DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Folge {f} akıbet {i}
die Folge {f} arka {i}
die Folge {f} arkadan gelen {i}
die Folge {f} devam {i}
die Folge {f} dizi {i}
die Folge {f} izleyen {i}
die Folge {f} munzam {i}
die Folge {f} müteakip {i}
die Folge {f} netice {i}
die Folge {f} ortaya çıkan {i}
die Folge {f} seri {i}
die Folge {f} silsile {i}
die Folge {f} sıra {i}
die Folge {f} sonraki {i}
die Folge {f} sonuç {i}
die Folge {f} tesir {i}
die Folgeabschreibungen {pl} müteakip amortismanlar {ç}
die Folgeabschreibungen {pl} sonraki amortismanlar {ç}
der Folgeauftrag {m} munzam sipariş {i}
die Folgeausgaben {pl} munzam masraflar {ç}
der Folgebrief {m} bir sonraki mektup {i}
die Folgeerkrankung {f} müteakip hastalık {i}
die Folgeerscheinung {f} bir şeyin etkisi {i}
die Folgeerscheinung {f} bir şeyin sonucu {i}
die Folgeinvestition {f} müteakip yatırım {i}
die Folgekosten {pl} munzam masraflar {ç}
das Folgeleisten {n} itaat etme {i}
das Folgeleisten {n} uyma {i}
die Folgeleistung {f} itaat etme {i}
die Folgeleistung {f} yerine getirme {i}
folgen {itr} eşlik etmek {itr}
folgen {itr} itaat etmek {itr}
folgen {v} izlemek {fi}
folgen {itr} peşi sıra gitmek {itr}
folgen {itr} refakat etmek {itr}
folgen {itr} riayet etmek {itr}
folgen {itr} takip etmek {itr}
folgen {itr} uymak {itr}
folgen {itr} yerine geçmek {itr}
folgen {allg} arkasından gitmek {allg}
folgen {allg} birisini takip etmek {allg}
folgend {adj} aşağıdaki {s}
folgend {adj} ertesi {s}
folgend {a} ondan sonraki {a}
folgend {a} sonraki {a}
folgend {adj} şu {s}
folgend {adj} takip eden {s}
folgendermaßen {adv} aşağıdaki gibi {adv}
folgendermaßen {a} şöyle {a}
folgendermaßen {adv} şöyle ki {adv}
folgendermaßen {adv} şu suretle {adv}
folgenderweise {adj} aşağıda belirtildiği sekilde {s}
folgenderweise {adj} şu şekilde {s}
folgenlos {adj} bir sonuca yol açmayan {s}
folgenreich {adj} birçok şeye neden olan {s}
folgenreich {adj} önemli sonuçlar doğuran {s}
folgenreich {adj} vahim {s}
folgenschwer {adj} kötü sonuçları olan {s}
folgenschwer {adj} vahim {s}
das Folgeprodukt {n} ortaya çıkan ürün {i}
die Folgeprüfung {f} ardışık analiz {i}
das Folgerecht {n} takip hakkı {i}
folgerichtig {adv} gereğince {adv}
folgerichtig {a} insicamlı {a}
folgerichtig {a} makul {a}
folgerichtig {adj} mantıki {s}
folgerichtig {adj} mantıklı {s}
folgerichtig {adv} mucibince {adv}
folgerichtig {adv} ona göre {adv}
folgerichtig {adj} planlı {s}
folgerichtig {adj} tutarlı {s}
die Folgerichtigkeit {f} insicam {i}
die Folgerichtigkeit {f} mantıklılık {i}
die Folgerichtigkeit {f} planlılık {i}
die Folgerichtigkeit {f} tutarlık {i}
die Folgerichtigkeit {f} tutarlılık {i}
folgern {v} anlam çıkarmak {fi}
folgern {v} bir sonuca varmak {v}
folgern {v} netice çıkarmak {v}
folgern {v} sonuç çıkarmak {fi}