DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
Verse schmieden {allg} şiir yapmak {allg}
versehen {allg} gözden kaçırmak {allg}
versehen {v} hata yapmak {fi}
versehen {v} yanlış görmek {fi}
versehen {v} damgalamak {fi}
das Versehen {n} dikkatsizlik {i}
versehen {v} görevini yapmak {v}
versehen {v} görevini yerine getirmek {v}
versehen {v} görmek {fi}
das Versehen {n} hata {i}
versehen {v} ifa etmek {fi}
versehen {v} sağlamak {fi}
versehen {v} temin etmek {fi}
das Versehen {n} yanılgı {i}
das Versehen {n} yanılma {i}
das Versehen {n} yanlışlık {i}
versehen {v} yerine getirmek {fi}
versehentlich {adv} bilmeden {adv}
versehentlich {adv} istemeden {adv}
versehentlich {a} [Jur.]sehven {a}
versehentlich {adv} yanlışlıkla {adv}
der Versehgang {m} son duasını ettirmek {i}
versehren {v} yaralamak {v}
versehrt {adj} yaralı {s}
die Versehrte {f} özürlü {i}
die Versehrte {f} sakat {i}
die Versehrtenrente {f} sakatlık maaşı {i}
Versehrter {fm} malül kimse {fm}
der Versehrter {m} özürlü {i}
der Versehrter {m} sakat {i}
Versehrter {fm} sakat kimse {fm}
die Versehrtheit {f} malüllük {i}
die Versehrtheit {f} sakatlık {i}
verseifbar {adj} sabunlaşabilen {s}
verseifen {itr} sabunlaşmak {itr}
verseifen {v} [Chem.]sabunlaştırmak {v}
die Verseifung {f} sabunlaşma {i}
verselbständigen {v} bağımsız hale gelmek {fi}
verselbständigen {v} bağımsızlaşmak {fi}
die Verselbständigung {f} bağımsız olma {i}
die Verselbständigung {f} [Handel]tek başına kurma {i}
der Versemacher {m} şair {i}
der Versemacher {m} şair parçası {i}
versenden {v} göndermek {v}
versenden {v} postalamak {v}
versenden {v} sevk etmek {fi}
versenden {v} yollamak {v}
der Versender {m} gönderen {i}
die Versenderin {f} gönderen {i}
die Versendung {f} gönderilme {i}
die Versendung {f} gönderme {i}
die Versendung {f} sevk {i}
die Versendung {f} sevk edilme {i}
der Versendungskauf {m} irsal yoluyla satım {i}
versengen {v} alazlamak {v}
versenken {v} dalmak {fi}
versenken {v} kendini kaptırmak {fi}
versenken {v} batırmak {fi}
versenken {v} daldırmak {fi}
versenken {v} [Naut.]gemiyi batırmak {v}
die Versenkschraube {f} [Tec]gömme vida {i}
die Versenkung {f} [Naut.]batırma {i}
die Versenkung {f} [Naut.]bir işe kendini verme {i}
die Versenkung {f} [Naut.]dalma {i}
die Versenkung {f} [Naut.]defnetme {i}
die Versenkung {f} [Naut.]gömme {i}
die Versenkung {f} [Theat]hareketli sahne tabanı {i}
versessen auf {allg} ... hastası {allg}
versessen auf {allg} delisi {allg}
versessen auf {allg} düşkün {allg}
die Versessenheit {f} düşkünlük {i}
die Versessenheit {f} hırs {i}
versetzbar {adj} yerdeğişir {s}
versetzbare Adresse {allg} yerdeğişir adres {allg}
versetzen {v} atlatmak {v}
versetzen {v} başka yere atamak {fi}
versetzen {v} [Bot.]başka yere dikmek {v}
versetzen {v} başka yere koymak {v}
versetzen {v} bir sıvıya başka bir sıvı katmak {v}
versetzen {v} cevap vermek {v}
Indirekte Treffer
Verse schmieden {allg} şiir yapmak {allg}