DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Nebel {m} [Met.]bulutsu {i}
der Nebel {m} duman {i}
der Nebel {m} görme önleyici perde {i}
der Nebel {m} kuşku {i}
der Nebel {m} pus {i}
der Nebel {m} sis {i}
der Nebel {m} şüphe {i}
die Nebelbombe {f} [mil.]sis bombası {i}
der Nebelfleck {m} bulutsu {i}
der Nebelfleck {m} nebülöz {i}
das Nebelgerät {n} suni sis aleti {i}
nebelhaft {adj} [Met.]fark olunamaz {s}
nebelhaft {adj} [Met.]karanlık {s}
nebelhaft {adj} [Met.]muğlak {s}
nebelhaft {adj} [Met.]sis gibi {s}
nebelhaft {adj} [Met.]sisli {s}
nebelhaft {adj} [Met.]şüpheli {s}
das Nebelhorn {n} [Met.]sis borusu {i}
nebelig {adj} [Met.]buhar tabakasıyla örtülü {s}
nebelig {adj} [Met.]dumanlı {s}
nebelig {adj} [Met.]puslu {s}
nebelig {adj} [Met.]sisli {s}
nebelig werden {allg} sis basmak {allg}
nebelig werden {allg} sislenmek {allg}
die Nebelkrähe {f} [Zoo]leş kargası {i}
nebeln {itr} sis basmak {itr}
nebeln {itr} sislenmek {itr}
der Nebelscheinwerfer {m} [Auto]sis lambası {i}
die Nebelschlussleuchte {f} arka sis lambası {i}
die Nebelschwaden {pl} sisli hava akımı {ç}
die Nebelwand {f} duman perdesi {i}
die Nebelwand {f} sis perdesi {i}
die Nebelwolke {f} sis bulutu {i}
neben {a} başka {a}
neben {a} dışında {a}
neben {prp} yan tarafına {öt}
neben {prp} yan tarafında {öt}
neben {a} yanı sıra {a}
neben {prp} yanına {öt}
neben {prp} yanında {öt}
neben dem Wagen {allg} arabanın yanında {allg}
neben den Wagen {allg} arabanın yanına {allg}
neben ihm {allg} başucunda {allg}
neben ihm {allg} yanıbaşında {allg}
neben jdm hergehen {allg} birisinin yanında gitmek {allg}
Neben- {prä} bitişik {önk}
Neben- {prä} ek {önk}
Neben- {prä} ikinci derecede {önk}
Neben- {prä} ilave {önk}
Neben- {prä} komşu {önk}
Neben- {prä} tali {önk}
Neben- {prä} yan {önk}
Neben- {prä} yanında bulunan {önk}
Neben- {prä} [Jur.]feri {önk}
Neben- {prä} [Jur.]fer'i {önk}
die Nebenabrede {f} sözleşme eki {i}
die Nebenabrede {f} zeyilname {i}
die Nebenabreden {pl} [Jur.]ek sözleşme {ç}
der Nebenabschnitt {m} [mil.]tali kısım {i}
der Nebenabschnitt {m} [mil.]yan kısım {i}
die Nebenabsicht {f} ek maksat {i}
die Nebenabsicht {f} gizli maksat {i}
die Nebenabsicht {f} yan niyet {i}
das Nebenamt {n} ek görev {i}
das Nebenamt {n} yan görev {i}
nebenamtlich {adj} yan görev olarak {s}
nebenan {a} bitişikte {a}
nebenan {adv} bitişikteki {adv}
nebenan {adv} yan tarafına {adv}
nebenan {adv} yan tarafında {adv}
nebenan {adv} yanda bulunan {adv}
nebenan {adv} yandaki {adv}
nebenan {a} yanında {a}
der Nebenanschluss {m} paralel telefon {i}
der Nebenanschluss {m} paralel telefon bağlantısı {i}
der Nebenapparat {m} dahili telefon {i}
die Nebenarbeit {f} ek {i}
die Nebenarbeit {f} ikinci {i}
die Nebenarbeit {f} yan {i}
die Nebenausgaben {pl} ek masraflar {ç}