DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
Denk mal an {allg} düşün bir kere! {allg}
Denk mal an {allg} ne diyorsun! {allg}
der Denkanstoß {m} fikir çatışması {i}
der Denkanstoß {m} fikir mücadelesi {i}
der Denkanstoß {m} görüş ayrılığı {i}
die Denkart {f} anlayış biçimi {i}
die Denkart {f} düşünce biçimi {i}
die Denkart {f} düşünüş tarzı {i}
die Denkart {f} kafa {i}
die Denkart {f} mantalite {i}
die Denkart {f} zihniyet {i}
die Denkaufgabe {f} düşünerek çözülmesi gereken soru veya ödev {i}
denkbar {adj} akla gelebilir {s}
denkbar {adj} düşünülebilen {s}
denkbar {adj} düşünülebilir {s}
denkbar {adj} kavranabilir {s}
denkbar {adj} mümkün {s}
denke daran {allg} bunu aklından çıkarma! {allg}
denke daran {allg} bunu unutma! {allg}
denken {v} bellemek {fi}
denken {itr} derin derin düşünmek {itr}
das Denken {n} düşünme {i}
denken {itr} düşünmek {itr}
denken {itr} düşünüp taşınmak {itr}
das Denken {n} görüş {i}
denken {itr} hayal etmek {itr}
denken {itr} inanmak {itr}
das Denken {n} kafa yapısı {i}
denken {itr} kastetmek {itr}
das Denken {n} kavrama {i}
das Denken {n} mantalite {i}
das Denken {n} muhakeme {i}
denken {itr} muhakeme etmek {itr}
denken {itr} niyet etmek {itr}
denken {itr} niyetinde olmak {itr}
denken {itr} sanmak {itr}
denken {itr} tasarlamak {itr}
denken {itr} zannetmek {itr}
das Denken {n} zihniyet {i}
denken {allg} gözünün önüne getirmek {allg}
denken {allg} hayal etmek {allg}
denken {allg} tasavvur etmek {allg}
Denken Sie manchmal an Selbstmord {allg} Bazen intihar etmeyi düşünüyor musunuz {allg}
der Denker {m} düşünce adamı {i}
der Denker {m} düşünür {i}
der Denker {m} fikir adamı {i}
der Denker {m} filozof {i}
der Denker {m} mütefekkir {i}
die Denkerin {f} düşünür {i}
die Denkerin {f} mütefekkir {i}
denkerisch {adj} düşünsel {s}
denkerisch {adj} fikri {s}
die Denkerstirn {f} yüksek alın {i}
die Denkfähigkeit {f} anlık {i}
die Denkfähigkeit {f} entelekt {i}
die Denkfähigkeit {f} mantıklı düşünme yeteneği {i}
die Denkfähigkeit {f} müdrike {i}
die Denkfähigkeit {f} muhakeme {i}
denkfaul {adj} düşüncesiz {s}
denkfaul {adj} düşünmeye üşenen {s}
der Denkfehler {m} düşünce yanılması {i}
der Denkfehler {m} mantık hatası {i}
die Denkfreiheit {f} düşünce özgürlüğü {i}
die Denkfreiheit {f} fikir hürriyeti {i}
die Denkkraft {f} düşünme gücü {i}
die Denkkraft {f} zihin gücü {i}
die Denklehre {f} mantık {i}
das Denkmal {n} abide {i}
das Denkmal {n} anıt {i}
das Denkmal {n} eskiden kalma sanat eseri {i}
das Denkmal {n} kalıcı tarihi veya sanatsal eser {i}
Denkmal setzen {allg} anıt dikmek {allg}
Denkmäler errichten {allg} anıt yapmak {allg}
der Denkmalschutz {m} anıtların korunması {i}
der Denkmalschutz {m} antik eserleri koruma {i}
der Denkmalschutz {m} eski eserleri koruma {i}
das Denkmodell {n} düşünce modeli {i}
das Denkmodell {n} gelecekte olması planlanan {i}
die Denkmünze {f} hatıra madalyası {i}
das Denkmuster {n} düşünce kalıbı {i}
Indirekte Treffer
das Denk mal an {allg} ne diyorsun! {allg}
Denk mal an {allg} düşün bir kere! {allg}