DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
interagieren {v} birbirini etkilemek {fi}
die Interaktion {f} etkileşim {i}
die Interaktion {f} iletişim {i}
die Interaktion {f} karşılıklı ilişki {i}
die Interaktion {f} ortak girişim {i}
die Interaktion {f} ortak teşebbüs {i}
interaktiv {adv} etkileşimli {adv}
interaktiv {adv} karşılıklı iletime ilişkiye dayalı {adv}
interaktiv {adv} karşılıklı ilişkisel {adv}
interaktiv {adv} soru ve yanıtı mümkün kılan {adv}
interalliert {adv} müttefikler arası {adv}
die Interbankeneinlagen {pl} bankalararası mevduat {ç}
der Interbankengeldmarkt {m} bankalararası para piyasası {i}
der Intercity {m} [Verk.]şehirler arası tren {i}
der Intercity-Express {m} yüksek hızlı tren {i}
der Intercity-Express-Zug {m} bir ekspres tren türü {i}
der Intercityzug {m} Almanyada büyük kentler arasında çalışan intercity treni {i}
die Interdentalis {f} dişsel {i}
die Interdentalis {f} peltek {i}
die Interdependenz {f} karşılıklı bağımlılık {i}
interdisziplinär {a} disiplinler arası {a}
die Interdisziplinarität {f} disiplinlerarasılık {i}
interessant {adj} enteresan {s}
interessant {adj} ilgi çekici {s}
interessant {adj} ilginç {s}
das Interesse {n} alaka {i}
das Interesse {n} beğeni {i}
das Interesse {n} çıkar {i}
das Interesse {n} eğilim {i}
das Interesse {n} enterese {i}
das Interesse {n} ilgi {i}
das Interesse {n} menfaat {i}
das Interesse {n} korku {i}
das Interesse {n} [Handel]rağbet {i}
das Interesse {n} sempati {i}
das Interesse {n} talep {i}
das Interesse {n} yarar {i}
Interesse bekunden {allg} ilgi göstermek {allg}
Interesse finden {allg} ilgi görmek {allg}
Interesse finden {allg} rağbet görmek {allg}
Interesse haben {v} ilgilenmek {fi}
Interesse zeigen {allg} ilgi duymak {allg}
Interesse zeigen {allg} ilgi göstermek {allg}
interessehalber {adv} ilgi sebebiyle {adv}
interessehalber {adv} meraktan {adv}
interesselos {adj} alakasız {s}
interesselos {adj} ilgisiz {s}
interesselos {adj} isteksiz {s}
interesselos {adj} kayıtsız {s}
die Interesselosigkeit {f} alakasızlık {i}
die Interesselosigkeit {f} ilgisizlik {i}
die Interesselosigkeit {f} isteksizlik {i}
die Interesselosigkeit {f} kayıtsızlık {i}
das Interessengebiet {n} ilgi alanı {i}
das Interessengebiet {n} ilgi sahası {i}
die Interessengemeinschaft {f} çıkar birliği {i}
die Interessengruppe {f} çıkar grubu {i}
die Interessengruppe {f} menfaat grubu {i}
der Interessenkauf {m} destek alımı {i}
der Interessenkauf {m} destekleme alımı {i}
die Interessenkollision {f} çıkar çatışması {i}
die Interessenkollision {f} menfaat uyuşmazlığı {i}
die Interessenlehre {f} ilgi öğretisi {i}
interessenlos {adj} ilgisiz {s}
interessenlos {adj} kayıtsız {s}
die Interessensphäre {f} ilgi sahası {i}
der Interessent {m} [Handel]alıcı {i}
der Interessent {m} almaya istekli {i}
der Interessent {m} çıkarı olan {i}
der Interessent {m} ilgi gösteren {i}
der Interessent {m} ilgili {i}
der Interessent {m} istekli {i}
der Interessent {m} katılımcı {i}
der Interessent {m} menfaati olan {i}
der Interessent {m} talip {i}
die Interessentin {f} talip {i}
der Interessenverband {m} bir grubun ya da bireylerin çıkarlarını korumak için kurdukları dernek {i}
die Interessenvertretung {f} çıkar temsilciliği {i}
die Interessenvertretung {f} lobi {i}
das Interessenzentrum {n} ilgi merkezi {i}