TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
üzerinden {öt} Hierüber {prp}
üzerinden {s} hinüber {adj}
üzerinden {a} über {a}
üzerinden {allg} von ... weg {allg}
üzerinden akmak {v} überschwappen {v}
üzerinden bakmak {fi} hinübersehen {v}
üzerinden bir yıl geçmek {fi} jähren {v}
üzerinden çıkarmak {v} abstreifen {v}
üzerinden dökülmek {fi} anhängen {v}
üzerinden epey zaman geçmek {fi} darauf gehen {v}
üzerinden geçilebilir {s} begehbar {adj}
üzerinden geçip gitmek {v} durchqueren {v}
üzerinden geçiş {i} die Befahrung {f}
üzerinden geçme {i} die Durchquerung {f}
Indirekte Treffer
ağırlık üzerinden tarife {i} der Gewichtstarif {m}
bedeli piyasa değeri üzerinden ödenecek borç {i} die Wertschuld {f}
boyayla üzerinden geçmek {v} überstreichen {v}
çitin üzerinden atlamak {allg} über den Zaun setzen {allg}
çok sayıda alışlarda alım miktarı üzerinden yapılan indirim {i} [tic]der Mengenrabatt {m}
ekran üzerinden satın alma {allg} Kauf über Bildschirm {allg}
en avantajlı fiyat üzerinden alım emri {allg} Auftrag zum günstigsten Preis {allg}
en avantajlı fiyat üzerinden alım ordinosu {allg} Auftrag zum günstigsten Preis {allg}
en avantajlı fiyat üzerinden sipariş {allg} Auftrag zum günstigsten Preis {allg}
en düşük fiyat üzerinden alım emri {allg} Auftrag zum günstigsten Preis {allg}
en düşük fiyat üzerinden alım ordinosu {allg} Auftrag zum günstigsten Preis {allg}
en düşük fiyat üzerinden sipariş {allg} Auftrag zum günstigsten Preis {allg}
ezerek üzerinden geçmek {v} überrollen {v}
Frankfurt üzerinden {allg} über Frankfurt {allg}
günlük değeri üzerinden alım {allg} Anschaffung zum Tageswert {allg}
günlük fiyat üzerinden alım {allg} Anschaffung zum Tageswert {allg}
günlük fiyat üzerinden alış {allg} Anschaffung zum Tageswert {allg}
ikame değeri üzerinden amortisman {allg} Abschreibung vom Wiederbeschaffungswert {allg}
ikame fiyatı üzerinden değerleme {allg} Bewertung zum Wiederbeschaffungspreis {allg}
internet üzerinden başka bilgisayar sistemlerine giren kişi {i} [biliş]der Hacker {m}
katalog üzerinden satış {i} der Versandhandel {m}
katalog üzerinden satış mağazası {i} das Versandhaus {n}
kilometre üzerinden hesaplanan yol parası {i} das Kilometergeld {n}
kıyafeti üzerinden çıkarmamak {fi} anbehalten {v}
komisyon üzerinden satmak {allg} in Konsignation verkaufen {allg}
medya üzerinden tanıtım {i} die Mediawerbung {f}
miktar üzerinden iskonto {i} der Mengenbonus {m}
miktar üzerinden tarife {i} der Mengentarif {m}
net değer üzerinden değerleme {allg} Bewertung zum Nettowert {allg}
ödenmemiş kar üzerinden kurumlar vergisi {allg} Körperschaftssteuer auf einbehaltene Gewinne {allg}
oran üzerinden yüklemek {allg} anteilig belasten {allg}
Paris üzerinden İstanbul'a {allg} nach Istanbul via Paris {allg}
piyasa fiyatı üzerinden değerleme {allg} Bewertung zum Marktpreis {allg}
rayici üzerinden değerleme {allg} Bewertung zum Verkehrswert {allg}
sorumluluğu üzerinden atmak {fi} abgeben {v}
ücret üzerinden yapılan kesinti {i} der Lohnabzug {m}
üzerinden akmak {v} überschwappen {v}
üzerinden bakmak {fi} hinübersehen {v}
üzerinden bir yıl geçmek {fi} jähren {v}
üzerinden çıkarmak {v} abstreifen {v}
üzerinden dökülmek {fi} anhängen {v}
üzerinden epey zaman geçmek {fi} darauf gehen {v}
üzerinden geçilebilir {s} begehbar {adj}
üzerinden geçip gitmek {v} durchqueren {v}
üzerinden geçiş {i} die Befahrung {f}
üzerinden geçme {i} die Durchquerung {f}
yol masraflarının kilometre üzerinden hesaplanarak {i} die Kilometergelderstattung {f}