DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Zeug {n} alet {i}
das Zeug {n} araçgereç {i}
das Zeug {n} avadanlık {i}
das Zeug {n} bez {i}
das Zeug {n} çamaşır {i}
das Zeug {n} edevat {i}
das Zeug {n} eğilim {i}
das Zeug {n} eşya {i}
das Zeug {n} gereç {i}
das Zeug {n} giysi {i}
das Zeug {n} ıvır zıvır {i}
das Zeug {n} kötü içki {i}
das Zeug {n} kötü yemek {i}
das Zeug {n} kumaş {i}
das Zeug {n} meleke {i}
das Zeug {n} meyil {i}
das Zeug {n} mühimmat {i}
das Zeug {n} nesne {i}
das Zeug {n} pılı pırtı {i}
das Zeug {n} şey {i}
das Zeug {n} takım {i}
das Zeug {n} yetenek {i}
der Zeugdruck {m} [Tex]tekstil baskısı {i}
der Zeuge {m} [Jur.]görgü tanığı {i}
der Zeuge {m} sahi {i}
der Zeuge {m} [Jur.]şahit {i}
der Zeuge {m} [Jur.]tanık {i}
Zeuge einer Sache sein {allg} bir şeyin tanığı olmak {allg}
zeugen {v} delalet etmek {fi}
zeugen {v} [Bio]döllemek {v}
zeugen {v} meydana getirmek {v}
zeugen {v} oluşturmak {v}
zeugen {v} ortaya çıkarmak {v}
zeugen {itr} şahitlik etmek {itr}
zeugen {itr} tanıklık etmek {itr}
Zeugen Jehovas {allg} Yehova'nın Şahitleri {allg}
Zeugen vernehmen {allg} tanıkları dinlemek {allg}
die Zeugenaussage {f} şahit beyanı {i}
die Zeugenaussage {f} şahit ifadesi {i}
die Zeugenaussage {f} şahitlik {i}
die Zeugenaussage {f} tanık ifadesi {i}
die Zeugenbank {f} [Jur.]şahit yeri {i}
die Zeugeneinvernahme {f} [Jur.]tanığın dinlenmesi {i}
die Zeugenschaft {f} şahadet {i}
die Zeugenschaft {f} [Jur.]şahitlik {i}
die Zeugenschaft {f} [Jur.]tanıklık {i}
der Zeugenstand {m} [Jur.]şahit yeri {i}
die Zeugenvernehmung {f} [Jur.]tanığın mahkeme tarafından ifadesi alınması {i}
die Zeugenvernehmung {f} tanık dinlenmesi {i}
Zeugenvernehmung {allg} [Jur.]tanıkların dinlenmesi {allg}
das Zeughaus {n} [mil.]silah deposu {i}
die Zeugin {f} sahi {i}
die Zeugin {f} şahit kadın {i}
das Zeugnis {n} belge {i}
das Zeugnis {n} bonservis {i}
das Zeugnis {n} karne {i}
das Zeugnis {n} şahadetname {i}
das Zeugnis {n} şahit beyanı {i}
das Zeugnis {n} şahitlik {i}
das Zeugnis {n} sertifika {i}
das Zeugnis {n} tanık ifadesi {i}
das Zeugnis {n} tanıklık {i}
die Zeugnisverweigerung {f} tanıklıktan çekinme {i}
das Zeugnisverweigerungsrecht {n} [Jur.]şahitlikten kaçınma hakkı {i}
das Zeugnisverweigerungsrecht {n} tanıklıktan çekinme hakkı {i}
das Zeugs {n} bok püsür {i}
das Zeugs {n} ıvır zıvır {i}
das Zeugs {n} pılı pırtı {i}
die Zeugung {f} [Bio]dölleme {i}
die Zeugung {f} şahitlik etme {i}
die Zeugung {f} tanıklık etme {i}
die Zeugung {f} tenasül {i}
die Zeugung {f} üreme {i}
die Zeugung {f} [Bio]üretme {i}
der Zeugungsakt {m} çiftleşme {i}
der Zeugungsakt {m} cinsel birleşme {i}
zeugungsfähig {adj} dölleyebilen {s}
zeugungsfähig {adj} üreme gucüne sahip {s}
die Zeugungsfähigheit {f} dölleme gücü {i}
die Zeugungsfähigheit {f} dölleme yeterliği {i}
Indirekte Treffer
die das Zeug haben zu {v} istidadı olmak {fi}
das Zeug haben zu {v} gerekli özelliklere sahip olmak {fi}
dummes Zeug {allg} zırva {allg}
dummes Zeug {allg} saçma sapan şey {allg}
dummes Zeug {allg} deli saçması {allg}
dummes Zeug reden {allg} aptalca şeyler söylemek {allg}
ins Zeug legen {v} omuz vermek {fi}
ins Zeug legen {v} oldukça çok çaba göstermek {fi}
ins Zeug legen {v} kayırmak {fi}
ins Zeug legen {v} işe sarılmak {fi}
ins Zeug legen {allg} birine birisi için ricada bulunmak {allg}
Trödel Zeug {n} pılı pırtı {i}