DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
herb {adj} acı söz {s}
herb {adj} buruk tat {s}
herb {a} ekşimsi {a}
herb {a} kekremsi {a}
herb {adj} keskin {s}
herb {adj} sek {s}
herb {adj} sert {s}
herb {adj} soğuk kişi {s}
herb {a} soğuk nevale {a}
das Herbarium {n} kurutulmuş bitki koleksiyonu {i}
die Herbe {f} acılık {i}
die Herbe {f} burukluk {i}
die Herbe {f} keskinlik {i}
die Herbe {f} sertlik {i}
herbei {a} bu tarafa {a}
herbei {adv} buraya {adv}
herbei {adv} oraya {adv}
herbei zu mir {allg} bana doğru gel! {allg}
herbei zu mir {allg} gel buraya! {allg}
herbeibringen {v} getirmek {fi}
herbeieilen {v} aceleyle koşup gelmek {fi}
herbeiführen {v} mucip olmak {fi}
herbeiführen {v} sebebiyet vermek {fi}
herbeiführen {v} sebep olmak {fi}
herbeiholen {v} alıp getirmek {fi}
herbeiholen {v} getirmek {fi}
herbeikommen {v} gelmek {fi}
herbeikommen {v} yaklaşmak {fi}
herbeilassen {v} tenezzül etmek {fi}
herbeilassen {allg} bir şeye razı olmak {allg}
herbeilaufen {v} koşup gelmek {fi}
herbeireden {v} sürekli olumsuz şeylerden söz edip moral bozmak {fi}
herbeischaffen {v} bulmak {fi}
herbeischaffen {v} sağlamak {fi}
herbeischaffen {v} tedarik etmek {fi}
herbeischaffen {v} temin etmek {fi}
herbeisehnen {v} özlemle beklemek {fi}
herbeiwünschen {allg} bir şeyi dört gözle beklemek {allg}
herbeiwünschen {v} gelmesini özlemle beklemek {fi}
herbeiziehen {v} çekip getirmek {fi}
herbeiziehen {v} zorla çekerek getirmek {fi}
herbekommen {v} almak {fi}
herbekommen {v} bir yerden eline geçmek {fi}
herbekommen {v} bulmak {fi}
herbekommen {v} tedarik etmek {fi}
herbemühen {v} gelmesini rica etmek {fi}
herbemühen {allg} zahmet edip gelmek {allg}
die Herberge {f} barınak {i}
die Herberge {f} ev {i}
die Herberge {f} han {i}
die Herberge {f} kervansaray {i}
die Herberge {f} konak {i}
die Herberge {f} konaklama yeri {i}
die Herberge {f} konukevi {i}
die Herberge {f} konut {i}
die Herberge {f} misafirhane {i}
die Herberge {f} Motel {i}
die Herberge {f} sığınak {i}
die Herberge {f} sığınma {i}
die Herbergsmutter {f} hostel müdiresi {i}
der Herbergsvater {m} hancı {i}
der Herbergsvater {m} kervansaraycı {i}
herbestellen {v} çağırmak {fi}
herbeten {v} ezberlemiş gibi söylemek {fi}
die Herbheit {f} acılık {i}
die Herbheit {f} sertlik {i}
herbitten {v} gelmesini rica etmek {fi}
der Herbivore {m} [Zoo]herbivor {i}
der Herbivore {m} [Zoo]otçul {i}
das Herbizid {n} [Landw.]herbisit {i}
herbringen {v} getirmek {fi}
der Herbst {m} bağ bozumu {i}
der Herbst {m} güz {i}
der Herbst {m} hazan vakti {i}
der Herbst {m} sonbahar {i}
der Herbst {m} yaprak dökümü {i}
der Herbstanfang {m} güz başlangıcı {i}
der Herbstanfang {m} sonbahar başlangıcı {i}
die Herbstferien {f} güz tatili {i}
herbstlich {adj} sonbahar gibi {s}