DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
legieren {v} [Chem.]alaşım oluşturmak {v}
legieren {v} [Chem.]çorbayı koyulaştırmak {v}
legiert {adj} karıştırılmış {s}
legiert {adj} katılmış {s}
legiert {adj} katışık {s}
die Legierung {f} [Chem.]alaşım {i}
die Legierung {f} [Chem.]çorba koyulaştırma {i}
der Legierungsbestandteil {m} alaşım elemanı {i}
das Legierungsschutz {n} alaşım korunması {i}
die Legion {f} büyük miktar {i}
die Legion {f} büyük tutar {i}
die Legion {f} gönüllü asker {i}
die Legion {f} lejyon {i}
die Legion {f} yığın {i}
der Legionär {m} lejyoner {i}
der Legionär {m} [mil.]paralı asker {i}
legislativ {adj} teşrii {s}
legislativ {allg} yasama {allg}
legislativ {adj} yasama ile ilgili {s}
legislativ {adj} yasamaya ilişkin {s}
die Legislative {f} teşrii kuvvet {i}
die Legislative {f} yasama erki {i}
die Legislative {f} yasama meclisi {i}
die Legislative {f} yasama yetkisi {i}
legislatorisch {adj} kanun koyan {s}
die Legislaturperiode {f} [Pol.]parlamentonun yasama dönemi {i}
die Legislaturperiode {f} teşrii devre {i}
die Legislaturperiode {f} [Pol.]yasama dönemi {i}
legitim {allg} helal {allg}
legitim {adj} kanuni {s}
legitim {adj} kanunlara uygun {s}
legitim {adj} meşru {s}
legitim {allg} nesebi sahih {allg}
legitim {adj} yasal {s}
legitim {adj} yasalara uygun {s}
die Legitimation {f} [Jur.]evlenme suretiyle nesebin meşrulaşması {i}
die Legitimation {f} kimlik belgesi {i}
die Legitimation {f} kimlik tespiti {i}
die Legitimation {f} meşruiyet {i}
die Legitimation {f} meşruluğu gösteren belge {i}
die Legitimation {f} salahiyet {i}
die Legitimation {f} yasalara uygun olduğunu belgeleme {i}
die Legitimation {f} yetki {i}
Legitimation durch Ehe {allg} [Jur.]evlilik ile nesebin tashihi {allg}
die Legitimationskarte {f} kimlik kartı {i}
die Legitimationskette {f} [Pol.]yetki zinciri {i}
das Legitimationspapier {n} hak sahipliğini ispat edici evrak {i}
das Legitimationspapier {n} kimlik ispat edici evrak {i}
legitime Frau {allg} resmi nikahlı {allg}
legitimes Kind {allg} evlilikten doğma çocuk {allg}
legitimes Kind {allg} meşru çocuk {allg}
legitimieren {v} meşruluğunu sağlamak {v}
legitimieren {v} resmen onaylamak {fi}
legitimieren {v} salahiyet vermek {fi}
legitimieren {v} yasallığını kanıtlamak {v}
legitimieren {v} yetki vermek {fi}
legitimieren {allg} kimliğini kanıtlamak {allg}
legitimieren {allg} yetkisini belgelemek {allg}
legitimieren {v} haklı çıkarmak {v}
legitimieren {v} meşruluğunu sağlamak {v}
die Legitimierung {f} kimliğini belgeleme {i}
die Legitimierung {f} kimlik ispatı {i}
die Legitimierung {f} resmi onay {i}
die Legitimierung {f} salahiyet verme {i}
die Legitimierung {f} yetki verme {i}
der Legitimismus {m} hükümdarın tahttan indirilemeyeceği düşüncesi {i}
der Legitimist {m} tahttan indirilmiş hükümdar ailesi taraftarı {i}
die Legitimität {f} kanuna uygunluk {i}
die Legitimität {f} meşruiyet {i}
die Legitimität {f} meşruluk {i}
die Legitimität {f} meşrutiyet {i}
die Legitimität {f} yasalara uygunluk {i}
die Legitimität {f} yasallık {i}