DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
durchs Examen rasseln {allg} sınavda çakmak {allg}
durchs Examen segeln {allg} sınavda çakmak {allg}
durchs Leben schlagen {allg} [Redw.]yaşam mücadelesi vermek {allg}
durchsacken {v} aniden irtifa kaybetmek {fi}
durchsacken {v} birdenbire alçalmaya başlamak {fi}
die Durchsage {f} anons {i}
die Durchsage {f} bildiri {i}
die Durchsage {f} duyurma {i}
die Durchsage {f} duyuru {i}
die Durchsage {f} kamuoyuna duyurma {i}
die Durchsage {f} mesaj {i}
durchsagen {v} anons etmek {fi}
durchsagen {v} bildirimde bulunmak {fi}
durchsagen {v} bildirmek {fi}
durchsagen {v} duyurmak {fi}
durchsägen {v} testereyle ortasından ikiye kesmek {fi}
der Durchsatz {m} içine işleme {i}
der Durchsatz {m} nüfuz {i}
der Durchsatz {m} üretim sürecinde işlem oranı {i}
der Durchsatz {m} yayılma {i}
die Durchsatzleistung {f} başarılı güç {i}
durchsäuern {v} ekşitmek {fi}
durchsäuern {v} mayalamak {fi}
durchsaugen {v} tamamen emmek {fi}
durchsäuren {v} asitlemek {fi}
durchschaubar {adj} anlaşılır {s}
durchschaubar {adj} fark edilebilir {s}
durchschaubar {adj} kavranabilir {s}
durchschaubar {adj} sezilebilir {s}
die Durchschaubarkeit {f} anlaşılabilirlik {i}
die Durchschaubarkeit {f} fark edilebilirlik {i}
die Durchschaubarkeit {f} kavranabilirlik {i}
durchschauen {v} arasından bakarak görmek {fi}
durchschauen {v} ardniyetini öğrenmek {fi}
durchschauen {v} bir şeyin arasından bakmak {fi}
durchschauen {v} birisinin gizli amacını öğrenmek {fi}
durchschauern {v} birisini titretmek {fi}
durchschauern {v} tüylerini diken diken etmek {fi}
durchscheinen {v} arasından ışık geçirmek {fi}
durchscheinen {v} aydınlık vermek {fi}
durchscheinen {v} ışık vermek {fi}
durchscheinend {adj} çok narin {s}
durchscheinend {a} saydam {a}
durchscheinend {a} şeffaf {a}
durchscheinend {adj} yarı parlak {s}
durchscheinend {adj} yarı şeffaf {s}
durchscheinend {adj} yarısaydam {s}
durchscheuern {v} sürterek aşındırmak {fi}
durchschieben {v} iterek arasından sokmak {fi}
durchschießen {v} aklına esmek {fi}
durchschießen {v} bir şeyin arasından ateş etmek {fi}
durchschießen {v} kafası esmek {fi}
durchschießen {v} kurşun atarak delmek {fi}
durchschießen {v} kurşun ile delmek {fi}
durchschießen {v} satır arasını açmak {fi}
durchschießen {v} silahı bir yerden geçirip doğrultarak ateş etmek {fi}
durchschiffen {v} gemi ile gezinti yapmak {fi}
durchschimmern {v} hafifçe sızmak {fi}
durchschlafen {v} bir vakti uyuyarak geçirmek {v}
durchschlafen {v} deliksiz uyku çekmek {fi}
durchschlafen {v} deliksiz uyumak {fi}
durchschlafen {v} hiç uyanmadan uyumak {fi}
der Durchschlag {m} çelik kalem {i}
der Durchschlag {m} delik {i}
der Durchschlag {m} delip geçme {i}
der Durchschlag {m} [mil.]delme {i}
der Durchschlag {m} delme kalemi {i}
der Durchschlag {m} elek {i}
der Durchschlag {m} filtre kağıdı {i}
der Durchschlag {m} geçit {i}
der Durchschlag {m} gedik {i}
der Durchschlag {m} kalbur {i}
der Durchschlag {m} kevgir {i}
der Durchschlag {m} kopya {i}
der Durchschlag {m} nüsha {i}
der Durchschlag {m} [elek]sigorta atması {i}
der Durchschlag {m} suret {i}
der Durchschlag {m} süzgeç {i}
der Durchschlag {m} yol {i}
durchschlagen {v} altına geçirmek {fi}
Indirekte Treffer
durchs Examen rasseln {allg} sınavda çakmak {allg}
durchs Examen segeln {allg} sınavda çakmak {allg}
durchs Leben schlagen {allg} [Redw.]yaşam mücadelesi vermek {allg}
mit Scheuklappen durchs Leben gehen {allg} kimseyi takmadan kendi için yaşamak {allg}