DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
Komm doch {allg} gel artık! {allg}
Komm doch mal her {allg} gelsene buraya! {allg}
Komm doch mit {allg} sen de gel! {allg}
komm her {allg} buraya gel {allg}
komm mal her {allg} buraya gel! {allg}
Komm mit {allg} benimle gel! {allg}
Komm näher {allg} yaklaş! {allg}
Komm näher {allg} yanaş! {allg}
Komm schon! {s*be} [Redw.]Hadi ama! {s*be}
das Komma {n} [Mus]soluk alma işareti {i}
das Komma {n} [Sprachw]virgül {i}
der Kommabazillus {m} [Med.]kolera mikrobu {i}
der Kommabazillus {m} [Med.]koma basili {i}
der Kommandant {m} [Naut.]kaptan {i}
der Kommandant {m} [mil.]komutan {i}
der Kommandant {m} [mil.]kumandan {i}
die Kommandantur {f} [mil.]komuta karargahı {i}
die Kommandantur {f} [mil.]komutanlık {i}
die Kommandantur {f} [mil.]kumandanlık {i}
der Kommandeur {m} [mil.]birlik komutanı {i}
der Kommandeur {m} [mil.]komutan {i}
der Kommandeur {m} [mil.]kumandan {i}
die Kommandeurin {f} komutan {i}
kommandieren {v} [mil.]bir birliğe komuta etmek {v}
kommandieren {v} [mil.]bir birliği yönetmek {v}
kommandieren {itr} emir vermek {itr}
kommandieren {itr} emretmek {itr}
kommandieren {v} [mil.]komuta etmek {v}
kommandieren {v} [mil.]kumanda etmek {v}
kommandieren {v} [mil.]özel görevle bir yere göndermek {v}
kommandierender General {allg} [mil.]korgeneral {allg}
die Kommandierung {f} [mil.]başka bir birliğe atanma {i}
die Kommandierung {f} [mil.]komuta etme {i}
die Kommanditaktiengesellschaft {f} [Handel]komandit ortaklık {i}
die Kommanditaktiengesellschaft {f} [Handel]hisseli komandit şirket {i}
der Kommanditaktionär {m} komandit hissedar {i}
der Kommanditanteil {m} kornandit hisse {i}
der Kommanditanteil {m} kornandit pay {i}
die Kommanditgesellschaft {f} adi komandit ortaklık {i}
die Kommanditgesellschaft {f} adi komandit şirket {i}
die Kommanditgesellschaft {f} [Handel]hisseli komandit şirket {i}
Kommanditgesellschaft auf Aktien {allg} eshamlı komandit şirket {allg}
Kommanditgesellschaft auf Aktien {allg} sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık {allg}
die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KgaA) {f} [Handel]sermayesi paylara ayrılmış komandit şirket {i}
der Kommanditist {m} [Handel]komandit şirket ortağı {i}
der Kommanditist {m} [Handel]komanditer {i}
der Kommanditistenanteil {m} komanditer payı {i}
die Kommanditistenhaftung {f} komanditer sorumluluğu {i}
die Kommanditistin {f} komanditer {i}
kommanditistisch {a} sınırlı sorumluluk taşıyan {a}
das Kommanditkapital {n} komandit sermaye {i}
der Kommanditvertrag {m} komandit ortaklık sözleşmesi {i}
das Kommando {n} [mil.]emir {i}
das Kommando {n} [mil.]komando {i}
das Kommando {n} komut {i}
das Kommando {n} [mil.]komuta kumanda {i}
das Kommando {n} [mil.]komuta yetkisi {i}
das Kommando {n} [mil.]komutanlık {i}
das Kommando {n} kumanda {i}
das Kommando {n} [mil.]kumandanlık {i}
die Kommandobrücke {f} [Naut.]kaptan köprüsü {i}
die Kommandoeinheit {f} özel görev birliği {i}
das Kommandogerät {n} [mil.]hedef noktasının koordinatlarını belirleme aracı {i}
die Kommandosprache {f} [mil.]komuta ifadesi {i}
der Kommandostab {m} [mil.]komuta heyeti {i}
der Kommandostab {m} [mil.]mareşal asası {i}
der Kommandostand {m} [Naut.]savaş gemisi komuta köprüsü {i}
der Kommandoton {m} kaba ve amirane bir şekilde hareket {i}
die Kommandotruppe {f} [mil.]komando birliği {i}
der Kommandoturm {m} [Naut.]savaş gemisi kaptan kulesi {i}
die Kommandowirtschaft {f} kumanda ekonomisi {i}
die Kommassation {f} gayri menkullerin birleştirilmesi {i}
kommassieren {v} gayri menkulleri birleştirmek {v}
kommen {itr} bir yerden bir yere gelmek {itr}
kommen {itr} bir yere gitmek {itr}
kommen {v} çıkmak {fi}
das Kommen {n} geliş {i}
das Kommen {n} gelme {i}
kommen {itr} gelmek {itr}
kommen {v} girmek {fi}
Indirekte Treffer
Komm doch {allg} gel artık! {allg}
Komm doch mal her {allg} gelsene buraya! {allg}
Komm doch mit {allg} sen de gel! {allg}
komm her {allg} buraya gel {allg}
komm mal her {allg} buraya gel! {allg}
Komm mit {allg} benimle gel! {allg}
Komm näher {allg} yanaş! {allg}
Komm näher {allg} yaklaş! {allg}
Komm schon! {s*be} [Redw.]Hadi ama! {s*be}