DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
denken {v} bellemek {fi}
denken {itr} derin derin düşünmek {itr}
das Denken {n} düşünme {i}
denken {itr} düşünmek {itr}
denken {itr} düşünüp taşınmak {itr}
das Denken {n} görüş {i}
denken {itr} hayal etmek {itr}
denken {itr} inanmak {itr}
das Denken {n} kafa yapısı {i}
denken {itr} kastetmek {itr}
das Denken {n} kavrama {i}
das Denken {n} mantalite {i}
das Denken {n} muhakeme {i}
denken {itr} muhakeme etmek {itr}
denken {itr} niyet etmek {itr}
denken {itr} niyetinde olmak {itr}
denken {itr} sanmak {itr}
denken {itr} tasarlamak {itr}
denken {itr} zannetmek {itr}
das Denken {n} zihniyet {i}
denken {allg} gözünün önüne getirmek {allg}
denken {allg} hayal etmek {allg}
denken {allg} tasavvur etmek {allg}
Denken Sie manchmal an Selbstmord {allg} Bazen intihar etmeyi düşünüyor musunuz {allg}
Indirekte Treffer
an etw Bestimmtes denken {allg} niyet tutmak {allg}
an etw denken {allg} aklına getirmek {allg}
an etw denken {allg} hatırlamak {allg}
an etw denken {allg} bir şeyi düşünmek {allg}
an jdn denken {allg} hatırlamak {allg}
an jdn denken {allg} birisini düşünmek {allg}
bei sich denken {allg} kendi kendine düşünmek {allg}
Denken Sie manchmal an Selbstmord {allg} Bazen intihar etmeyi düşünüyor musunuz {allg}
genau entgegengesetzt denken {allg} tam tersini düşünmek {allg}
hinein denken {allg} kendini birisinin yerine koymak {allg}
hinein denken {allg} onun duygularını anlamak {allg}
kleinkariertes denken {allg} darkafalılık {allg}
konservatives Denken {allg} tutucu düşünce {allg}
kreatives Denken {allg} yaratıcı düşünme {allg}
kritisches Denken {allg} eleştirisel düşünme {allg}
nicht daran zu denken {allg} ne münasebet! {allg}