {v}
suya atlamak {allg} ins Wasser springen {allg}
suya atlayarak intihar etmek {allg} ertränken {allg}
suya bastırmak {v} sprengen {v}
suya batırmak {v} befeuchten {v}
suya batırmak {fi} untertauchen {v}
suya batırmak {allg} ins Wasser tauchen {allg}
suya batırmak {fi} einweichen {v}
suya batırmak {fi} durchdrücken {v}
suya batmak {fi} untersinken {v}
suya batmak {fi} untertauchen {v}
suya daldırmak {fi} untertauchen {v}
suya daldırmak {allg} ins Wasser tauchen {allg}
suya dalma {i} das Tauchen {n}
suya dalmak {fi} untertauchen {v}
suya dalmak {fi} untersinken {v}
suya dayanıklı {s} wasserfest {adj}
suya dayanıklı {allg} Wasser beständig {allg}
suya dayanıklı sargı bezi {i} [hek]der Billrothbatist {m}
suya dökmek {fi} ausspritzen {v}
suya düşme sesi {ünl} pitsch {Inter}
suya düşmek {allg} es verbietet sich {allg}
suya düşmek {fi} zerschlagen {v}
suya düşmek {fi} danebengehen {v}
suya düşmek {allg} ins Wasser fallen {allg}
suya düşmek {allg} in die Hose gehen {allg}
suya düşmek {fi} flachfallen {v}
suya düşürmek {fi} hintertreiben {v}
suya düşürmek {fi} umstoßen {v}
suya girmek {itr} baden {itr}
suya gömülmek {itr} sinken {itr}
suya inme {i} die Wasserlandung {f}
suya inme {i} die Wasserung {f}
suya inmek {itr} wassern {itr}
suya karşı dayanıklılık {i} die Wasserbeständigkeit {f}
suya sabuna karışmama politikası {i} der Neutralismus {m}
suya sokmak {fi} baden {v}
suya tutarak temizlemek {fi} ausspülen {v}
tuzlu suya koymak {v} pökeln {v}
yavaşça suya gömülmek {fi} absinken {v}
yelkenleri suya indirme {i} der Rückzieher {m}
yelkenleri suya indirmek {allg} die Flagge streichen {allg}
yelkenleri suya indirmek {allg} [ask]Schamade schlagen {allg}
yelkenleri suya indirmek {allg} klein beigeben {allg}
yelkenleri suya indirmek {allg} [den]die Segel streichen {allg}
yiyecek bulmak için suya dalmak {itr} gründeln {itr}
zorunlu olarak suya iniş yapmak {itr} notwassern {itr}
zorunlu suya iniş {i} die Notwasserung {f}