TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
dikmek {fi} annähen {v}
dikmek {fi} aufbauen {v}
dikmek {fi} aufpflanzen {v}
dikmek {fi} aufrichten {v}
dikmek {fi} aufschlagen {v}
dikmek {fi} aufstellen {v}
dikmek {v} bauen {v}
dikmek {fi} bebauen {v}
dikmek {fi} bepflanzen {v}
dikmek {fi} einpflanzen {v}
dikmek {v} heften {v}
dikmek {fi} hinstellen {v}
dikmek {fi} nähen {v}
dikmek {itr} [bitk]pflanzen {itr}
dikmek {v} postieren {v}
dikmek {v} [bas]setzen {v}
dikmek {fi} stecken {v}
dikmek {v} [hek]vernähen {v}
dikmek {fi} zunähen {v}
Indirekte Treffer
ağaç dikmek {fi} anpflanzen {v}
ağaç dikmek {allg} Baum pflanzen {allg}
ağaç dikmek {fi} aufforsten {v}
ağaçsız bir yere fidan dikmek {fi} aufforsten {v}
anıt dikmek {allg} Denkmal setzen {allg}
başka bir yere dikmek {v} [bitk]verpflanzen {v}
başka yere dikmek {v} [bitk]versetzen {v}
bayrak dikmek {fi} aufstecken {v}
bir şeye göz dikmek {v} begehren {v}
bir şeye göz dikmek {fi} abzielen {v}
birbirine dikmek {fi} zusammennähen {v}
birisine gözlerini dikmek {allg} jdn fixieren {allg}
bitki dikmek {v} [bitk]setzen {v}
bitki dikmek {allg} [bitk]Pflanzen setzen {allg}
bitki dikmek {v} [bitk]bepflanzen {v}
dikiş dikmek {v} nähen {v}
dikiş üstüne dikiş dikmek {v} benähen {v}
direk dikmek {allg} Stempel setzen {allg}
direk dikmek {v} errichten {v}
elbise biçip dikmek {v} schneidern {v}
etrafına bitki dikmek {v} umpflanzen {v}
fidanı başka yere dikmek {fi} [bitk]umpflanzen {v}
fideyi başka vere dikmek {fi} [bitk]auspflanzen {v}
görevli dikmek {fi} [ask]ausstellen {v}
gözünü dikmek {fi} fixieren {v}
iğne ile dikiş dikmek {itr} sticheln {itr}
kaldırıp dikmek {fi} aufstellen {v}
kanı durdurmak için dikmek {v} [hek]umstechen {v}
kenar dikmek {v} säumen {v}
kenarı üzerine dikmek {v} verkanten {v}
kenarını bastırarak dikmek {fi} umnähen {v}
kulaklarını dikmek {allg} die Ohren anlegen {allg}
nalları dikmek {itr} abkratzen {itr}
nalları dikmek {itr} krepieren {itr}
nalları dikmek {allg} ins Gras beißen {allg}
nöbetçi dikmek {allg} Posten aufstellen {allg}
söküğü dikmek {v} [hek]vernähen {v}
üzerine dikmek {v} benähen {v}
üzerine dikmek {fi} aufpflanzen {v}
üzerine dikmek {fi} aufnähen {v}
yüz yüze dikmek {v} steppen {v}