TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
düşünmek {fi} Andenken {v}
düşünmek {fi} ausdenken {v}
düşünmek {fi} ausspinnen {v}
düşünmek {v} Bedenken {v}
düşünmek {fi} besinnen {v}
düşünmek {itr} denken {itr}
düşünmek {itr} erachten {itr}
düşünmek {v} erwägen {v}
düşünmek {itr} Gedenken {itr}
düşünmek {allg} in Erwägung ziehen {allg}
düşünmek {allg} in sich gehen {allg}
düşünmek {v} meinen {v}
düşünmek {fi} nachdenken {v}
düşünmek {fi} nachsinnen {v}
düşünmek {v} planen {v}
düşünmek {fi} besinnen {v}
düşünmek {fi} entsinnen {v}
düşünmek {allg} malen {allg}
düşünmek {fi} überlegen {v}
düşünmek {fi} vorhaben {v}
düşünmek {fi} überlegen {v}
Indirekte Treffer
-i düşünmek {itr} über ... nachdenken {itr}
artık olmayacağını düşünmek {fi} wegdenken {v}
başka türlü düşünmek {fi} andersdenken {v}
bir konuyu derin derin düşünmek {allg} einer Sache nachgrübeln {allg}
bir planı enine boyuna düşünmek {allg} einen Plan ausspinnen {allg}
bir şey hakkında düşünmek {allg} Gedanken machen {allg}
bir şeyi düşünmek {allg} über etw nachsinnen {allg}
bir şeyi düşünmek {allg} an etw denken {allg}
bir sonra olacakları düşünmek {fi} weiterdenken {v}
birisini düşünmek {allg} gedenken an jdn {allg}
birisini düşünmek {allg} an jdn denken {allg}
birlikte düşünmek {fi} mitdenken {v}
derin derin düşünmek {v} deliberieren {v}
derin derin düşünmek {itr} sinnen {itr}
derin derin düşünmek {itr} denken {itr}
derin düşünmek {itr} grübeln {itr}
detaylı olarak düşünmek {v} überdenken {v}
eni konu düşünmek {fi} abwägen {v}
enine boyuna düşünmek {allg} hin und her sinnen {allg}
etraflıca düşünmek {v} überdenken {v}
farklı düşünmek {fi} andersdenken {v}
geçmişi düşünmek {fi} zurückdenken {v}
iyice düşünmek {fi} ausbrüten {v}
iyice düşünmek {fi} überdenken {v}
iyice düşünmek {fi} durchdenken {v}
iyice düşünmek {v} deliberieren {v}
kara kara düşünmek {allg} vor sich hinbrüten {allg}
kara kara düşünmek {itr} sinnieren {itr}
kendi kendine düşünmek {allg} bei sich denken {allg}
kurnazlık düşünmek {allg} etwas im Schilde führen {allg}
maziyi düşünmek {fi} zurückdenken {v}
önceden düşünmek {fi} vorausbedenken {v}
onun durumunda olduğunu düşünmek {fi} hineinversetzen {v}
palavra düşünmek {allg} Lügen erdenken {allg}
soğukkanlı düşünmek {allg} klaren Kopf behalten {allg}
sonunu düşünmek {allg} die Folgen bedenken {allg}
tam tersini düşünmek {allg} genau entgegengesetzt denken {allg}
yok olduğunu düşünmek {fi} wegdenken {v}